Главная

Фрагмент исследования

1.1 Основные признаки использования диагностики на транспорте 1.1.4 Нормативное обеспечение применения диагностики   Диагностика по своей сути...

Кадри в маркетингу і логістиці. Чухрай Н., Гаврись Я., Гірна О. (2010, 228с.)
20.03.2017 07:16

Посилання

Чухрай Н., Гаврись Я., Гірна О. Кадри в маркетингу і логістиці: Монографія / За наук. ред. Н. Чухрай. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. - 228 с.

Анотація

Монографія присвячена актуальним питанням теорії та практики управління кадрами в маркетингу та логістиці.

Висвітлено пріоритетну роль концепцій маркетингу та логістики в діяльності організації. Наведено порівняльну характеристику розвитку польського та українського ринків освіти. Підкреслено необхідність приведення у відповідність зростаючих обсягів підготовки фахівців молодого покоління з потребою країни в кадрах високої кваліфікації. Визначено вимоги роботодавців до фахівців з маркетингу і логістики та окреслено перспективні напрями задоволення цих потреб.

Для наукових працівників, підприємців, державних службовців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, магістрів.


Обновлено 20.03.2017 07:18
 
Маркетинг і логістика у вищому навчальному закладі. Чухрай Н. І., Патора Р. А., Лялюк А. М. (2008, 324с.)
20.03.2017 07:14

Посилання

Чухрай Н. І., Патора Р. А., Лялюк А. М. Маркетинг і логістика у вищому навчальному закладі: Монографія. - Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008.- 324 с.

Анотація

Монографія висвітлює актуальні питання теорії та практики управління вищим навчальним закладом на засадах маркетингу й логістики. Визначено зміст концепції стратегічного розвитку ВНЗ. З'ясовано чинники, що визначають мотивацію випускників середніх шкіл щодо вибору ВНЗ і ставлення роботодавців до нього. Запропоновано підходи до оцінювання й аналізу конкурентоспроможності ВНЗ. Обгрунтовано особливості сегментування ринку підприємств та установ. Розроблено практичні рекомендації щодо висвітлення логістичних рішень в умовах реалізації стратегії ВНЗ.

Для наукових працівників, державних службовців, керівників ВНЗ і спеціалістів, які розробляють цю тему.


 
Логістичні питання розвитку конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. В.М. Гончаров та ін. (2013, 172с.)
13.03.2017 20:05

Посилання

Гончаров В.М. Логістичні питання розвитку конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств: монографія / В.М. Гончаров, В.П. Рябоконь, Ю.В. Ковнерова, А.К. Каменський. - Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2013. - 172 с.

Анотація

В монографії представлено результати науково-практичного дослідження питань розвитку конкурентоспроможності аграрних підприємств з використанням засобів логістики в сфері реалізації сільськогосподарської продукції.

Проаналізовано чинники формування конкурентних переваг та оцінено їх загальний вплив на основні показники результативності виробництва. Досліджено сучасний стан конкурентного середовища Луганської області. Розроблено методичні підходи до оцінювання конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Запропоновано заходи підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Розроблено організаційно-економічний механізм підвищення рівня конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, за яким сформовано низку заходів, результативність котрих відображено за допомогою економічного ефекту.

Розрахована на менеджерів підприємств, може бути корисною для студентів, магістрантів та аспірантів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей.


 
Логістичні витрати підприємства - формування та оцінювання. Л.Ю. Шевців, І. Петецький (2011, 244с.)
06.03.2017 07:29

Посилання

Шевців Л.Ю. Логістичні витрати підприємства: формування та оцінювання: монографія / Л.Ю. Шевців, І. Петецький. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. - 244 с.

Анотація

Розглянуто актуальні питання теорії та практики формування та оцінювання логістичних витрат підприємств.

Висвітлено методологічні основи класифікації логістичних витрат підприємства за переліком істотних ознак. Ідентифіковано чинники впливу на рівень логістичних витрат підприємства. Обгрунтовано змістові характеристики системи управління витратами запасів підприємства і адаптовано концепцію реінжинірингу до умов системи управління запасами підприємства. Досліджено формування та здійснено оцінку синергічного ефекту в результаті логістичних інновацій, ідентифіковано ефекти залежно від зміни обсягу логістичних витрат і запропоновано рекомендації щодо їх оцінювання. Запропоновано комплекс організаційних змін щодо удосконалення оцінювання логістичних витрат та рекомендації щодо моніторингу.

Для наукових працівників, підприємців, державних службовців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів та студентів.


 
Логістика нерухомості у житлово-комунальному господарстві. Волков В.П., Горошкова Л.А (2013, 645с.)
26.02.2017 21:39

Посилання

Логістика нерухомості у житлово-комунальному господарстві: монографія / Волков В.П., Горошкова Л.А. - Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2013. - 645 с.

Анотація

Монографія присвячена порівняльному аналізу сучасного стану напрямів розвитку і обгрунтуванню реформування на засадах логістики житлово-комунального господарства України на досвіді Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Для науковців, підприємців, фахівців у галузі економіки, менеджменту і адміністрування, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів та студентів.


 
Транспортно-экономические связи Европейского Северо-Востока. Чистобаев А. И. (1974, 168с.)
13.02.2017 22:03

Ссылка

Чистобаев А. И. Транспортно-экономические связи Европейского Северо-Востока. – М., Издательство «Наука», 1974. – 168 с.

Аннотация

Работа посвящена исследованию системы транспортно-экономических связей Европейского Северо-Востока — одного из активно формирующихся территориально-производственных" комплексов страны. В ней анализируются рациональные направления транспортно-экономических связей и перспективные объемы перевозок. Книга написана на большом фактическом материале и может использоваться при разработке региональных народнохозяйственных планов.

Монография рассчитана на работников научно-исследовательских, проектных, плановых организаций, занимающихся вопросами развития производительных сил в районах нового освоения.


 
Географические проблемы транспорта Грузии. Кверенчхиладзе Р. И. (1976, 211с.)
06.01.2017 08:31

Ссылка

Кверенчхиладзе Р. И. Географические проблемы транспорта Грузии. – Тбилиси, Издательство «Мецниереба», 1976. – 211 с.

Аннотация

Книга представляет собой первую в советской экономико-географической литературе попытку монографического исследования единой транспортной системы крупного региона — в масштабе союзной республики. В ней использованы существующие теоретические концепции по развитию и размещению производительных сил и даны в этой области новые методические положения. На примере Грузии всесторонне проанализированы значение и роль транспорта в хозяйственном комплексе экономического района. На основе отраслевого и регионального исследования транспорта выявлены специфические особенности районной транспортной системы, освещены вопросы рационализации транспортно-экономических связей, обоснованы актуальные проблемы нового транспортного строительства. Монография рассчитана на географов и экономистов.


Обновлено 06.01.2017 08:34
 
Методы научной работы. Бируля А.К. (1964, 51с.)
06.01.2017 08:27

Ссылка

Методы научной работы. Бируля А.К. – Харьков, ХАДИ, 1964. – 51 с.


Обновлено 07.01.2017 09:54
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>

Страница 6 из 92

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта