Главная

Фрагмент исследования

2.2 Соотношение диагностики с функциями транспорта 2.2.2 Описание объектов диагностирования на транспорте   Применение диагностики для целей...

Результаты тестов

Последние результаты
(ОНИиТС) Тема 04. Организация творческой деятельности (7 тест.заданий) 100.00 %
(ОНИиТС) Тема 04. Организация творческой деятельности (7 тест.заданий) 57.14 %
(ОНИиТС) Тема 04. Организация творческой деятельности (7 тест.заданий) 42.86 %
Перейти к тестам

Разместить рекламу на сайте

Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)

котлубай

Посилання

Котлубай О.М. Економічні механізми розвитку торговельного мореплавання в Україні. — Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2004.—453 с.

Анотація

Розглядаються основні питання економіки та організації торговельного мореплавання і сервісної діяльності на морському транспорті (за винятком крюїнгу) Досліджуються основні принципи міжнародної морської політики в сфері торговельного мореплавання. Розглядаються економіко-правові аспекти реєстрації суден. Розкриваються наслідки для національного торговельного мореплавання від вступу України до СОТ та приєднання до ГАТС. Обґрунтовуються шляхи подолання негативних явищ.

Книга призначена для наукових робітників і фахівців в області економіки й організації морського транспорту.

Подробнее...  

Посилання

Котлубай О.М. Сучасні економічні відносини морегосподарського комплексу світу: монографія /Котлубай Олексій Михайлович; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2013. – 206 с.

Анотація

Розглядається наукове бачення транзитного потенціалу як елементу системи міжнародного розподілу праці, що створює передумови формування конкурентоспроможності певної території, регіону, країни. Розглядаються методи оцінки транзитного потенціалу, фактори, що впливають на його формування та реалізацію. Розкрито методологічні підходи до формування зовнішнього попиту на використання транзитного потенціалу територій і країн, їх подальша трансформація. Висвітлюються теоретичні основи і проблеми формування національної політики розвитку і реалізації транзитного потенціалу країни, шляхи та перспективи їх вирішення.

Монографія призначена для наукових працівників та фахівців у сфері економіки і організації роботи транспорту.

Подробнее...  

Посилання

Котлубай О.М., Кухарчик В.Г. Основи економіки й організації сервісної діяльності в торговельному мореплаванні. Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2009. 197с.

Анотація

Розглядаються основні питання економіки та організації сервісної діяльності у торговельному мореплаванні (за винятком крюінгу). Наведено тлумачення економіко правових відносин, що виникають у процесі експедиторської діяльності та агентування суден. Розглядаються стандартні положення, що регулюють мультимодальний транспортний коносамент FIATA FBL, та основи роботи фрахтового брокера. У додатку наведено глосарій транспортних термінів розроблених Євростат.

Подробнее...  

Посилання

Котлубай О.М. Teopiя i методологія розвитку транспортно-технологічних систем перевезення вантажів. - Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2012. - 200 с.

Анотація

Розглядаються теоретичні та методологічні проблеми розвитку транспортно-технологічних систем перевезення вантажів в Україні. Висвітлені теоретичні та методологічні основи конкурентоспроможного ціноутворення у портовій діяльності України, обґрунтовано концептуальні засади, методологічні підходи формування в Україні транспортно-технологічних систем світового рівня.

Монографія підводить підсумок робіт відділу ринку транспортних послуг ІПРЕЕД НАН України з розробки теоретичних основ подальшої трансформації транспортної галузі і призначена для наукових працівників та фахівців в області економіки і організації роботи транспорту.

Подробнее...  

Ссылка

Котлубай А.М. Проблемы теории и практики развития морского транспорта Украины. - Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2011.-268 с.

Аннотация

Рассматриваются трансформационные процессы спроса и предложения в мировом торговом судоходство, морской торговле, на фрахтовом рынке и их влияние на развитие мирового судоходства и морского, транспорта Украины. Освещены теоретические основы и проблемы формирования мировой и национальной морской политики, обоснованы ее основные положения для эффективного функционирования национального судоходства в современной мировой экономике. Дана оценка перспектив развития судоходства на украинском участке дельты Дуная.

Монография предназначена для научных работников и специалистов в области экономики и организации морского транспорта.

Подробнее...  

Ссылка

Котлубай М.И. Торговое судоходство Украины: проблемы и перспективы развития: Монография. - Одесса: ІПРЕЕД НАН України, 2008. — 384 с. 

Аннотация

Рассматриваются трансформационные процессы международной морской политики и их влияние на мировое торговое судоходство и морскую торговлю, фрахтовый рынок, его сегментация и процесс формирования фрахтовых ставок наливного тоннажа. Освещены проблемы формирования национальной морской политики Украины, обоснованы условия регистрации судов для эффективного функционирования национального судоходства в современной мировой экономике.

При подготовке монографии раздел 3 написан совместно с Гуцу Г.И., а раздел 4 — совместно с Рединой Е.В.

Монография предназначена для научных работников и специалистов в области экономики и организации морского транспорта.

Подробнее...  

Ссылка

Котлубай М.И. Становление морского транспорта в рыночной среде: Монография. - Одесса: Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, 2005. - 224 с. 

Аннотация

Монография посвящена актуальным проблемам реформирования морского транспорта.

Рассматриваются возможные варианты и подходы к решению актуальных проблем становления морского транспорта как зрелой рыночной структуры, способной к выживанию, функционированию и развитию в конкурентно-рыночной среде.

Предназначена для научных работников и специалистов морского и других видов транспорта. Монография может быть использована преподавателями, аспирантами, студентами.

Подробнее...  

Случаные тэги (tags)

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта