Вопрос-ответ

Каковы характеристики взаимодействия науки, экономики и власти Отношения науки и экономики всегда представляли собой большую проблему. Наука не только...
Как взаимосвязаны социальные и внутри научные ценности Проблема осмысления взаимосвязей социальных и внутринаучных ценностей требует особых усилий...
Каковы предпосылки формирования опытной науки в Средние века и в эпоху Возрождения Формирование опытной науки связано с изменяющимися представлениями...
Почему зарождение первых форм теоретического знания связывают с античностью Зарождение первых форм теоретического знания традиционно связывают с...

Разместить рекламу на сайте

Захист положення

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Термины на украинском
10.11.2011 21:38

Захист положення

1) методологічна характеристика дослідження; представляють стосовно гіпотези той її перетворений фрагмент, що містить "у чистому виді" те, що спірно, не очевидно, що має потребу в захисті і що не можна поплутати з загальноприйнятими вихідними положеннями.

Положення, що дійсно потрібно захищати, містять твердження про необхідні і достатні умови протікання педагогічних процесів, про структурні елементи будь-якого виду педагогічної діяльності, про критерії, вимоги, межи, функції і т.п.

Джерело: Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007. — С. 129 (254 с.)
Подобные материалы:
 • Впровадження ІТ у процес захисту дисертацій - 27/04/2013 14:53
  За 20 років інформаційні технології (ІТ) кардинально змінили всі наукові комунікації, точніше, майже всі, крім хіба що захисту дисертацій. Процедура з…
 • Теза (від грец. thesis - положення, твердження) - 13/12/2011 22:39
  Теза (від грец. thesis - положення, твердження) 1) думка чи положення, істинність якого потрібно довести. Теза повинна відрізнятися однією головною я…
 • Рейтінг (від англ. rating - оцінка, положення, ранг) - 06/12/2011 07:34
  Рейтінг (від англ. rating - оцінка, положення, ранг) 1) числовий показник оцінки чого-небудь. Визначається на основі опитування, анкетування. Припуск…
 • Предзахист (дипломної роботи) - 04/12/2011 11:25
  Предзахист (дипломної роботи) 1) процедура попередньої оцінки готовності дипломної роботи до захисту. Проходить на спеціальному засіданні кафедри в п…
 • Захист (дипломної роботи) - 10/11/2011 21:36
  Захист (дипломної роботи) 1) офіційна процедура представлення на засіданні спеціальної комісії виконаної кваліфікаційної роботи з метою її визнання і…
Последние похожие материалы:
 • Зміст наукової праці - 10/11/2011 21:43
  Зміст наукової праці 1) основна частина роботи, обґрунтування відповіді на її центральне питання, виражений заголовком даної роботи (тобто обґрунтува…
 • Зміст - 10/11/2011 21:42
  Зміст 1) категорія, що позначає сукупність сторін, елементів, зв'язків, що утворюють даний предмет чи явище. Нерозривно з формою кожен предмет, проце…
 • Знання - 10/11/2011 21:41
  Знання 1) результат процесу пізнання дійсності, адекватне її відображення у свідомості людини у виді представлень, понять, суджень, умовиводів, теорі…
 • Зв'язок - 10/11/2011 21:40
  Зв'язок 1) відношення, при якому зміни якоїсь однієї сторони спричиняють зміни іншої сторони.
 • Збірник наукових праць - 10/11/2011 21:39
  Збірник наукових праць 1) науковий збірник, що містить дослідницькі матеріали наукових установ, навчальних закладів по найважливіших наукових і науко…
Более поздние похожие материалы:
 • Закономірність - 10/11/2011 21:35
  Закономірність 1) об'єктивно існуючий, повторюваний, стійкий, істотний зв'язок для групи явищ, що визначає процеси становлення та існування систем, щ…
 • Задачі дослідження - 10/11/2011 21:34
  Задачі дослідження 1) методологічна характеристика дослідження. Намічаючи логіку свого дослідження, вчений формулює коло приватних дослідницьких зада…
 • Задача - 10/11/2011 21:33
  Задача 1) ціль діяльності, дана у визначених умовах і потребуюча для свого досягнення адекватних цим умовам засобів. Пошук, мобілізація і застосуванн…
 • Залежна перемінна - 10/11/2011 21:32
  Залежна перемінна 1) величина (характеристика, фактор), зміни якої залежать від впливу незалежної перемінний. Див. також Перемінні.
 • Етика досліджень (лат. ethica від грец. ethos - звичай, характер) - 10/11/2011 21:31
  Етика досліджень (лат. ethica від грец. ethos - звичай, характер) 1) поширення моральних норм на процес дослідження (наприклад, вимога до спілкування…

 

Случаные тэги (tags)

Результаты тестов

Последние результаты
(ОНИиТС) Тема 02. Наука как система знаний (6 тест.заданий) 50.00 %
(ОНИиТС) Тема 02. Наука как система знаний (6 тест.заданий) 50.00 %
(ОНИиТС) Тема 02. Наука как система знаний (6 тест.заданий) 16.67 %
Перейти к тестам
Вспомогательная библиография 1) вид библиографии, назначение которой — содействие в научной работе, производств или иной практической...
Противоречие формально-логическое 1) несовместимость двух высказываний А и не-А, если одно из них полностью отрицает другое. Например, «Вселенная...
Социальные основания науки 1) совокупность представлений науки о ее взаимосвязи с обществом, формах и характере этой...
Субъект 1) деятельное существо, обладающее сознанием, свободой выбора, волей и способное принимать решения в условиях неполной определенности; бинарная...
Метод научный 1) общее собирательное имя для обозначения огромного числа используемых в науке средств, методик, технологий для достижения ее...
Мировоззренческие универсалии культуры базовые положения человеческого миропонимания, общепринятые категории восприятия мира, характеризующие культуру и...
Функции науки роль и предназначение данной сферы деятельности человека (науки) в его жизни и обществе в целом. Функция (лат. function - исполнение,...
Дедуктивный метод получения новых знаний в науке Множество высказываний Г дедуктивно предполагает некоторое высказывание А (символически Г |— А), если и...
Математический опыт (Г. Галилей, Ф. Бэкон, Р. Декарт) Математический опыт связан, с одной стороны, с развитием самой математики как науки, ее средств,...
Наука как ценностная функция Философия и логика науки, ее методология и история так или иначе формулируют критерий научности, т. е. критерий наличия или...

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта