Вопрос-ответ

В чем состоят трудности процесса включения новых теоретических представлений в культуру Включение новых теоретических представлений в культуру — процесс...
Каковы особенности и уровни эмпирического исследования На эмпирическом уровне преобладает живое созерцание (чувственное познание), рациональный момент и...
Каковы основные способы построения теорий в современной науке В ходе развития науки о связи с новыми фундаментальными открытиями (особенно в периоды...
В чем отличия классического и неклассического вариантов формирования теории Сила любой теории в ее объяснительно-прогностическом потенциале, ее...

Разместить рекламу на сайте

Властивість

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Термины на украинском
10.11.2011 07:24

Метки (тэги, tags):

Властивість

1) те, що присутньо предметам, що відрізняє їх від інших предметів чи робить їх схожими на інші предмети. Властивості виявляються (але не з'являються) у процесі взаємодії предметів. Властивості поділяються на істотні, без яких предмет існувати не може, і несуттєві.

Сукупність істотних властивостей предмета виражає його якісну визначеність. У практиці розрізняють також властивості загальні і специфічні, необхідні і випадкові, внутрішні і зовнішні, сумісні і несумісні і т.д.

Джерело: Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007. — С. 120 (254 с.)


Метки (тэги, tags):Последние похожие материалы:
 • Висновок наукової праці - 10/11/2011 07:29
  Висновок наукової праці 1) частина наукової праці, у якій показується, з яких основних передумов і яких допоміжних результатів випливає основний резу…
 • Висновки - 10/11/2011 07:28
  Висновки 1) стиснутий узагальнений виклад самих істотних, з погляду автора, результатів, отриманих у результаті дослідження.
 • Вибіркова сукупність (вибірка) - 10/11/2011 07:27
  Вибіркова сукупність (вибірка) 1) частина всієї досліджуваної (генеральної) сукупності, що виступає як безпосередній об'єкт вивчення за розробленою м…
 • Вторинний аналіз - 10/11/2011 07:26
  Вторинний аналіз 1) метод дослідження, спрямований на аналіз вже існуючих (раніше добутих в інших дослідженнях) даних відповідно до нових задач. Вико…
 • Вторинна обробка даних - 10/11/2011 07:25
  Вторинна обробка даних 1) етап дослідження; який припускає використання операцій порівняння, узагальнення та ін. для виявлення подібності, розходженн…
Более поздние похожие материалы:
 • Виключне спостереження - 10/11/2011 07:22
  Виключне спостереження 1) вид спостереження, при якому наблюдаючій включений у групу, а її члени не знають, що служать об'єктом спостереження. Доповн…
 • Вірогідність - 08/11/2011 08:53
  Вірогідність 1) властивість інформації, що встановлює ступінь відповідності істині. Перекручування може бути природним і навмисним (дезінформація). (…
 • Визначення поняття (дефініція, від лат. definitio - визначення) - 08/11/2011 08:52
  Визначення поняття (дефініція, від лат. definitio - визначення) 1) логічна операція, що дозволяє розкривати зміст поняття, відрізняти предмет, відбив…
 • Вивчення літератури - 08/11/2011 08:51
  Вивчення літератури 1) один з найбільш широко розповсюджених методів одержання первинної інформації на ранніх стадіях дослідження для попереднього зн…
 • Вивчення документів (від лат. documentum - доказ, свідчення) - 08/11/2011 08:50
  Вивчення документів (від лат. documentum - доказ, свідчення) 1) метод одержання первинної інформації на ранніх стадіях дослідження для попереднього з…

 

Случаные тэги (tags)

Результаты тестов

Последние результаты
(ОНИиТС) Тема 02. Наука как система знаний (6 тест.заданий) 66.67 %
(ОНИиТС) Тема 02. Наука как система знаний (6 тест.заданий) 50.00 %
(ОНИиТС) Тема 02. Наука как система знаний (6 тест.заданий) 16.67 %
Перейти к тестам
Уникальное 1) абсолютно неповторимое, индивидуальное событие, явление, процесс. Например, многие произведения искусства, некоторые исторические события,...
Картина мира 1) общие представления о реальности.
Автор изобретения, полезной модели, промышленного образца 1) физическое лицо, творческим трудом которого они созданы. Если в создании объектов...
Истина научная 1) (1) научное знание, адекватное объекту познания; (2) непроблематизированные (в определенном познавательном контексте) научные суждения...
Картина мира частнонаучная 1) общие представления об объективной реальности, ее структуре и законах определенной области науки или отдельной науки. В...
Методология неклассической науки В современном научном познании сосуществует множество методологических стратегий исследования, которые тем более...
Естественный объект 1) то, что в совокупности своих сторон, свойств и отношений противостоит субъекту познания; 2) все, что может быть описано как...
Социальные и гуманитарные науки Деление наук на естественные, гуманитарные и социальные берет свое начало в дуалистической картезианской традиции...
Логика формальная наука, изучающая мышление с точки зрения его способности быть оформленным в языке. Термин «логика» от греч. ….) - наука о мышлении, …....
Государственное регулирование науки процесс, суть которого заключается в государственном контроле за развитием научной деятельности и науки как...

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта