Главная Термины на украинском Комплексний підхід (від лат. complexus - зв'язок, сполучення)

Вопрос-ответ

Насколько универсальны проблемные ситуации и какую роль они играют в науке Этап проблемного осмысления, формулировки основной проблемы исследования — это...
Имеет ли философия практическую значимость Разделение науки и философии часто проводится со ссылкой на то, что наука обладает непосредственной...
Какую роль играла философия в формировании научных знаний об обществе Социальное познание исторически первоначально развивалось в рамках философии...
Что такое понимание Обыденность понимания, иллюзия легкой, почти автоматической его достижимости долгое время затемняло его сложность и комплексный...

Разместить рекламу на сайте

Комплексний підхід (від лат. complexus - зв'язок, сполучення)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Термины на украинском
22.11.2011 21:33

Комплексний підхід (від лат. complexus - зв'язок, сполучення)

1) дослідницький підхід і принцип організації практики навчання і виховання, що розглядає об'єкт дослідження, практику з позицій цілісності і системності.

Джерело: Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007. — С. 135 (254 с.)
Подобные материалы:
 • Текст науковий (від лат. textum - зв'язок, з'єднання) - 16/12/2011 21:46
  Текст науковий (від лат. textum - зв'язок, з'єднання) 1) авторський твір чи документ, відтворений на листі чи в публікації, основний спосіб фіксації …
 • Системний підхід - 13/12/2011 22:11
  Системний підхід 1) дослідницький підхід, застосовуваний до аналізу об'єктів, що мають безліч взаємозалежних елементів, об'єднаних спільністю функцій…
 • Особистісний підхід - 25/11/2011 09:17
  Особистісний підхід 1) дослідницький підхід, що припускає відношення до вихованця як до особистості, як до самосвідомого суб'єкта власного розвитку і…
 • Зв'язок - 10/11/2011 21:40
  Зв'язок 1) відношення, при якому зміни якоїсь однієї сторони спричиняють зміни іншої сторони.
 • Дослідницький підхід - 10/11/2011 20:45
  Дослідницький підхід 1) вихідний принцип, позиція і спрямованість, орієнтація дослідження. У сучасних економічних дослідженнях реалізуються: системни…
Последние похожие материалы:
 • Контект-аналіз (англ. contens - зміст) - 22/11/2011 21:39
  Контект-аналіз (англ. contens - зміст) 1) формалізований метод аналізу змісту документів за допомогою математичних засобів. Містить у собі кілька пос…
 • Конспектування - 22/11/2011 21:38
  Конспектування 1) складання конспектів літературних джерел різного типу. У науковому дослідженні використовується на етапі аналізу стану досліджувано…
 • Конспект (від лат. conspectus - огляд) - 22/11/2011 21:37
  Конспект (від лат. conspectus - огляд) 1) краткий письмовий виклад змісту розмови, тексту.
 • Конкретизація (від лат. concretus - згущений, ущільнений) - 22/11/2011 21:36
  Конкретизація (від лат. concretus - згущений, ущільнений) 1) один із прийомів, використовуваних у процесі пізнання, за допомогою якого абстрактне пон…
 • Компонент структури (від лат. componens - складовий) - 22/11/2011 21:34
  Компонент структури (від лат. componens - складовий) 1) термін, що узагальнює поняття "елемент", "підсистема", "підструктура" і їхнього зв'язку. Див.…
Более поздние похожие материалы:
 • Коментар (лат. commentarium) - 22/11/2011 21:32
  Коментар (лат. commentarium) 1) роз'яснювальні примітки до тексту (його фрагменту); супровідні розуміння, зауваження.
 • Кількісні данні - 22/11/2011 21:31
  Кількісні данні 1) тип даних у статистиці; одержують при вимірах (наприклад, данні про час, про результати тестування і т.д.), їх можна розподілити п…
 • Ключове слово - 15/11/2011 07:00
  Ключове слово 1) слово чи словосполучення, найбільш повно і специфічно характеризує зміст наукового документу (тексту) чи його частини.
 • Класифікація (від лат. classis - розряд і facere - робити) - 15/11/2011 06:59
  Класифікація (від лат. classis - розряд і facere - робити) 1) розподіл предметів якого-небудь роду на взаємозалежні класи (відділи, розряди) відповід…
 • Квантори (від лат. quantum - скільки) - 15/11/2011 06:57
  Квантори (від лат. quantum - скільки) 1) логічне поняття: термін і ознака, що несуть інформацію про кількісну характеристику логічного вираження. При…

 

Случаные тэги (tags)

Результаты тестов

Последние результаты
(ПДТСіОС) Тема 10.0 Програмні засоби обробки даних (15 тест.завдань) 73.33 %
(ПДТСіОС) Тема 09.0 Загал. дані про статистику на транспорті (28 тест.завдань) 39.29 %
(ПДТСіОС) Тема 10.0 Програмні засоби обробки даних (15 тест.завдань) 60.00 %
Перейти к тестам
Вероятность статистическая 1) относительная частота появления событий одного класса среди событий другого, более обширного класса, или предел такой...
Картина мира научная 1) общие представления науки и отдельных наук об объективной реальности, ее структуре и...
Античная наука 1) один из культурно-исторических типов науки в ходе ее длительной эволюции. Сформировался в Древней Греции примерно в VI — IV вв. до н....
Рациональное познание 1) конструирование моделей объектов (предметов) познания с помощью мышления, его методов и операций (абстрагирование, анализ,...
Научное творчество 1) процесс продуцирования научных инноваций (идей, концепций, законов, теорий, принципов, методов, моделей, приборов, образцов...
Научная гипотеза это вероятностное предположение о причинах исследуемого явления, достоверность которого при современном состоянии науки не может быть...
Эволюция науки это развитие науки как непрерывный процесс накопления и усложнения фактов, понятий, истин, теорий, методов и...
Техногенная цивилизация тип цивилизации, основанный на постоянном изменении природы и общества, использующий постоянно обновляющиеся научные достижения в...
Неокантианская концепция науки - марбургская школа (г. Коген) Неокантианство - рационалистическое течение в немецкой философии рубежа XIX-XX вв.,...
Гуманитаризация науки все более усиливающийся процесс обращения науки к проблемам человека, а также построение науки как деятельности с учетом личностных...

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта