Главная Содержание монографий Автотранспорт в логістичних системах і ланцюгах. Горяїнов О.М., Рославцев Д.М. (2009, 344с.)

Вопрос-ответ

Каковы основные особенности современного социального познания Единство всех форм и методов познания предполагает и определенные (относительные чаще...
В чем состоит специфика теоретического познания Теоретический уровень научного познания характеризуется преобладанием рационального момента — понятий,...
Какие существуют классификации современных наук Что касается классификаций современных наук, то они проводятся по самым различным основаниям (критериям)....
Каково решение проблемы роста знания в концепции К. Поппера Карл Поппер (1902—1994) рассматривает знание (в любой его форме) не только как готовую,...

Разместить рекламу на сайте

Автотранспорт в логістичних системах і ланцюгах. Горяїнов О.М., Рославцев Д.М. (2009, 344с.)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Содержание монографий (логистика, транспорт)
25.07.2014 12:30

Посилання

Горяїнов О.М., Рославцев Д.М. Автотранспорт в логістичних системах і ланцюгах. Монографія. – Харків: НТМТ, 2009. – 344с.   

Анотація

У монографії викладено результати наукових досліджень, що відображають особливості функціонування автотранспорту в межах логістичних систем і логістичних ланцюгів. Результати представлено в вигляді двох частин, які відображають еволюцію розвитку наукових досліджень в цьому питанні. Перша частина підготовлена Горяїновим О.М., друга частина – Рославцевим Д.М.

Матеріали будуть корисними для аспірантів, студентів, викладачів, підприємцям, менеджерам з логістики, державним службовцям та всім іншим працівникам, які цікавляться питаннями транспорту і логістики.

Cкачать книгу можно по адресу - http://www.logistics-gr.com/index.php?option=com_content&view=article&id=21451&catid=84&Itemid=197

 

 ЗМІСТ

 

Передмова

7

Частина 1. Вплив техніко-експлуатаційних показників роботи автотранспорту на ефективність логістичної системи

8

Вступ

8

Розділ 1. Аналіз сучасного стану функціонування автотранспорту в межах логістичної системи

11

1.1. Характеристика логістичної системи

11

1.1.1. Структурні схеми взаємодії елементів логістичної системи

11

1.1.2. Умови функціонування логістичної системи

16

1.1.3. Аналіз взаємодії автотранспорту з учасниками логістичної системи

18

1.2. Аналіз можливостей визначення закономірностей роботи автотранспорту в межах логістичної системи

19

1.3. Аналіз сучасних методів дослідження роботи автотранспорту

23

1.3.1. Методи та моделі вивчення роботи логістичної системи

23

1.3.2. Аналіз моделей систем розподілу товарів

28

1.4. Висновки по розділу

31

Розділ 2. Побудова моделі роботи логістичної системи на стадії розподілу споживчих товарів

33

2.1. Вибір критерію ефективності роботи логістичної системи

33

2.2. Структурний опис моделі

33

2.3. Математичний опис моделі

35

2.3.1. Функція очікуваного фінансового результату виробника

37

2.3.2. Функція очікуваного фінансового результату оптового торговця

46

2.3.3. Функція очікуваного фінансового результату роздрібних торговців

53

2.3.4. Функція очікуваного фінансового результату транспорту

59

2.3.5. Підсумковий вид моделі

61

2.4. Висновки по розділу

64

Розділ 3. Дослідження взаємозалежностей роботи автотранспорту і функціонування логістичної системи

65

3.1. План проведення експерименту

65

3.1.1. Визначення рівнів варіювання факторів моделі

65

3.1.2. Програмна реалізація моделі функціонування логістичної системи

65

3.1.3. Етапи проведення експерименту

67

3.2. Проведення наукового експерименту

67

3.2.1. Визначення закономірностей змінних і постійних витрат від вантажопідйомності автомобіля

67

3.2.2. Розрахунок значень критерію ефективності логістичної системи

76

3.3. Аналіз результатів моделювання

78

3.3.1. Обробка результатів моделювання

78

3.3.2. Визначення оптимальних значень параметрів логістичної системи

79

3.3.3. Визначення закономірностей функціонування логістичної системи

81

3.4. Висновки по розділу

88

Розділ 4. Розробка рекомендацій щодо функціонування автотранспорту в логістичній системі

91

4.1. Визначення впливу транспортного учасника на результати функціонування логістичної системи

91

4.2. Аналіз конфліктів критеріїв ефективності функціонування автотранспорту з учасниками логістичної системи

94

4.3. Оцінка функціонування логістичної системи

96

4.4. Рекомендації щодо функціонування автотранспорту в межах логістичної системи

105

4.5. Висновки по розділу

107

Висновки

109

Список використаних джерел

110

Додаток А. Значення факторів математичної моделі

119

Додаток Б. Значення змінних і постійних витрат

127

Додаток В. Ціни при міських і міжміських перевезеннях вантажів

128

Додаток Д. Дані про ціни на транспортні послуги

130

Додаток Е. Результати обробки статистичних даних моделей визначення ціни на транспортну послугу

132

Додаток Ж. Відомості виконання транспортних послуг

134

Додаток З. Результати обробки статистичних даних (модель функціонування логістичної системи)

143

Додаток К. Результати розрахунків ОФР (перший етап)

144

Додаток Л. Результати розрахунків ОФР (другий етап)

146

Додаток М. Результати розрахунків ОФР (третій етап)

151

Додаток Н. Графіки залежності ОФРсис

153

Додаток О. Приклад презентації докладу

163

Додаток П. Публікації автора

178

Частина 2. Ефективність функціонування логістичного ланцюга: транспорт, посередник, реалізатор

184

Вступ

184

Розділ 1. Аналіз сучасних підходів до визначення ефективності функціонування логістичного ланцюга

187

1.1. Характеристика логістичного ланцюга

187

1.2. Ефективність функціонування учасників логістичного ланцюга

194

1.2.1. Методи підвищення ефективності роботи учасників логістичного ланцюга

195

1.2.2. Критерії ефективності роботи учасників логістичного ланцюга

197

1.3. Ефективність роботи логістичного ланцюга

198

1.3.1. Методи підвищення ефективності роботи логістичного ланцюга

198

1.3.2. Критерії ефективності роботи логістичного ланцюга

200

1.4. Висновки до розділу

203

Розділ 2. Математична модель роботи логістичного ланцюга

204

2.1. Вибір критерію ефективності

204

2.2. Структурний опис моделі

204

2.3. Математичний опис моделі

211

2.3.1. Модель роботи роздрібної мережі

212

2.3.2. Модель роботи транспортного учасника на ділянці розподільчий центр – роздрібна мережа

217

2.3.3. Модель роботи складського господарства розподільчого центру

227

2.3.4. Модель роботи транспортного учасника на ділянці виробник – розподільчий центр

234

2.3.5. Модель роботи складського господарства виробника

242

2.4. Висновки до розділу

247

Розділ 3. Дослідження ефективності функціонування логістичного ланцюга: транспорт, посередник, реалізатор

248

3.1. Визначення рівнів варіювання факторів моделі

248

3.2. Визначення закономірностей впливу характеристик транспортного учасника на ефективність функціонування логістичного ланцюга

248

3.2.1. Визначення закономірностей впливу характеристик транспортного учасника на ділянці виробник – розподільчий центр на ефективність функціонування логістичного ланцюга

249

3.2.2. Визначення закономірностей впливу характеристик транспортного учасника на ділянці розподільчий центр – роздрібна мережа на ефективність функціонування логістичного ланцюга

255

3.3. Визначення закономірностей впливу характеристик складу на ефективність функціонування логістичного ланцюга

268

3.4. Рекомендації щодо функціонування учасників у межах логістичного ланцюга

289

3.5. Висновки до розділу

289

Висновки

291

Список використаних джерел

292

Додаток А. Публікації автора

301

Додаток Б. Визначення понять

303

Додаток В. Структурно-логічна схема дослідження

311

Додаток Д. Діапазони варіювання факторів математичної моделі

312

Додаток Е. Алгоритм розрахунку критерію ефективності

326

Додаток Ж. Результати експерименту варіювання вантажопідйомністю транспортного засобу на ділянці виробник – склад розподільчого центру

328

Додаток З. Результати експерименту варіювання вантажопідйомністю транспортного засобу на ділянці склад розподільчого центру – роздрібна мережа

330

Додаток И. Результати експерименту варіювання вантажопідйомністю навантажувача

335

Дані про авторів

343

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Джонсон Д. и др. Современная логистика: Пер.с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 624с.

2. Транспортная логистика. Под общей редакцией Л.Б.Миротина. – М.:Издательство «Экзамен», 2002. – 512с.

3. Логистика: управление в грузовых транспортно-логистических системах. Под ред. Л.Б.Миротина. – М.:Юристь, 2002. – 414с.

4. Аникин Б.А. Логистика. - Москва: Инфра-М, 1998. - 326 с.

5. Смехов А.А. Основы транспортной логистики. –М.: Транспорт, 1995. –197с.

6. Гаджинский А.М. Логистика. – М.: Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 1999.- 228с.

7. Петрашевский О.Л. Методологические аспекты исследования и построения сложных транспортных организационно-технических систем // Збірник доповідей 4 міжнародній науково-практичній конференції “Ринок послуг комплексних транспортних систем та прикладні проблеми логістики”. – Київ:Національний комплекс “Експоцентр України”, 2002. – С.31-37.

8. Губенко В.К. Логистика Приазовья. Теоретические основы логистической системы. // Збірник доповідей 4 міжнародній науково-практичній конференції “Ринок послуг комплексних транспортних систем та прикладні проблеми логістики”. – Київ:Національний комплекс “Експоцентр України”, 2002. – С.44-53.

9. Comprehensive Truck Size and Weight Study. U.S. Department of Transportation. 1997. – 216р.

10. Орлігло В.І. Внутрішньорегіональний ринок товарів народного споживання та особливості його розвитку в сучасних умовах: Автореф.дис. ... к.е.н. Львів. комерц. акад. –Львів, 1999.-17с.

11. Dale S.Rogers. Going Backwards: Reverse Logistics Trends and Practices. University of Nevada, Reno, 1998. – 281р.

12. Котлер Ф. Основы маркетинга. Санкт-Петербург:АО «Коруна».-699с.

13. Чеботаев А.А. Логистические цепи – основные элементы управления логистическими технологиями / Бизнес и логистика-98: Сб.матер.конф, Москва, 1998 – С.64-65.

14. Жданов В.П. Исследование и разработка методов повышения эффективности управления материальными потоками в иерархических многоуровневых системах снабжения (На примере гражданской авиации). Автореф.дис. ... к.т.н. Киев, 1983 - 21с.

15. Воркут А.И. Транспортное обслуживание торгово-оптовых баз.-Киев:Техніка, 1985 - 112с.

16. Промышленная логистика. Под ред. А.А.Колобова. М.:Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана, 1997. –204с.

17. Николайчук В.Е. Логистика в сфере распределения. – СПб: Питер, 2001. – 160с.

18. Кальченко А.Г. Логістика. – К.: КНЕУ, 2000. – 148с.

19. Банько В.Г. Современная технология товародвижения. – Киев: Тэхника, 1989. - 182с.

20. Гордон М.П., Карнаухов С.Б. Логистика товародвижения.- М: Центр экономики и маркетинга, 1999. –208с.

21. Белоусов М.Н. Оценка экономической эффективности транспортно-технологических схем на основе имитационного моделирования. Автореф.дис. ... канд.экон.наук / Моск.ин-т управления им. Серго Орджоникидзе.-М.,1987. - 18с.

22. Гордон М.П. Комплексное планирование автомобильных перевозок промышленных грузов. –М.: Транспорт, 1979 – 120с.

23. Гордон М.П. Проблемы комплексного управления товародвижением в материально-техническом снабжении: Автореф.дис. ... д-ра экон.наук. - М.,1983. - 35с.

24. Ахмедов Б.А. Имитационное моделирование процесса транспортного обслуживания региона: (на прим. матер.-техн. снабжения): Автореф.дис. ... канд.экон.наук / Ташкент.гос.экон.ун-т.- Ташкент, 1991. –20с

25. Гаркуша Н.И. Оптимизация производственно-транспортных систем в условиях неопределенности. Автореф.дис. ... канд.экон.наук / АН УССР, Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова.-К.,1991. - 16с.

26. Дарбинян М.М. Торговля и производство: хозяйственные связи. –М.: Экономика, 1984. - 255с.

27. Резер С.М. Оптимизация процессов грузовых перевозок. –М.: Наука, 1980.- 296с.

28. Гамбаров Л.А. Системная оптимизация комплексных планов в структурной иерархии производство-распределение-потребление. Киев, Препр. АН УССР. Ин-т кибернетики,1988.-17с.

29. Геронимус Б.Л. Пути совершенствования планирования материально-технического снабжения народного хозяйства. – М.:Наука,1973.-181с.

30. Иваницкий В.И. Эффективность межотраслевых и региональных связей торговли. – М.: Экономика, 1981. – 176с.

31. Рымарук А.И. Торгово-промышленный комплекс: сущность, структура, характер формирования / Пути улучшения хозяйственного механизма в торговле. Сб.науч.тр. Ред. В.И.Иваницкий –Киев:КТЭИ, 1986.-169с.

32. Костоглодов Д.Д., Харисова Л.М. Распределительная логистика. М.:ПРИОР, 1997.-127с.

33. Смехов А.А. Моделирование параметров логистической системы на фазе распределения / Подъем.-трансп.техника и склады –1992.№2 С.35-37.

34. Смехов А.А Логистика. –М.:Транспорт, 1990. –63с.

35. Смехов А.А. Введение в логистику. – М.:Транспорт, 1993. –110с.

36. Вейцман М.Е, Кудашов М.Г. Использование принципов логистики при совершенствовании доставки нерудных материалов в Москве / Современные технологии автотранспортного и экспедиционного обслуживания при перевозке народнохозяйственных грузов. Сб.науч.тр. Под общ.ред. А.В.Колика. –Москва: НИИАТ. -1991.-с.16-23.

37. Пурлик В.М. Рынок инвестиционных товаров и логистика. Монография. –Москва: Международный университет бизнеса и управления, 1997. - 192с.

38. Воронин В.П. Торгово-промышленный комплекс: региональный аспект. –Воронеж: Изд-во Воронеж.ун-та, 1990 –166с.

39. Хассн Х.А. Экономико-математические модели и методы в системе «производство – транспорт – потребление продукции». Автореф.дис. ... канд.экон.наук  / АН УССР, Ин-т экономики.-Киев, 1990 – 14с.

40. Скоромнюк М.А. Управление производством товаров народного потребления: Состояние, проблемы, перспективы. – К.:Тэхника, 1990 – 200с.

41. Відович С.Ю. Формування каналів розподілу підприємствами оптової торговлі: Автореф.дис ... к.е.н. / Київ.держ.екон.ун-т. –К.,1996. - 23с.

42. Климкович Г.В. Механизм взаимодействия торговли с производством. –М.: Знание, 1982. - 63с.

43. Наумик В.Т. Транзитом или с базы (Выбор формы снабжения). М.: Экономика, 1966. – 64с.

44. Рубения Р.К. Роль оптовой торговли в хозяйственных связях с производством: Автореф.дис ... к.э.н. / Заочн.ин-т сов.торговли. – М.,1988. –23с.

45. Транспортная логистика. Под ред. Миротина Л.Б. - Москва:Брандес, 1996. -211 с.

46. Основы логистики. Под ред. Л.Б.Миротина и В.И.Сергеева. – М.:ИНФРА-М, 2000. – 200с.

47. Окландер М.А. Види стратегій у логістичних системах / Вісник соціально-економічних досліджень. Збірник статей, вип.2 - Одесса:ОДЕУ.-1998. - С.218-225.

48. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе. – М.:ИНФРА-М, 2001. –608с.

49. Колобов А.А., Омельченко. Разработка организационной структуры производственно-сбытовой системы в условиях колебания спроса на выпускаемую продукцию/ «Известия высших учебных заведений»-1991.-№4-6, с.155-158.

50. Оревков Ю.П., Царьков О.Е. Модель оперативного управления производством, ориентированным на потребительский спрос / Вест.Моск.ун-та. Сер.6, Экономика. 1989, №5.-С.74-78.

51. Thomas M.Kelsch. Using Supply Chain Flexibility to Account for Uncertainty in Demand. Thesis of Master of Science in Management. Massachusetts Institute of Technology. 1996. – 104р.

52. Авен О.И., Архипов В.И. Управление производственными запасами в гибких производственных системах. –М.: ИПУ, 1992. - 22с.

53. Маликов О.Б. Склады гибких автоматических производств. –Л.: Машиностроение, 1986.-183с.

54. E.Katok. Planning Manufacturing Flexibility in an Uncertain Production Environment Thesis of the Degree of Doctor of Philosophy. The Pennsylvania State University. 1996 – P.164.

55. Гаджинский А.М. Распределение в логистике / Бизнес и логистика-98: Сб.матер.конф, Москва, 1998 - С.138-143.

56. Неруш Ю.М. Коммерческая логистика. – М.:Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. –271с.

57. Авен О.И., Ловецкий С.Е., Моисеенко Г.Е. Оптимизация транспортных потоков. -М.:Наука, 1985.-165с.

58. Авербух Р.С. Экономико-математическое обоснование развития и размещения оптово-складского хозяйства торговли республики. Автореф.дис ... к.э.н. К., 1970. - 32с.

59. Антипова С.П. Исследование эффективности централизованной доставки материалов потребителям. Автореф.дис. ... к.э.н. (08.00.06). М., 1977. –22с.

60. Бажан Л.И. Об одном подходе к построению моделей оптимизации структуры парка автотранспортных средств для транспортно-бытового обслуживания населения / Экономико-математический анализ и моделирование систем: Сб.науч.тр. Отв.ред. Бакаев А.А. - Киев: ИК АН УССР, 1987. - 78с.

61. Бакаев А.А. и др. Экономико-математическое моделирование развития транспортных систем. Киев: Наук.думка, 1991-150с.

62. Будник Е.Л. Совершенствование хозяйственных связей торговли с промышленностью. Автореф.дис. ... к.э.н. М., 1975. –23с.

63. Бурков В.Н. и др. Большие системы: моделирование организационных механизмов. –М.: Наука, 1989. –245с.

64. Бурков В.Н. и др. Модели и методы управления организационными системами. –М.: Наука, 1994. –270с.

65. Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем. –М.:Наука, 1978.-399с.

66. Воронин В.П. Хозяйственный механизм сферы обращения: (Вопросы теории и практики). – Воронеж: Изд-во Воронеж ун-та, 1983. –212с.

67. Галушко А.Г. Совершенствование и повышение эффективности товароснабжения розничной торговой сети: На материале потреб. кооперации УССР. Автореф.дис. ... к.э.н. –К., 1980. –21с.

68. Геронимус Б.Л. Оптимизация планирования материально-технического снабжения союзной республики. –Минск: Беларусь, 1978.- 191с.

69. Гоголь Б.И. и др. Совершенствование товароснабжения розничной сети. –М.: Экономика, 1975. –143с.

70. Гогулан И.К., Смирнов И.Г. Региональные связи торговли и их моделирование. –К.: Вища шк., 1984.- 39с.

71. Гордон М.П. Координация сбыта и перевозок промышленной продукции. –М.: Экономика, 1978. –63с.

72. Гордон М.П. Материально-техническое снабжение: перестройка организации управления. –М.:Экономика, 1989.-144с.

73. Дегтяренко В.Н. Основы логистики и маркетинга. – Ростов-на-Дону: Экспертное бюро, М.:Гардарика,1996. –119с.

74. Джахангиров Б.Г. Имитационное моделирование перевозок грузов автотранспортом с предприятий (баз и организаций) материально-технического снабжения: На примере Ташхимснаба: Автореф.дис. ... к.э.н. / Ташк.ин-т.нар.хоз-ва. –Ташкент,1989.-18с.

75. Дурасов А.С. Вопросы совершенствования складского снабжения потребителей на основе кооперирования снабженческо-сбытовых организаций (на примере Главснаба БССР). Автореф.дис. ... к.э.н. М.,1977. –22с.

76. Евдокимов Д.К. и др. Вопросы комплексного подхода к материально-техническому обеспечению в новых условиях хозяйствования. –М.: Система, 1991. –117с.

77. Ершова Г.Е. Механизм управления транспортно-промышленным комплексом в регионе. –Красноярск: Изд-во Краснояр.ун-та, 1990.- 198с.

78. Ефремов А.В. и др. Обеспечение гарантированной доставки грузов автомобильным транспортом // Автомоб.трансп. Обзорн.информ. Сер.2. Грузовые перевозки автомоб.трансп. ЦБНТИ М-ва автомоб.трансп. РСФСР, вып.1. –М.,1986. - 52с.

79. Казакевич Д.М. Комплексное региональное планирование: вопросы методологии. – Новосибирск: Наука. Сиб.отд-ние, 1988. –330с.

80. Справочник по материально-техническому снабжению и сбыту на промышленных предприятиях. Бродский А.А. и др. К.:Техніка, 1971 –316с.

81. Справочник по материально-техническому снабжению и сбыту. Гл. ред. В.С. Куротченко. - М.:Экономика, 1975 – 495с.

82. Кунина С. Перевозки готовой продукции по системе «предприятие – торговый зал магазина». –М.:Техника, 1979. – 125с.

83. Кучумов Ю.М. Некоторые вопросы моделирования и оптимизации систем управления материально-техническим снабжением. Автореф.дис. ... к.т.н. М., 1973. –24с.

84. Лаганін В.О., Чухрай Н.І. Особливості розподілу товарів малих і середніх підприємств / Маркетинг та логістика в системі менеджмента. –Львів, 1996. –С.203-205.

85. Лагуткин В.М., Соколов Р.Г. Комплексное снабжение: проблемы, перспективы. –М.: Экономика, 1989. –157с.

86. Лившиц В.М. Эффективность транспортирования товаров в сфере обращения. Алма-Ата: Наука, 1973. - 251с.

87. Лившиц В.Н. и др. Оптимизация планирования и управления транспортными системами. –М.:Наука, 1987.-207с.

88. Лившиц В.Н. Оптимизация при перспективном планировании и проектировании. –М.: Экономика, 1984. –223с.

89. Лисица А.Я. Перспективы развития складской и транзитной форм товародвижения розничной торговой сети с учетом специфики товарных групп и состояния розничной сети // Государственная торговля. Сер: «Наука-практике»: Обзор.информация. ЦНИИ науч.техн. и экон. информации в торговле и обществ.питании. Вып.4 –М, 1987.- 53с.

90. Магомедов Н.А. Оптимальное распределение грузопотоков и размещение баз складов предприятий в промышленных узлах / Транспортное обслуживание и снабжение предприятий. Межвузовский сборник. Отв.ред Дегтяренко В.Н. Ростов Н/Д:Рост.инж.-строит.ин-т, 1980. - 127с.

91. Математические методы оптимизации и управления в системах: Межвуз.темат.сб.науч.тр. Отв.ред. Ю.А.Абрамов. –Калинин: КГУ, 1987. –164с.

92. Момот А.И. Экономическая ответственность в хозяйственном механизме: (На примере взаимоотношений торговли с промышленностью). Автореф.дис. ... к.э.н. –М., 1982. –24с.

93. Нечипуренко В.И. Оптимальное управление процессом снабжения номенклатурной группы «А» в системе «поставщик-потребители». Автореф.дис. ... к.т.н. -Киев, 1977. –26с.

94. Николин В.И. Автотранспортный процесс и оптимизация его элементов. –М.:Транспорт, 1990. –191с.

95. Новиков Д.Т. и др. Решение логистической задачи в торгово-посреднических структурах / Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: Сб.науч.тр. –Донецк:ДГУ, 1998. –С.18-20.

96. Новиков Д.Т. Повышение эффективности АСУ материально-техническим снабжением. –М.: Экономика, 1979. –160с.

97. Новиков Д.Т., Калинкин Е.В. Организация хозяйственных связей между поставщиками и потребителями. –М.: Экономика, 1971. –55с.

98. Овчаренко О.С., Рабинович И.Л. Комплексный анализ затрат снабженческо-сбытовых организаций по складским поставкам продукции. М.: ЦНИИТЭИМС, 1973. –24с.

99. Окландер М.А. Планирование логистического цикла // Бизнесинформ. –1998. -№6.-С.41-43.

100. Окландер М.А. Управление материальными ресурсами промышленных предприятий. Автореф.дис.... к.э.н. Одес.ин-т нар.хоз.-1992.-17с.

101. Проблемы совершенствования материально-технического снабжения. Сб.науч.тр. Отв.ред. Митяшкин Л.И. –Алма-Ата: АИНХ, 1989. –141с.

102. Проблемы совершенствования экономических методов повышения эффективности материально-технического снабжения: Вып.32. Сб.статей. Гл.ред. Куротченко В.С. –М.: НИИМС, 1977. –179с.

103. Рабинович И.А. Организация снабжения и эффективность производства. - К.: Техніка, 1976. –321с.

104. Рабинович И.А. Эффективность общественных затрат в материально-техническом снабжении. - М.: Экономика, 1977.- 223с.

105. Рабинович И.А., Герасименко В.Г. Материально-техническое снабжение межотраслевых комплексов. –К.: Техника, 1985. –176с.

106. Рудковский С.О. Совершенствование планирования поставок продукции при децентрализованной системе занарядки (на примере Блорус.ССР): Автореф.дис. ... к.э.н. –М., 1979. –15с.

107. Рукосуева Н.И. Совершенствование хозяйственных связей потребительской кооперации с поставщиками. (на примере товаров хозяйств. назначения). Автореф.дис. ... к.э.н. –М., 1974. –24с.

108. Рыбанов В.М. Хозяйственные связи торговли с легкой промышленностью в современных условиях: (на примерах БССР): Автореф.дис. ... к.э.н. / АН БССР, Ин-т экономики.- Минск, 1990.-18с.

109. Сакович В.А., Хруцкий Е.А. Оптимизация хозяйственных связей и материальных запасов: (Вопр. методологии). –М.: Экономика, 1977. –263с.

110. Сакович В.А. Управление комплексными поставками. –Минск: Вышэйш.шк, 1989.-174с.

111. Семененко А.И. Предпринимательская логистика. –СПб.: Политехника, 1997. –348с.

112. Соболевская А.И. Совершенствование планирования экономических связей с промышленностью. Автореф.дис. ... к.э.н. К., 1978. –24с.

113. Совершенствование системы товароснабжения: Материалы науч.-техн.конф. Под ред. Р.Б.Саранцева. –Л.: ЛДНТП, 1983. –82с.

114. Сыч Е.Н. Транспортно-производственные системы: развитие и функционирование. –Киев: Наук.думка, 1986. –164с.

115. Сыч Е.Н. Транспортно-производственные комплексы: формирование и развитие. –Киев: Наук.думка, 1991.-141с.

116. Тадыка И.Б. Оценка экономической эффективности деятельности промышленно-транспортных комплексов: Автореф.дис. ... канд.экон.наук: / АН УССР, Одес.отд-ние Ин-та экономики.- Одесса, 1991.-18с.

117. Тешабаев Ю.М. Повышение эффективности оптового звена торговли товарами народного потребления. Автореф.дис. ... к.э.н. / Ленингр. фин.-экон. ин-т. –Л.,1990. –15с.

118. Товарные связи в системе производственных отношений. Межвуз.сб. науч.тр. Отв.ред. Г.Н.Меламуд. –Новосибирск: НГПИ, 1988. –117с.

119. Управление в системах: транспорт – переработка – хранение материальных ресурсов: Сб.статей. Отв.ред. Платонов П.Н. –Киев: ИК, 1981. –71с.

120. Фаюра Н.Д. Механизм хозяйственных связей производства и торговли в условиях перестройки соц. экономики. Автореф.дис. ... к.э.н. / Киев.гос.ун-т им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990.-23с.

121. Хруцкий Е.А. Оптимизация хозяйственных связей. –М.:Экономика, 1973. - 95с.

122. Хруцкий Е.А. Проблемы оптимизации хозяйственных связей. –М.: Наука, 1979. -349с.

123. Чаус А.М. Эффективность материально-технического снабжения на современном этапе: Автореф.дис. ... к.э.н. –М.,1982.-16с.

124. Юдина Е.М. Взаимодействие торговли с производством в новых условиях хозяйствования: Автореф.дис. ... к.э.н. / Заочн.ин-т сов.торговли. –М., 1989.-24с.

125. Яндієв С.О. Логістика в керуванні господарськими системами (на прикладі транспортно-експедитор. компаній). Автореф.дис. ... к.е.н. Одес.держ. екон.ун-т. –1998. –15с.

126. Экономическая теория транспорта в СССР: Ист.опыт, современ.пробл. и решения, взгляд в будущее. – М.:Транспорт, 1993. –414с.

127. Козлов П.А., Миловидов С.П.. Динамическое согласование производства и транспорта // Экономико-математическое моделирование производственных процессов в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте: Сб.ст. Отв.ред.Овсиенко Ю.В. – М.:ЦЭМИ, 1988. – С.115-121.

128. Панишев А.В., Скрипина И.В., Скакалина Е.В. Эффективное построение оптимальных решений в задаче о назначении транспортного типа // Автомобильный транспорт: Сб.науч.тр. – Харьков: ХГАДТУ. – 2000. – Вып.4. – С.63-65.

129. Панішев А.В., Панішев Д.А., Подоляка О.О. Про один клас задач складання розкладів // Вісник ЖІТІ. – 1997. - №6. – С.143-148.

130. Панишев А.В., Подоляка О.А., Скакалина Е.В. Эффективный алгоритм распараллеливания работ на неидентичных машинах // Авиационно-космическая техника и технология: Сб.науч. тр. – Вып.13. – Харьков: Гос.аэрокосм. ун-т. «ХАИ», 1999. - №13. – С.136-146.

131. Мусаев Б.С. Моделирование процессов товародвижения. – Баку: АзНИИНТИ, 1974. – 42с.

132. Соколик М.П. Планирование поставок в условиях стохастического характера производства и потребления / Применение экономико-математических методов и автоматизированных систем обработки информации в материально-техническом снабжении. Темат.сборник. Науч.рук. М.К.Михно. Вып.3. -Киев, 1969.-С.53-69.

133. Соколик М.П. Оперативное управление производством и поставками: модели и методы). –Киев: Наук.думка, 1991.- 144с.

134. Чеботарева Г.И. Оптимизация процесса поставок в двухкаскадных системах снабжения (задача выбора формы снабжения). Автореф.дис. ... канд.техн.наук. -М.,1973.-22с.

135. Гешелин Б.М., Коржан И.И., Мясникова Н.А. Совершенствование планирования хозяйственных связей в условиях неравномерного производства и потребления многоассортиментной продукции / Применение зкономико-математических методов и АСУ в материально-техническом снабжении. Труды. Гл.ред. В.С.Куротченко. –М.: ЦНИИТЭИМС, 1974-159с.

136. Неруш Ю.М. Логистика. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 389с.

137. Организация и планирование грузовых автомобильных перевозок: Под ред. Л.А.Александрова. - М.:Высш.шк., 1986. – 336с.

138. Решетников Б.В. и др. Передовые методы грузовых автомобильных перевозок. Киев: Техніка, 1978. – 168с.

139. Воркут А.И. Грузовые автомобильные перевозки (Основы теории транспортного процесса). – Киев: Вища школа. – 1979. – 392с.

140. Воркут А.И. Грузовые автомобильные перевозки. – Киев:Вища школа, 1986. – 447с.

141. Афанасьев Л.Л. и др. Единая транспортная система и автомобильные перевозки. – М.:Транспорт, 1984. – 333с.

142. Автомобильные перевозки. Афанасьев Л.Л. и др. М.:Изд-во «Транспорт, 1973. – 320с.

143. Грузовые автомобильные перевозки. Ходош М.С. – М.:Транспорт, 1980. – 270с.

144. Дегтярев Г.Н., Островский М.Б. Контейнерные и пакетные перевозки грузов автомобильным транспортом. М.:Автотрансиздат, 1961. – 320с.

145. Семененко А.И., Сергеев В.И. Логистика. Основы теории. – СПб.: Издательство «Союз», 2001. – 544с.

146. Боровиков В. STATISTICA: Искусство анализа данных на компьютере. Для профессионалов. – СПб.:Питер, 2001. – 656с.

147. Прейскурант №13-01-02. Тарифы на перевозку грузов и другие услуги, выполняемые автомобильным транспортом. – Киев:Госкомцен УССР, 1989. – 56с.

148. Единые нормы времени на перевозку грузов автомобильным транспортом и сдельные расценки для оплаты труда водителей. – М.:Экономика, 1990. – 49с.

149. Справочник по математике (для научных работников и инженеров). Г.Корн, Т.Корн. – М.:Наука, 1973. – 832с.

150. Справочник по математике для экономистов. Под ред В.И.Ермакова. – М.:Высш.шк., 1987. – 336с.

151. Бурмистров В.Г. Организация торговли непродовольственными товарами – М.:Экономика, 1988. – 304с.

152. Фролькис В.А. Введение в теорию и методы оптимизации для экономистов. - СПб.:Питер, 2002. – 320с.

Та інші
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

Обновлено 11.01.2017 06:11
 

Случаные тэги (tags)

Результаты тестов

Последние результаты
(ПДТСіОС) Тема 10.2 Характеристика мови прогр. R і RStudio (7 тест.завдань) 57.14 %
(ПДТСіОС) Тема 14.0 Основи кореляц. і регресійн. методів (30 тест.завдань) 60.00 %
(ПДТСіОС) Тема 14.0 Основи кореляц. і регресійн. методів (30 тест.завдань) 70.00 %
Перейти к тестам
Постпозитивизм 1) направление в западной философии и методологии науки, пришедшее в 60 — 70-е годы XX в. на смену логическому позитивизму. Лидерами...
Картина мира неклассической науки 1) мир — это объективная реальность, подчиняющаяся в своем существовании, изменении и развитии объективным законам. Эти...
Макромир 1) множество объектов, размеры которых сопоставимы с масштабами человеческого опыта, возможностью их непосредственного восприятия и практической...
Промышленная наука 1) научные исследования, ведущиеся в промышленных корпорациях и фирмах. Основной источник финансирования — частный...
Вычислительный центр (ВЦ) 1) организация, предназначенная для сбора, хранения и обработки информации различного вида с помощью компьютерных...
Теологические принципы средневековой науки сформированная преимущественно в эпоху патристического богословия (прибл. II—VII вв.) система как имплицитных,...
Эмпирический факт это достоверная, объективная информация; такое описание явлений и связей между ними, где сняты субъективные наслоения. Эмпирический...
Идеал научности это ценности и нормы, в соответствии с которыми должны быть организованы научное исследование и научное знание. Идеал научности зависит...
Междисциплинарные исследования это исследование какого-либо объекта методами различных наук. Междисциплинарные исследования являются частью общенаучного...
Дедукция (от лат. deductio - выведение) - логический вывод (следование), обеспечивающий истинность заключения на основании истинности посылок и...

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта