Главная Паспорта специальностей Паспорт специальности - 05.22.01 - Транспортні системи (Украина, 2008)

Вопрос-ответ

Как можно охарактеризовать систему знаний, формирующуюся в эпоху Римской империи Расцвет Римской империи, связанный с захватом соседних территорий и...
Что такое мышление и каковы его основные уровни Мышление человека — не чисто природное его свойство, а выработанная в ходе истории функция социального...
Какое воздействие оказала третья научная революция на формирование нового типа рациональности Третья научная революция охватывает период с конца XIX в....
Как решалась проблема классификации наук в истории познания Наука как таковая, как целостное развивающееся формообразование, включает в себя ряд частных...

Разместить рекламу на сайте

Паспорт специальности - 05.22.01 - Транспортні системи (Украина, 2008)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Паспорта специальностей (логистика, транспорт)
17.12.2011 12:51

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова президії ВАК України 21.05.2008 N 37-08/5

 

I. Формула спеціальності:

Галузь науки і техніки, яка займається дослідженням закономірностей, що визначають умови раціональної організації транспортного обслуговування та транспортних процесів і охоплює проблеми формування та забезпечення ефективної роботи складових елементів транспортного комплексу, розвитку його матеріально-технічної бази - мережі шляхів сполучення, транспортних, складських і перевантажувальних засобів. До її завдань входить розроблення наукових основ і методів забезпечення ефективного функціонування транспортних систем, раціональної організації пасажирських і вантажних перевезень.

 

II. Напрями досліджень:

- Удосконалення засобів, технології й умов перевезення вантажів, пасажирів і багажу, методів оперативного управління процесами перевантаження у вузлах транспортної мережі.

- Дослідження та розроблення комплексу технічних засобів для розвитку й ефективного використання елементів транспортних систем, визначення закономірностей взаємного впливу транспортних систем і зовнішнього середовища, обґрунтування вимог до транспортних споруд і їх обладнання.

- Дослідження закономірностей формування попиту на транспортні послуги з перевезення пасажирів і вантажів.

- Обґрунтування, розроблення й удосконалення методів, технологій і технічних засобів транспорту для організації міжнародних, змішаних, комбінованих, інтермодальних перевезень пасажирів і вантажів.

- Розроблення моделей прийняття рішень суб'єктами транспортних ринків із доставки різних вантажів у регіональних, міжрегіональних і міжнародних сполученнях.

- Виявлення й обґрунтування чинників ефективності транспортних систем, розроблення теорії та методів організації й управління розвитком транспортних систем.

- Розроблення теорії та наукових основ організації транспортних процесів і систем.

- Вирішення комплексних проблем логістичного управління, пов'язаних із транспортом, складуванням, переробкою вантажів, розміщенням замовлень і запасами.

- Формування національної транспортної мережі, її взаємодія з транспортними системами інших країн.

- Розроблення наукових основ формування, організації та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів і її інтеграції у світову та європейську транспортну систему.

- Закономірності формування вантажопотоків, організація управління ними та розроблення методів організації транспортного процесу, заснованих на принципах логістики, формування відповідних систем транспортно-експедиційного обслуговування.

- Закономірності формування пасажиропотоків, побудова транспортних пасажирських систем міст, сільських районів і регіонів.

- Проблеми взаємодії різних видів транспорту при перевезеннях вантажів і пасажирів.

- Обґрунтування технологічних процесів пасажирських і вантажних перевезень, їх організації й управління в інтегрованих системах і системах окремих видів транспорту: авіаційного, автомобільного, водного, залізничного.

- Розроблення раціональних систем і обґрунтування засобів комплексної механізації й автоматизації вантажно-розвантажувальних робіт у пунктах збігу різних видів транспорту.

- Закономірності формування транспортних потоків і розроблення систем організації руху та технології управління ними.

- Обґрунтування вимог до застосування методів і засобів автоматизації управління рухом, транспортної телематики та принципів синергетичного об'єднання взаємодії різних транспортних засобів і систем.

- Проблеми безпеки транспорту. Закономірності впливу фактора людини на транспортні процеси.

 

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

технічні науки.

 

Джерело: http://zakon.nau.ua/
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

 

Случаные тэги (tags)

Результаты тестов

Последние результаты
(ПДТСіОС) Тема 14.0 Основи кореляц. і регресійн. методів (30 тест.завдань) 60.00 %
(ПДТСіОС) Тема 14.0 Основи кореляц. і регресійн. методів (30 тест.завдань) 70.00 %
(ПДТСіОС) Тема 14.0 Основи кореляц. і регресійн. методів (30 тест.завдань) 43.33 %
Перейти к тестам
Трансценденталистская концепция соотношения философии и науки 1) исторически первая возникшая в Античности и занимавшая до середины XIX в. монопольное...
Аттестация 1) в менеджменте науки и образования: (1) определение, установление соответствия уровня знаний, квалификации работника занимаемой им...
Развитие науки 1) качественное изменение со временем всех структурных компонентов науки (содержания научного знания, целей и средств научной...
Лженаука (псевдонаука) 1) идеи и концепции, выступающие от имени науки, мимикрирующие под нее путем имитации некоторых ее внешних черт (дискурсность,...
Творчество в науке 1) см. Научное творчество.
Наблюдение способность человека к восприятию предметно-чувственной конкретности мира. Как метод эмпирического исследования, наблюдение - это...
Герменевтика как концепция науки одно из направлений в философии гуманитарных наук, разработанное в к. XIX - пер. пол. XX...
Социальные ценности это материальные, социально-политические, духовные и др. ценности, которые значимы для жизни человека в обществе. Социальные ценности...
Социальные и гуманитарные науки Деление наук на естественные, гуманитарные и социальные берет свое начало в дуалистической картезианской традиции...
Знание как ценностная функция Знание - центральное понятие эпистемологии, т. е. науки о знании. В частности, эпистемология изучает объективные критерии...

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта