Главная Содержание монографий Інноваційна логістика - концепції, моделі, механізми. За наук. ред. М.Ю. Григорак, Л.В. Савченко (2015, 548с.)

Вопрос-ответ

Что такое социальное познание и каковы его основные модели Говоря о понятии «социальное познание», следует иметь в виду два его основных аспекта: а)...
Каковы особенности модели роста знания в концепции П. Фейерабенда Пол Фейерабенд (1924—1974) исходил из того, что существует множество равноправных типов...
Как понимали процесс развития знания Т. Кун и И. Лакатос Общая схема (модель) историко-научного процесса, предложенная Томасом Куном (1922—1995),...
Что такое кумулятивизм и антикумулятивизм В истории науки существует два крайних подхода к анализу динамики, развития научного знания и механизмов этого...

Разместить рекламу на сайте

Інноваційна логістика - концепції, моделі, механізми. За наук. ред. М.Ю. Григорак, Л.В. Савченко (2015, 548с.)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Содержание монографий (логистика, транспорт)
31.05.2018 15:41

Посилання

Інноваційна логістика: концепції, моделі, механізми: монографія/ за наук. ред. М.Ю. Григорак та Л.В. Савченко. - К.: Логос, 2015. - 548 с.

Анотація

Досліджено теоретичні та методологічні положення концепції інноваційної логістики в системі економічного розвитку, узагальнено моделі інноваційної діяльності постачальників логістичних послуг та формування транспортно-логістичних кластерів, розроблено теоретичні положення інноваційної логістики в системі інтегрованої логістичної підтримки наукомісткої продукції та управління ризиками в ланцюгах поставок. Висвітлено моделі та механізми системних та процесних інновацій на ринку транспортно-логістичних послуг, а також в діяльності підприємств авіаційного та залізничного транспорту.

По вопросам ознакомления с отдельными частями книги в электронном виде – обращаться email

 

ЗМІСТ

 

Передмова

5

Розділ 1. Інноваційна логістика в системі економічногорозвитку

8

1.1. Смерічевська С.В. Концепція логістизаціі як новітня система поглядів на формування національної економічної політики

8

1.2. Григорак М.Ю. Теоретичні положення інноваційної логістики та інтелектуалізації логістичної діяльності підприємства

31

1.3. Смирнов І.Г. Транспортно-логістична кластерізація у світі, Європі та Україні як напрям інноваційної логістики

69

1.4. Марчук В.Є. Сучасні технології інтегрованої логістичної підтримки на після виробничих стадіях життєвого циклу наукомісткої продукції

96

1.5. Тереніна І.В. Використання інноваційної логістики при формуванні комплексної системи управління ризиками в логістичних ланцюгах

118

1.6. Критський Є.В, Чорнописька Н.В. Інтерналізація концепції зеленої логістики в ланцюгу поставок

130

1.7. Перебийніс В.І., Перебийніс О.В. Стратегічне управління логістикою агропродовольчого комплексу

151

1.8. Подвірна Х.Є. Сервісна логістика на підприємствах готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

163

1.9. Галькевич М.В., Габа В.В. Інноваційна структура потенціалу конкурентоспроможності підприємства

173

Розділ 2. Системні інновації на ринку транспортно-логістичних послуг

190

2.1. Катерна O.K. Інтелектуальні транспортні системи

190

2.2. Ремиза Ю. С Концептуальні положення системи адаптивного управління ризиками транспортно-експедиторської діяльності

216

2.3. Дьяченко Ю.С., Савченко Л.В. Ефективна система транспортування твердих побутових відходів крупних міст з місць їх виникнення до місць їх остаточної концентрації

238

2.4. Григорак М.Ю., Юденко Є.В. Управлінські інновації на ринку експрес-доставки вантажів

260

2.5. Василенко I.B., Габріелова Т.Ю. Техніко-технологічні та організаційно-економічні аспекти доставки спеціальних вантажів транспортно-експедиторським підприємством

300

Розділ 3. Інноваційні рішення в діяльності підприємств авіаційного транспорту

313

3.1. Цимбалістова О.А. Логістичне забезпечення інноваційності послуг авіакомпанії

313

3.2. Карпунь О.В. Інноваційні моделі формування логістичної цінності

324

3.3. Кулик А.О. Інноваційні моделі авіаційної транспортно-логістичної діяльності

347

3.4. Войцеховський В. С. Логістичний підхід до управління вантажопотоками на мережі авіаліній

369

3.5. Харченко М.В. Інноваційні підходи в управлінні логістичними витратами аеропорту

381

3.6. Кулик В.А. Управління авіаційною транспортно-логістичною діяльністю в умовах концесії аеропорту

392

Розділ 4. Інновації на залізничному транспорті

413

4.1. Вакуленко С.П., Куренков П.В., Багімов А.В. Типізація, класифікація і систематизація різних типів потоків в системі зовнішньоторговельних перевезень

413

4.2. Куренков П.В., Багімов А.В., Клоков О. О. Моделювання взаємодії потоків різних типів у системі зовнішньоторговельних перевезень

434

4.3. Вакуленко С.П., Куренков Д.Е, Багімов А.В. Моделювання взаємодії суб'єктів транспортного ринку в системі зовнішньоторговельних перевезень

450

4.4. Бубнова Г.В., Куренков П.В., Соловйова Л.В. Моделювання взаємодії компаній-операторів і залізниці

469

4.5. Куренков П.В., Зайцев Т.А., Добрін С.Ю. Імітаційне моделювання контрейлерних перевезень на напрямі

486

4.6. Куренков Д.Е, Стеблецов Д.Є., Клоков А.А. Імітаційна модель термінально-логістичного центру контрейлерних перевезень

502

4.7. Вакуленко С.П., Куренков П.В., Серяпова І.В. Оцінка втрат залізниці в результаті «кидання» і неприйому потягів портами

516

4.8. Бубнова Г.В., Куренков П.В., Астафьев А.В. Нова форма державно-приватного партнерства на транспорті

529

 
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

 

Случаные тэги (tags)

Результаты тестов

Последние результаты
(ОНИиТС) Тема 04. Организация творческой деятельности (7 тест.заданий) 42.86 %
(ОНИиТС) Тема 03. Эффективность и критер. науч. исслед. (9 тест.заданий) 33.33 %
(ОНИиТС) Тема 02. Наука как система знаний (6 тест.заданий) 66.67 %
Перейти к тестам
Социальные параметры научного исследования 1) социальные характеристики любого вида научного познания и детерминанты его функционирования и...
Постпозитивизм 1) направление в западной философии и методологии науки, пришедшее в 60 — 70-е годы XX в. на смену логическому позитивизму. Лидерами...
Несоизмеримость научных теорий 1) одно из принципиальных положений постпозитивистской философии науки (У. Куайн, Т. Кун и др.), согласно которому...
Дедукция 1) [от лат. deductio выведение] — (1) выведение единичного, частного из какого-л. общего положения; движение мысли (познания) от общих...
Технологические науки 1) комплекс научных дисциплин о процессах производства, изготовления каких-либо вещей, продуктов, потребительских стоимостей....
Постклассическая наука В к. XIX - н. XX в. классическая наука сталкивается с серьезным кризисом: развитие естественных и социальных наук приводит к...
Логика науки анализ научного знания, существенно использующий методы и результаты современной логики. В силу того что современная логика практически с...
Наука и образование в данных понятиях фиксируются две важные сферы человеческой жизнедеятельности взаимного влияния развития науки и содержания...
Аксиоматический метод  традиционно определяется как такой способ дедуктивного построения научной теории, когда ее основу составляют лишь некоторые,...
Восточная и западная наука термины, обозначающие особенности существования и развития науки в двух основных культурно-географических регионах мира - на...

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта