Главная Содержание монографий Сучасні економічні відносини морегосподарського комплексу світу. Котлубай О.М. (2013, 206с.)

Вопрос-ответ

Почему зарождение первых форм теоретического знания связывают с античностью Зарождение первых форм теоретического знания традиционно связывают с...
В чем состоят особенности метафизического подхода к проблеме соотношения философии и частных наук Решение вопроса о соотношении философии и частных наук...
Каково содержание понятия «структура научного познания» Научное познание есть целостная развивающаяся система, имеющая довольно сложную структуру....
Как взаимосвязаны социальные и внутри научные ценности Проблема осмысления взаимосвязей социальных и внутринаучных ценностей требует особых усилий...

Разместить рекламу на сайте

Сучасні економічні відносини морегосподарського комплексу світу. Котлубай О.М. (2013, 206с.)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Содержание монографий (логистика, транспорт)
03.05.2018 10:43

Посилання

Котлубай О.М. Сучасні економічні відносини морегосподарського комплексу світу: монографія /Котлубай Олексій Михайлович; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2013. – 206 с.

Анотація

Розглядається наукове бачення транзитного потенціалу як елементу системи міжнародного розподілу праці, що створює передумови формування конкурентоспроможності певної території, регіону, країни. Розглядаються методи оцінки транзитного потенціалу, фактори, що впливають на його формування та реалізацію. Розкрито методологічні підходи до формування зовнішнього попиту на використання транзитного потенціалу територій і країн, їх подальша трансформація. Висвітлюються теоретичні основи і проблеми формування національної політики розвитку і реалізації транзитного потенціалу країни, шляхи та перспективи їх вирішення.

Монографія призначена для наукових працівників та фахівців у сфері економіки і організації роботи транспорту.

По вопросам ознакомления с отдельными частями книги в электронном виде – обращаться email

 

ЗМІСТ

 

Вступ

10

Глава 1. Теоретико-методологічні основи моделювання економічних відносин у морегосподарському комплексі

13

1.1 .Оптимізація митної політики на національному рівні

13

1.2. Оптимізація політики з безпеки транспортної діяльності

23

1.3. Загальна постановка задачі побудови сучасної моделі управління транспортним комплексом України

37

Глава 2. Відносини ціноутворення між суб'єктами портовій діяльності та клієнтурою

51

2.1. Загальна постановка задачі формування тарифів у портовій діяльності

51

2.2. Загальна постановка задачі формування портових зборів

66

2.3. Обмеження щодо лібералізації ціноутворення на послуги портової діяльності в Україні

83

2.4. Загальна постановка задачі організації ціноутворення у портовій діяльності України

94

Глава 3. Моделювання підходів до конкурентоспроможного ціноутворення в портовій сфері

112

3.1. Загальна алгоритмізація процесу встановлення конкурентоспроможної ціни на послуги портової діяльності

112

3.2. Моделювання підходів до встановлення ставок портових зборів

131

3.3. Моделювання підходів до організації перехідних форм регулювання тарифної політики

141

Глава 4. Моделювання підходів до розвитку форм власності у портовій системі України

149

4.1. Моделі інституційного забезпечення оптимізації трансформаційних процесів щодо форм власності у портовій сфері.

149

4.2. Методологічні засади роздержавлення морських портів України

161

4.3. Основні умови та обмеження з забезпечення виходу України на світовий ринок транспортних послуг

175

Висновки

188

Список використаних джерел

198

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Бірюков П.Н. Міжнародне право / П.Н. Бірюков-М.,2000.-395с.

2. Болдырева Т.В. Методика оценки эффективности инвестиционного проекта с учетом ситуаций риска // Методи та засоби управління розвитком транспортних систем: 36. наук, пр.: статті / Т.В.Болдырева, ТА.Ковтун.~ Одеса, 2003. -Вип. 6. -С. 237-255.

3. Васьков Ю. Расширение транзитных возможностей украинских терминалов. //Порты Украины - Одесса, 2010, №8- С.24-28.

4. Венгеров А.Б. Теория государства и права: учебн. [для юридич.вузов]/ Венгеров А.Б. - М: Новый юрист, 1998.-624 с.

5. Вензик Н.Г. Повышение конкурентоспособности судоходных компаний / Вензик Н.Г. Левиков Г.А.- М Транспорт, 2001.-215 с.

6. ГП «Измаильский морской торговый порт» [Электронный ресурс]/ оф.сайт ГП «Измаильский морской торговый порт» / Режим доступу: www.izmport. com.ua/index.html.21.06.2010.

7. ГП «Одесский морской торговый порт» [Электронный ресурс]/ оф.сайт ГП «Одесский морской торговый порт»Режим доступу: www.port.odessa.ua/. 22.06.2010.

8. Золотой контейнер - 2009. //Black Sea Lines -Одесса, 2010, №1.

9. Ильницкий К. Черноморский контейнерный саммит / Ильницкий//ПортыУкраины. - 2009-№8.-С. 12-15.

10. Ильченко СВ. Концептуальные основы проведения институциональных реформ в морских портах // Економічні іновації: Зб. наук. пр. : статті / СВ. Ильченко. - Одеса, 2007. - Вип. 30 - С. 142 - 147.

11. Ильченко СВ. Организационные формы управления морскими портами // Розвиток методів управлшня та господарювання на транспорті: Зб. наук, пр.: статті / СВ. Ильченко.- Одеса, 2004. - Вип. 20. - С. 48-57.

12. Ильченко СВ. Основы менеджмента морских портов в процессе их акционирования // Розвиток методів управлшня та господарювання на транспорті: Зб. наук, пр.: статті / СВ. Ильченко.- Одеса, 2006. - Вип. 24 - С. 58 - 65.

13. Ильченко СВ. Реформирование организационно-правовой формы деятельности портов // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. : статті / СВ. Ильченко.- Дніпропетровськ, 2006. - Вип. 215, Том I. - С. 97-103.

14. Керівні принципи УЕО (TAXUD/2006/1450) і компактна модель УЕО (TAXUD/2006/1452) // ec.europa.eu.

15. Кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращению загрязнению( МКУБ)(принят ІМО в Лондоне в мае 1994 года) |Електронний ресурс]. - Режим доступу: hdallakian.narod.ru/ kodeks/ mkub/mkub.htm

16. Кодекс торгового мореплавания Украины: Принят Верховным советом Украины 23.05.1995// Голос Украины.-1995.-148 с.

17. Конвенція МОП № 180 "Про робочий час моряків і склад суднового екіпажу" від 22 жовтня 1996 року. (Схвалена в Женеві, набула чинності 8 серпня 2002 року) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.ilo.org/ ilolex/russian /docs/ convdispl .htm

18. Конвенція ООН з морського права (UNCLOS 1982) від 10 грудня 1982 року (Складена в Монтего-Бей, набула чинності 16 листопада 1994 року) [Електронний ресурс]. -Режим доступу: www.un.org/Depts /los /convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf

19. Конвенція ООН про Кодекс поведінки лінійних конференцій від 6 квітня 1974 року (Складена в Женеві, набула чинності 6 жовтня 1983 року) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: untreaty.un.org /unts /60001_120000/22/6/00042286.pdf

20. Конвенція про відкрите море від 29 квітня 1958 року (Складена в Женеві, набула чинності 30 вересня 1962 року) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: mitreaty.mi.org/ilc/texts/mstruments/engUs^conventions/ 8_1_ 1958 _ high_seas.pdf

21. Контейнерный рынок Черноморья. //Black Sea Lines -Одесса, 2010,№6.

22. Контейнерный рынок Черноморья: перспективы возрождения. //Black Sea Lines - Одесса, 2010, №8.

23. Концепция развития морских портов Украины на период до 2004, 2010 и 2020 гг. // Транспорт. - 2001. - № 45.-С 38-42.

24. Котлубай А.М. Мировая морская политика и перспективы ее развития. // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. - Зб. наук, праць: статті / А.М. Котлубай. -Одеса, 2004. -Вип. 17.-С 5-21

25. Котлубай А.М. Флаг: „дешевый" или национальный? / А.М.Котлубай, Б.В.Буркинский // Судоходство.- 2005 - № 11 (115)- С. 51-52.

26. Котлубай В.О. Основні питання щодо формування і підтримки транзитних потоків в портах України //Економічні інновації. Актуальні проблеми економіки й управління основною експлуатаційною діяльністю морського транспорту: зб. наук. праць: статті/ В.О.Котлубай. - Одеса, 2009.-Вип.№39. - С 199-204.

27. Котлубай О.М. Україна в світовій морській торгівлі. //Економічні інновації. Актуальні проблеми економіки й управління основною експлуатаційною діяльністю морського транспорту: зб. наук. праць: статті/ О.М.Котлубай. - Одеса, 2009.-Вип.№39. -С. 7-18.

28. Котлубай О.М. Умови реєстрації суден під прапором України як фактор підвищення їх конкурентоспроможності // Методи та засоби управління розвитком транспортних систем: зб. наук, праць: статті /О.М.Котлубай, О.О. Леонов, Є.В. Редіна. -Одеса, 2005. -Вип. 10.~C.33-51.

29. Крыжановский СВ. Изменение функций морских торговых портов в системе мирового производства и товарооборота // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук, пр.: статті / СВ. Крыжановский.- Одеса, 2004. - Вип. 19. - С. 102-116.

30. Махуренко Г.С. Интервальные оценки прогноза грузовых перевозок через морские порты Украины // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук, пр.: статті / Г.С.Махуренко, С.В.Ильченко. - Одеса, 2006. - Вип. 25. - С. 53 - 65.

31. Махуренко Г.С. Оценка риска производственной деятельности портового оператора // Метода та засоби управління розвитком транспортних систем: Зб. наук, пр.: статті / Г.СМахуренко, С.В.Ильченко. - Одеса, 2007. -Вип. 12.-С 25-39.

32. Махуренко Г.С. Оценка риска производственной деятельности портового оператора // Методи та засоби управління розвитком транспортних систем: Зб. наук. пр. статті / Г.СМахуренко, С.В.Ильченко - Одеса, 2007. - Вип. 12.-С 25-39.

33. Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 года, измененная Протоколом 1978 года к ней (Конвенция МАРПОЛ).

34. Международные транспортные организации. / [под. Ред. В.В. Серебрякова] - М.: Транспорт, 1986. - 584 с.

35. Никулин С.Г. Развитие портов Украины в условиях различных форм собственности // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук, пр.: статті / С.Г.Никулин.- Одеса, 2004. - Вип. 20. - С. 5-18.

36. Оберг Р. Р. Внешняя торговля и фрахтование тоннажа: учебн. [для студ. мореход, училищ] / Р. Р. Оберг, Н. А. Фафурин, А. Г. Левицкий. - [2-е изд.]. - М.: Транспорт, 1977.-288 с.

Та ін.
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

 

Случаные тэги (tags)

Результаты тестов

Последние результаты
(ОНИиТС) Тема 03. Эффективность и критер. науч. исслед. (9 тест.заданий) 55.56 %
(ОНИиТС) Тема 03. Эффективность и критер. науч. исслед. (9 тест.заданий) 55.56 %
(ОНИиТС) Тема 03. Эффективность и критер. науч. исслед. (9 тест.заданий) 55.56 %
Перейти к тестам
Абсолют (филос.) 1) неизменная, тождественная себе основа всего существующего. Например, материя, Бог, сознание, гармония, Логос, закон, структура и т....
Микромир 1) множество непосредственно ненаблюдаемых объектов, для которых характерно квантовое поведение. Размеры этих объектов находятся в интервале...
Дайджест 1) [англ. digest краткое изложение] — (1) тип журнала, перепечатывающего материалы из др. изданий в сокращенном либо тезисном виде; (2) массовое...
Аксиологические основания постнеклассической науки 1) ценностные предпосылки современного этапа развития науки (70-е годы XX в. — по наст. вр.). Среди...
Горизонтальная диверсификация (производства) 1) расширение состава выпускаемой продукции за счет производства новых изделий, отличающихся от уже...
Математическая модель специфический идеальный конструкт, призванный замещать в опыте исследования встречающиеся в научной или технической практике...
Ноосфера 1. От греч. noos (разум и сфера) - наружная оболочка Земли, практически преобразованная научной мыслью людей. Ноосфера - это сфера...
Культурология науки одно из направлений в исследовании науки, характеризующее ее как явление культуры. Культурология науки существует наряду с...
Оксфордская школа опытного естествознания интеллектуальное движение преподавателей Оксфордского университета XIII-XIV вв. Оксфордская школа представляет...
Креационизм научный (от лат. creatio - сотворение) - фундаменталистское течение в современном естествознании, возникшее с целью обосновать (на основе...

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта