Главная

Фрагмент исследования

4.3 Модели диагностирования систем транспорта по потенциалу   Учитывая, что разработка методологической базы транспортной (технологической) диагнос...

Результаты тестов

Последние результаты
(ОНИиТС-2016) Комплексная работа (экзамен) (25 тест.заданий) 32.00 %
(ОНИиТС-2016) Комплексная работа (экзамен) (25 тест.заданий) 20.00 %
(ОНИиТС-2016) Комплексная работа (экзамен) (25 тест.заданий) 28.00 %
Перейти к тестам

Разместить рекламу на сайте

Организация маркетинга на объектах транспорта. Аксенов И. М. (2013, 317с.)
11.07.2017 07:23

Ссылка

Аксенов И. М. Организация маркетинга на объектах транспорта : монография / И. М. Аксенов. - Хмельницкий: ХНУ, 2013. - 317 с.

Аннотация

Изложены особенности маркетинга на транспорте, методы изучения рынка транспортных услуг и формирования спроса на них, концепции управления качеством транспортного обслуживания, маркетинговые подходы к разработке ценовой политики и методы определения экономической эффективности маркетинговой деятельности на транспорте. Может быть полезной для студентов ВУЗ, готовящих специалистов транспорта, промышленности и торговли.


 
Розвиток та розміщення транспортно-дорожнього комплексу України. Пащенко Ю. Є. (2003, 467с.)
11.07.2017 07:18

Посилання

Пащенко Ю. Є. Розвиток та розміщення транспортно-дорожнього комплексу України: Монографія / За ред. С. І. Дорогунцова. - К.: Наук, світ, 2003. - 467 с.

Анотація

У монографії досліджуються та узагальнюються теоретичні та практичні проблеми розвитку транспортно-дорожнього комплексу, виконані відділом транспорту та зв'язку РВПС України НАНУ за 10 років 1992-2002 pp. На основі виконаного аналізу великого масиву статистичної інформації визначені особливості, тенденції та проблеми розвитку транспортно-дорожнього комплексу, розглянуті його особливості в історичній ретроспективі. Визначені стратегічні напрями та пріоритети розвитку ТДК в умовах виходу економіки України з кризового стану.

Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів та студентів інститутів економічного та економіко-географічного профілю, фахівців у галузі державного та регіонального управління.


Обновлено 27.07.2017 09:24
 
Основы информационных систем на транспорте. Под ред. Т. Вержбицкого (1979, 269с.)
11.07.2017 07:15

Ссылка

Основы информационных систем на транспорте. Сокр. пер. с польск. Под ред. Т. Вержбицкого. — М., Транспорт, 1979. 269 с.

Аннотация

Монография содержит изложение общей концепции информационных систем на транспорте, методов их создания и условий функционирования. Приводится характеристика транспорта с точки зрения применения информационных систем.

Дается описание информационных систем на отдельных видах транспорта.

Излагаются соображения по созданию единой информационной системы на транспорте.

Монография предназначена для научных работников и специалистов, занимающихся разработкой информационных транспортных систем, руководящего персонала предприятий транспорта — потребителей информации. Может быть использована аспирантами и студентами транспортных институтов.


Обновлено 27.07.2017 09:24
 
Загальна теорія статистики засобами Excel. Навчальний посібник. Толбатов Ю.А. (1999, 224с.)
11.07.2017 07:04

Посилання

Толбатов Ю.А. Загальна теорія статистики засобами Excel. Навчальний посібник. — К.: Четверта хвиля, 1999. — 224 с.

Анотація

У книзі розглянуто способи та методи збору, обробки та аналізу статистичної інформації з використанням електронних таблиць MS Excel. Наведено різні методики розв'язку статистичних задач із використанням ЕТ: складання та копіювання формул з відносними, змішаними та абсолютними адресами, використання вбудованих статистичних і математичних функцій та баз даних.

Викладення матеріалу супроводжується наочними прикладами з економіки України.

Розраховано на студентів, аспірантів, наукових співробітників та викладачів навчальних закладів.


 
Транспортно-дорожній комплекс України в процесах міжнародної інтеграції. Пащенко Ю.Є., Никифорук О.І. (2008, 192с.)
05.07.2017 06:35

Посилання

Пащенко Ю.Є., Никифорук О.І. Транспортно-дорожній комплекс України в процесах міжнародної інтеграції: Монографія. - Ніжин: ТОВ "Видавництво "Аспект-Поліграф", 2008. - 192 с.

Анотація

У монографії розглядаються теоретичні та практичні проблеми, пов'язані зі стратегією міжнародної інтеграції транспортно-дорожнього комплексу України. Аналізується потенціал транспортного комплексу України, можливості та перспективи його участі в процесах інтеграції до світової та європейської транспортних систем. Особлива увага приділена дослідженню тенденцій глобалізації, які впливають на створення конкурентоспроможного транспортного комплексу в Україні. Розглянуті, перспективи та наслідки включення України в світовий та європейський простір для транспортної галузі. Робота є результатом досліджень, виконаних у Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України в 2004-2006 роках.

Для науковців, викладачів, студентів економічних вузів, фахівців, які працюють у галузі економіки транспорту та зовнішньоекономічних зв'язків.


 
Планирование системы показателей использования вагонного парка. Под ред. Е. С. Сергеева (1975, 176с.)
05.07.2017 06:32

Ссылка

Планирование системы показателей использования вагонного парка. Под редакцией Е. С. Сергеева. - М., «Транспорт», 1975, 176 с.

Аннотация

В монографии излагаются: методические вопросы планирования системы показателей использования парка грузовых и пассажирских вагонов на железнодорожном транспорте СССР, дается характеристика и приведены факторы, влияющие на уровни этих показателей; методы определения отдельных показателей при прогнозировании и планировании на различные перспективные периоды; алгоритмы и программы решения задач расчета взаимоувязанного комплекса эксплуатационных показателей для разных условий планирования; теоретические вопросы дальнейшего совершенствования системы планирования показателей использования грузовых и пассажирских вагонов.

Рассчитана на научных, инженерно-технических работников, специалистов в области планирования и эксплуатации железнодорожного транспорта.


 
Модели АСУ морского транспорта. В. С. Петухов, А. А. Бакаев и др. (1976, 224с.)
05.07.2017 06:30

Ссылка

Модели АСУ морского транспорта. М., «Транспорт», 1976. 224 с. В. С. Петухов, А. А. Бакаев, М. X. Xайрнасов, А. В. Скляров.

Аннотация

Монография посвящена применению экономико-математических моделей в автоматизированных системах управления.

Рассматриваются модели линейного и динамического программирования, прогнозирования, используемые при планировании и управлении морским транспортом, вероятностно-автоматное моделирование элементов системы морского транспорта, а также возможность автоматизированного построения названных моделей.

Кратко освещаются вопросы проектирования информационного, математического и технического обеспечения автоматизированной системы управления морским транспортом, организации функционирования автоматизированной системы управления в режиме «запрос — ответ».

В основном материалы книги публикуются впервые и представляют интерес для инженеров-системотехников, математиков-программистов, инженеров-экономистов, занимающихся вопросами создания и эксплуатации автоматизированных систем управления на морском транспорте и в других отраслях народного хозяйства. Книга может быть использована аспирантами, студентами старших курсов вузов соответствующих специальностей.


 
Загальна теорія статистики і сільськогосподарська статистика. Збірник задач. Гальченко М. А., Горянский В. Ф. и др. (1983, 208с.)
05.07.2017 06:26

Посилання

Общая теория статистики и сельскохозяйственная статистика. Сборник задач. Гальченко М. А., Горянский В. Ф., Козаченко И. В., Кондратюк А. Ф. /Под ред. Горянского В. Ф.— Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1983.—208 с.

Анотація

В пособии кратко освещены теоретические вопросы по каждому разделу, приведены решения типовых задач и задачи в последовательности изучения курса. Большинство из них составлены по фактическим данным годовых отчетов колхозов и совхозов Украинской ССР.

Для учащихся сельскохозяйственных техникумов по специальностям «Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве» и «Планирование сельскохозяйственного производства». Может быть использовано специалистами сельского хозяйства и слушателями факультетов повышения квалификации.


 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>

Страница 5 из 95

Случаные тэги (tags)

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта