Главная Содержание монографий Економіка залізниці - історія, сьогодення, перспективи розвитку. Г. Д. Ейтутіс, О. М. Кривопішин та ін. (2014, 292с.)

Вопрос-ответ

Каковы общие закономерности развития науки Будучи детерминирована в конечном счете общественной практикой и ее потребностями, наука вместе с тем...
Каковы особенности мифологического, художественно-образного и религиозного познания Важную роль, особенно на начальном этапе истории человечества,...
Как можно охарактеризовать систему знаний, формирующуюся в эпоху Римской империи Расцвет Римской империи, связанный с захватом соседних территорий и...
Как взаимосвязаны наука и техника Своим происхождением термин «техника» обязан древнегреческому «techne», который обозначал умение, мастерство, искусство...

Разместить рекламу на сайте

Економіка залізниці - історія, сьогодення, перспективи розвитку. Г. Д. Ейтутіс, О. М. Кривопішин та ін. (2014, 292с.)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Содержание монографий (логистика, транспорт)
03.05.2017 04:22

Посилання

Економіка залізниці: історія, сьогодення, перспективи розвитку / Г. Д. Ейтутіс, О. М. Кривопішин, І. П. Федорко, В. М. Осовик, М. С. Семенюк ; за ред. Г. Д. Ейтутіса, О. М. Кривопішина. - Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2014. - 292 с.

Анотація

Приведено ретроспективний аналіз розвитку залізниці з визначенням її історичних подій і видатних керівників. Визначено роль і місце Південно-Західної залізниці у галузі щодо забезпечення потреб економіки та населення у перевезеннях, підвищення якості обслуговування пасажирів і безпеки руху поїздів. Надано організаційну структуру Південно-Західної залізниці в розрізі служб і дирекцій залізничних перевезень із визначенням структурних підрозділів та місць їх розташування. Застосовано економічний механізм, в основу якого покладено укрупнені витратні ставки. Надано основні визначення техніко-економічних показників, їх взаємозв'язок і приклади застосування в практичній діяльності. Розглянуті класичні моделі реформування, які застосовуються на залізницях європейських країн, а також основні нормативні документи, котрі регламентують стратегію реформування залізничного транспорту України.

Визначено приорітетні стратегії технічного розвитку залізниці.

Може бути використана для широкого кола фахівців і наукових працівників транспортної галузі.

По вопросам ознакомления с отдельными частями книги в электронном виде – обращаться email

 

ЗМІСТ

 

Передмова

5

Розділ 1. Історія створення залізниці

7

Розділ 2. Роль і місце швденно-західної залізниці в транспортній галузі

16

Розділ 3. Сучасний стан інфраструктури та рухомого складу

30

Розділ 4. Структура та основи господарської діяльності Південно-Західної залізниці

33

4.1. Структура Південно-Західної залізниці

53

4.2. Мета та предмет діяльності залізниці

59

4.3. Структурні підрозділи Південно-Західної залізниці

66

Розділ 5. Техніко-економічні показники залізниці

79

5.1. Обсяги перевезень

79

5.2. Якісні показники

93

5.3. Фінансово-економічна діяльність

103

5.4. Праця та заробітна плата

127

5.5. Інвестиційна діяльність

137

Розділ 6. Реформування залізничного транспорту

140

6.1. Основні засади реформування залізничного транспорту України

140

6.2. Оцінка зарубіжного досвіду формування залізничного транспорту

146

6.3. Напрямки реформування залізничного транспорту України

151

Розділ 7. Основні визначення техніко-економічних показників залізниці

158

7.1. Класифікація кількісних показників

158

7.2. Кількісні показники вантажної роботи

159

7.3. Кількісні показники пасажирської роботи

161

7.4. Кількісні показники технічної роботи

164

7.5. Сутність і значення якісних показників ефективності використання рухомого складу

169

7.6. Основні визначення фінансово-економічних показників

179

Розділ 8. Оцінка ефективності заходів залізниці

184

8.1. Сутність економічної ефективності

184

8.2. Одиничні укрупнені витратні ставки

185

8.3. Приклади за визначенням економічного ефекту експлуатаційної діяльності залізниці

197

Розділ 9. Господарська діяльність залізниці в розрізі господарств

203

9.1. Господарство перевезень

203

9.2. Господарство комерційної роботи та маркетингу

213

9.3. Пасажирське господарство далекого сполучення

226

9.4. Господарство приміських пасажирських перевезень

236

9.5. Локомотивне господарство

251

9.6. Вагонне господарство

257

9.7. Колійне господарство

262

9.8. Господарство електропостачання

266

9.9. Господарство сигналізації та зв'язку

272

Розділ 10. Приорітетні стратегії технічного розвитку залізничного транспорту України

277

Список використаних джерел

284

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Абрамов А. П. Денежная оценка показателей работы железнодорожного транспорта / А. П. Абрамов. - М.: Транспорт, 1975. - 49 с.

2. Андреев В. В. Экономические аспекты управления качеством продукции / В. В. Андреев, Г. Я. Киперман. - М.: Знание, 1997. - 64 с.

3. Андреева М. В. Система збалансованих показників, як сучасний інструмент стратегічного аналізу і управління / М. В. Андреева // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2004. - № 7. - С 48.

4. Бакаев О. О. Міжнародні транспортні коридори - особливий пріоритет України на шляху інтеграції у нову економічну систему / О. О. Бакаев, С. І. Пірожков, В. Л. Ревенко // Стратегічна панорама. - 1999. -№ 4. - С 37-55.

5. Балака Є. І. Критерій визначення ефективності функціонування різних транспортних систем перевезень в умовах ринку / Є. І. Балака, В. Ю. Креймер, Н. М. Колеснікова // Залізничний транспорт України. - 1998. - № 2-3. - С 7-8.

6. Бараш Ю. С Управління залізничним транспортом України : монографія / Ю. С Бараш. - 2-ге перероб. і доп. - Дніпропетровськ : Видавництво «Дніпропетровськ»; Нац. ун-т зал. тр-ту, 2006. - 264 с

7. Белов И. В. Экономическая эффективность ускорения доставки грузов / И. В. Белов. - М.: Трансжелдориздат, 1957. - 55 с.

8. Белов И. В. Проблемы оптимизации текущих планов перевозок грузов / И. В. Белов. - М.: Трансжелдориздат, 1972. - 48 с.

9. Белозеров В. Л. Производительность труда и комплексная оценка качества работы на железнодорожных станциях / В. Л. Белозеров // Вестник ВНИЖТа. - 1979. - № 1. - С. 5.

10. Бондаренко В. О. Справочник инженера-экономиста железнодожного транспорта / В. О. Бондаренко, А. Н. Ефимов. - К.: Вища школа, 1987. - 201 с.

11. Большая энциклопедия транспорта. - М. : Академия транспорта, 2003.-Т. 4.-886 с.

12. Васильева И. М. Экономика транспорта: программно-целевой аспект / И. М. Васильева, В. Н. Лившиц. - М.: МАЛИ, 1980. - 180 с.

13. Верлока В. С. Маркетинг в сфере грузовых перевозок: зарубежный опыт / В. С. Верлока, Н. С. Соколовская // Залізничний транспорт України. -1999.-№2.-С. 25-28.

14. Вовк А. А. Оценка эффективности транспортного производства и резервов ее роста : монография / А. А. Вовк. - М.: Крома, 2000. - 295 с.

15. Галабурда В. Г. Оптимальное планирование грузопотоков / В. Г. Галабурда. - М.: Транспорт, 1985. - 256 с.

16. Галабурда В. Г. Маркетинг на транспорте / В. Г. Галабурда. - М. : МИИТ, 1992.-108 с.

17. Герншальд А. С. Оптимизация оперативного управления процессом грузовых перевозок на железнодорожном транспорте / А. С. Гершвальд. - М. : Интекст,2001.-240с.

18. Гурнак В. М. Проблеми зовнішньоекономічної діяльності залізничного транспорту в умовах переходу до ринкової економіки / В. М. Гурнак // Економіка України. - 1994. - № 8. - С 56-88.

19. Демин Ю. В. Определение рациональной дальности контрейлерных перевозок / Ю. В. Демин, Г. Н. Кирпа // Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і автопоїздів : зб. наук. пр. Західного наукового центру Транспортної академії України. - Львів : УкрДАЗТ, 1997. - Вип. 4. -С 88-89.

20. Дикань В. Л. Эффективность транспортных систем / В. Л. Дикань, В. М. Краймер // Бізнесінформ. - 1998. - № 12. - С 46-48.

21. Ейтутіс Г. Д. Теоретико-практичні основи реформування залізниць України : монографія / Г. Д. Ейтутіс. - Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2009. - 240 с

22. Ейтутіс Д. Г. Складова дохідності комерційної роботи залізниці / Д. Г. Ейтутіс // Залізничний транспорт України. - 2006. - № 3. - С 27-28.

23. Ейтутіс Г. Д. Історія та сьогодення Південно-Західної залізниці : монографія / Г. Д. Ейтутіс, П. Й. Москаленко, В. В. Задворнов, В. П. Лапін. -К.: Новий друк, 2010. - 320 с

24. Ейтутіс Г. Д. Господарська діяльність залізниці (історія сьогодення, перспектива розвитку) : монографія / О. М. Кривопішин, Г. Д. Ейтутіс. -Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2011. - 248 с

25. Ейтутіс Г. Д. Рівень компенсації збитків - фактор оцінки регіональної економічної політики залізниць України / Г. Д. Ейтутіс // Залізничний транспорт України. - 2011. - № 1. - С 7-9.

26. Ейтутіс Г. Д. Реструктуризація залізниць України на основі галузево-регіональної моделі управління / Г. Д. Ейтутіс // Залізничний транспорт України. - 2012.-№ 2. - С 41-45.

27. Ейтутіс Г. Д. Принципи функціонального-об'єктивного підходу до визначення стратегії реформування залізниць України / Г. Д. Ейтутіс // Вагонний парк. - 2011 .-№ 4. - С 7-11.

28. Ейтутіс Г. Д. Стратегія реформування залізничного транспорту України на основі регіоналізації транспортного обслуговування : дис. доктора економ, наук : 08.00.03. / Г. Д. Ейтутіс. - К., 2010. - 452 с

29. Ейтутіс Г. Д. Теоретико-практичні основи реформування залізниць України : монографія / Г. Д. Ейтутіс. - Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2009. - 240 с

30. Эйтутис Г. Д. Справочник по экономической оценке эксплуатационной деятельности железных дорог Украины / Г. Д. Эйтутис, В. И. Пасечник. -К., 1997.-44 с.

31. Экономика железнодорожного транспорта: учебник для вузов ж.-д. транспорта / И. В. Белова, Н. П. Терешиной, В. Г. Галабурды и др. ; под ред. Н. П. Терешиной, Б. М. Лапидуса, М. Ф. Трихункова. - М. : УМК МПС России, 2001.-600 с.

32. Экономика железнодорожного транспорта. - 2-е изд. / под. ред. Е. Д. Ханукова. - М.: Транспорт, 1979. - 544 с.

33. Экономика железнодорожного транспорта : учебник / Н. П. Терешина, В. Г. Галабурда, В. А. Токарев и др. ; под. ред. Н. П. Терешиной, Б. М. Лапидуса. - М.: ФГОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2011. - 676 с.

34. Экономика предприятия : учебник для вузов / М. Г. Грещак, В. М. Колот, А. П. Наливайко и др. - К. : КНЕУ, 2003. - 459 с.

35. Журавель А. И. Исследование проблемы управления транспортными затратами / А. И. Журавель // Железнодорожный транспорт. - 1998. -№10.-С. 54-61.

36. Закон України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування від 23.02.2012 р. № 4442-VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4442-17. - Назва з екрана.

37. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про залізничний транспорт» від 23.02.2012 p. № 4443-VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4443-17.-Haзвa з екрана.

38. Концепція Державної програми реформування залізничного транспорту України від 27.12.2006 р. № 651-р. / Кабінет Міністрів України // Офіц. вісник України. - 2007. - № 1. - С 198-202.

39. Концепція реформування транспортного сектора України / Ю. М. Цветов, Л. М. Соколов, Ю. М. Федюшин та ін. - К.: ІКТП-Центр, 1999. - 67 с

40. Кривопіпшн О. М. Ефективність використання виробничих засобів метроремонтного підприємства : монографія / Є. М. Сич, О. М. Кривопішин, О. Р. Приймул, О. М. Сегай, А. М. Гемеляко. - Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2009. - 308 с

41. Кривопішин О. М. Проблеми та шляхи реформування воєнізованої охорони залізничного транспорту / О. М. Кривопішин, Г. Д. Ейтутіс, В. П. Ла-пін // Економіст. - 2007. - № 10. - С 30-31.

42. Кривопішин О. М. Організаційно-економічна взаємодія міських та приміських сполучень: умови і перспективи : монографія / О. М. Кривопішин. -Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2009. - 240 с

43. Кулаєв Ю. Ф. Методи економічної оцінки інвестиційних проектів на залізничному транспорті: навч. посібник / Ю. Ф. Кулаєв. - К.: КІЗТ, 2001. - 512 с

44. Лапидус Б. М. Управление доходами и расходами - научная основа / Б. М. Лапидус, Л. А. Мазо, А. П. Абрамов // Железнодорожный транспорт. -1998.-№6.-С. 11-13.

45. Макаренко М. В. Основи управління економічними процесами на залізничному транспорті України / М. В. Макаренко. - К.: КУЕТТ, 2003. - 478 с.

46. Макаренко М. В. Основи правового регулювання діяльності залізниць України / М. В. Макаренко, М. Б. Голубничий, Н. С Нечипоренко ; за заг. ред. М. В. Макаренка. - К. : Київський університет економіки і технологій транспорту, 2005. - 261 с

47. Методика расчетов и экономические показатели для распределения перевозок между видами транспорта / под ред. В. А. Дмитриева. - М. : Транспорт, 1993.-85 с.

48. Мироненко В. К. Концепція підвищення якості транспортно-логістичного забезпечення підприємств гірничо-металургійного комплексу та шяхи її досягнення / В. К. Мироненко, О. О. Геращенко // Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем: техніка, технологія, економіка і управління : матеріали IV Міжнар. наук. конф. - К.: ДЕТУТ, 2008. - С 141-143.

49. Пасічник В. І. Теоретичні основи економіки експлуатаційної діяльності залізниць : монографія / В. І. Пасічник. - К.: Науксвіт, 2003. - 222 с

50. Перепелюк А. В. Основи менеджменту на залізничному транспорті / А. В. Перепелюк, Г. Д. Ейтутіс. - Дніпропетровськ : Січ, 1996. - 174 с

51. Положення про Державну адміністрацію залізничного транспорту України від 29.02.1996 р. № 262 / Кабінет Міністрів України // Зібрання постанов Уряду України. - 1996. - 8. - С 14-16.

52. Постанова Кабінету Міністрів України «Про створення Державної адміністрації залізничного транспорту України» від 14,12.1991 р. № 356 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

zakon.nau.ua/doc/?code=356-91- %EF. - Назва з екрана.

53. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Концепція Державної програми реформування залізничного транспорту» від 27.12.2006 р. № 651-р / Кабінет Міністрів України [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

zakon2.rada.gov.ua/laws/show/651-2006- %D1 %80. - Назва з екрана.

54. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010-2019 роки» від 16.12.2009 р. № 1390 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

 zakon4.rada.gov.ua/laws/show/l 3 90-2009- %D0 %BF. - Назва з екрана.

55. Постанова Кабінету Міністрів «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України» від 16.12.2009 р. № 31390» від 26.10.2011 р. № 1106 / Кабінет Міністрів України [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

 zakon4.rada.gov.ua/laws/show/l 160-2011- %D0 %BF. - Назва з екрана.

56. Транспортный маркетинг : учебник. - Изд. перераб. и доп. / В. Г. Га-лабурда, Г. В. Бубнова, Е. А. Иванова и др. ; под ред. В. Г. Галабурды. - М. : ФГОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2011. - 452 с.
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

 

Случаные тэги (tags)

Результаты тестов

Последние результаты
(ОНИиТС) Тема 04. Организация творческой деятельности (7 тест.заданий) 42.86 %
(ОНИиТС) Тема 03. Эффективность и критер. науч. исслед. (9 тест.заданий) 33.33 %
(ОНИиТС) Тема 02. Наука как система знаний (6 тест.заданий) 66.67 %
Перейти к тестам
Библиотека президентского центра культуры республики Казахстан 1) структурное подразделение Президентского центра культуры РК. ...
Воспроизведение произведения 1) изготовление одного или более экземпляров произведения или его части в любой материальной форме. ...
Вертикальное периодическое издание 1) периодическое издание, рассчитанное на специалистов всех уровней в конкретной сфере деятельности. ...
Утверждение истины 1) антропологическая концепция истины, согласно которой истинное знание есть не только и не столько продукт согласия этого знания с вне...
Эмпириокритицизм 1) вторая историческая форма позитивизма (Э. Мах, П. Дюгем, А. Пуанкаре и др.), представители которой отказались от следующих трех догм п...
Аспекты бытия науки  Под аспектами бытия науки понимаются сущностные признаки науки, которые являются необходимыми и достаточными для того, чтобы опр...
Внутринаучные ценности Наука как особый социальный институт формирует определенную систему норм и ценностей. Внутринаучные нормы определяют допустимое, во...
Техногенная цивилизация тип цивилизации, основанный на постоянном изменении природы и общества, использующий постоянно обновляющиеся научные достижения в ...
Наука и мировоззрение Мировоззрение - это система взглядов на мир, которые определяют отношение человека к действительности, понимание мира человеком, жиз...
Государственное регулирование науки процесс, суть которого заключается в государственном контроле за развитием научной деятельности и науки как социальног...

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта