Главная

Вопрос-ответ

Является ли научное знание единственной формой знания Познание не ограничено сферой науки, знание в той или иной своей форме существует и за пределами...
Каковы основные функции философии в научном познании 1. Интегративная (синтетическая) функция философии — системное, целостное обобщение и синтез...
Каковы особенности мифологического, художественно-образного и религиозного познания Важную роль, особенно на начальном этапе истории человечества,...
Почему зарождение первых форм теоретического знания связывают с античностью Зарождение первых форм теоретического знания традиционно связывают с...

Разместить рекламу на сайте

Альтернативна гіпотеза (фр. alternative від лат. alter - один із двох)
01.11.2011 21:16

Альтернативна гіпотеза (фр. alternative від лат. alter - один із двох)

1) статистична гіпотеза, відповідно до якої розходження між вибірками є значимими, тобто відбивають відповідне розходження усередині чи між популяціями, з яких узяті ці вибірки. Звичайно альтернативна гіпотеза відповідає робочій гіпотезі дослідження.


 
Алгоритм інтерпретації даних
01.11.2011 21:14

Алгоритм інтерпретації даних

1) структура тлумачення інформації, зібраної в ході дослідження:


 
Алгоритм (від лат. Algorithmі)
01.11.2011 21:12

Метки (тэги, tags):

Алгоритм (від лат. Algorithmі)

1) набір інструктивних дій, що визначає їхню послідовність для одержання даних чи результатів у цілому.


Метки (тэги, tags):

 
Актуальність дослідження (від лат. actualis - діяльний, дійсний, важливий, істотний для дійсного часу)
01.11.2011 21:10

Актуальність дослідження (від лат. actualis - діяльний, дійсний, важливий, істотний для дійсного часу)

1) методологічна характеристика дослідження. Обґрунтування актуальності припускає відповідь на питання: чому дану проблему потрібно в даний час вивчати? Варто розрізняти актуальність наукового напрямку в цілому й актуальність самої теми усередині даного напрямку. Актуальність напрямку, як правило, не має потреби в складній системі доказів.


 
Автореферат дисертації (від грец. autos - сам і лат. referre - доповідати, повідомляти)
01.11.2011 18:23

Автореферат дисертації (від грец. autos - сам і лат. referre - доповідати, повідомляти)

1) наукове видання у вигляді брошури, що містить складений автором реферат проведеного їм дослідження, представленого на здобуття наукового ступеня. Одне з джерел наукової інформації на етапі аналізу стану питання в науці.

 


Обновлено 01.11.2011 18:25
 
Абстракція (від лат. abctractio - відволікання)
01.11.2011 18:21

Абстракція (від лат. abctractio - відволікання)

1) результат уявного відволікання (абстрагування) тих чи інших визначених властивостей від безлічі властивостей досліджуваного конкретного предмета. Під абстракцією розуміють не тільки результат абстрагування, але також метод наукового дослідження, заснований на тому, що при вивченні якогось явища, процесу не приймаються до уваги його несуттєві сторони й ознаки.


 
Абстрагування (від лат. abstrahere - відволікати)
01.11.2011 18:17

Абстрагування (від лат. abstrahere - відволікати)

1) процес вичленовування якої-небудь, ознаки об'єкта, досліджуваної системи, відволікання від інших. За допомогою абстрагування формуються узагальнені образи реальності (поняття), що дозволяють виділити в ній значимі для діяльності зв'язку і відносини об'єктів, відмежувавши їх від інших.


 
Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. Романчиков В.І. (2007, 254с.)
Автор: goral   
01.11.2011 17:41

Посилання

Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007. - 254 с.  

Анотація

Навчально-методичний комплекс містить в собі програму дисципліни, навчально-тематичні плани, навчально-методичні матеріали для студентів денної та заочної форм навчання, лекційні матеріали у конспектно-схематичному вигляді, тлумачний словник термінів, перелік питань та тестові завдання, для поточного та підсумкового контролі знань студентів, перелік рекомендованої літератури.

Розглядається сутність поняття про науку, її виникнення та еволюція. Розкриваються основні методи наукових досліджень, особливості вузівської науки в умовах ринкових відносин, форми науково-дослідної роботи студентів та її організації. Значна увага приділена раціональній організації праці науковців, пошуку науково-технічної інформації, визначенню ефективності науково-дослідних робіт.

Навчальний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів III, IV рівня акредитації, які навчаються за економічним напрямком.

 


Обновлено 07.01.2017 07:35
 
«ПерваяПредыдущая919293949596979899СледующаяПоследняя»

Страница 98 из 99

Случаные тэги (tags)

Результаты тестов

Последние результаты
(ОНИиТС) Тема 04. Организация творческой деятельности (7 тест.заданий) 42.86 %
(ОНИиТС) Тема 03. Эффективность и критер. науч. исслед. (9 тест.заданий) 33.33 %
(ОНИиТС) Тема 02. Наука как система знаний (6 тест.заданий) 66.67 %
Перейти к тестам
Научность 1) набор свойств научного знания, которые качественно отличают его от других, ненаучных и вненаучных видов знания (обыденное, мифологическое, ре...
Картина мира античной науки 1) картина мира, в которой бытие не есть хаос, управляемый богами, — бытие есть Космос, управляемый объективным Разумом (Логос...
Пространство 1) одна из основных категорий и предмет исследования философии, физики и математики. В философии развиты следующие концепции пространства: 1)...
Стохастический 1) (от греч. stochasis — догадка) — случайный; стохастическая последовательность, стохастическая система, стохастические отклонения. ...
Синергия 1) согласованное действие, совпадение, резонанс случайных изменений и взаимодействий; одна из причин самоорганизации сложных статистических систе...
Теологические принципы средневековой науки сформированная преимущественно в эпоху патристического богословия (прибл. II—VII вв.) система как имплицитных, ...
Исчисление логическое исчисление, символы и правила которого могут быть интерпретированы в терминах логики. Любое исчисление представляет собой знаковую с...
Внутринаучные ценности Наука как особый социальный институт формирует определенную систему норм и ценностей. Внутринаучные нормы определяют допустимое, во...
Научный дискурс это специфический для науки способ организации речевой деятельности. Научный дискурс включает в себя когнитивные (понятия, схемы, объекты,...
Искусственный интеллект это понятие, обозначающее системы созданных людьми средств, воспроизводящих определенные функции человеческого мышления. В 1969 г....

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта