Главная Термины на украинском

Фрагмент исследования

1.1 Основные признаки использования диагностики на транспорте 1.1.5 Роль и место диспетчера и автоматизированных систем управления   Проводя анализ...

Результаты тестов

Последние результаты
(ОНИиТС-2016) Комплексная работа (экзамен) (25 тест.заданий) 32.00 %
(ОНИиТС-2016) Комплексная работа (экзамен) (25 тест.заданий) 20.00 %
(ОНИиТС-2016) Комплексная работа (экзамен) (25 тест.заданий) 28.00 %
Перейти к тестам

Разместить рекламу на сайте

Термины на украинском
Фильтр по заголовку 
Заголовок материала Дата Хиты
101 Елевація (від лат. elevator - піднімаючий) 10.11.2011 509
102 Емпіричне дослідження 10.11.2011 1517
103 Емпіричний (від грец. empeiria - досвід) 10.11.2011 3918
104 Етапи наукового дослідження (від фр. etape - окремий момент, стадія в розвитку чого-небудь) 10.11.2011 1916
105 Етика досліджень (лат. ethica від грец. ethos - звичай, характер) 10.11.2011 755
106 Задачі дослідження 10.11.2011 1607
107 Задача 10.11.2011 339
108 Закономірність 10.11.2011 4412
109 Залежна перемінна 10.11.2011 425
110 Захист (дипломної роботи) 10.11.2011 803
111 Захист положення 10.11.2011 325
112 Збірник наукових праць 10.11.2011 593
113 Зв'язок 10.11.2011 396
114 Зміст 10.11.2011 453
115 Зміст наукової праці 10.11.2011 692
116 Змістовні питання 10.11.2011 790
117 Знання 10.11.2011 464
118 Кількісні данні 22.11.2011 403
119 Категорія (від грец. kategoria) 15.11.2011 517
120 Категоризація 15.11.2011 381
121 Квазіексперимент (від лат. quasi - начебто, ніби-то) 15.11.2011 955
122 Кваліметрія (від qualis - який, якої якості і грец. metreo - вимірюю) 15.11.2011 366
123 Кваліфікаційна робота (від лат. qualificare - визначати, встановлювати якість) 15.11.2011 1557
124 Квантифікація (від лат. quantum - скільки і facio - далеко) 15.11.2011 1178
125 Квантори (від лат. quantum - скільки) 15.11.2011 679
126 Класифікація (від лат. classis - розряд і facere - робити) 15.11.2011 407
127 Ключове слово 15.11.2011 891
128 Коефіцієнт кореляції (від лат. coefficiens - сприяючий) 22.11.2011 575
129 Коментар (лат. commentarium) 22.11.2011 455
130 Комплексний підхід (від лат. complexus - зв'язок, сполучення) 22.11.2011 2935
131 Компонент структури (від лат. componens - складовий) 22.11.2011 413
132 Конкретизація (від лат. concretus - згущений, ущільнений) 22.11.2011 668
133 Конспект (від лат. conspectus - огляд) 22.11.2011 472
134 Конспектування 22.11.2011 760
135 Контект-аналіз (англ. contens - зміст) 22.11.2011 501
136 Контрольна група (від фр. controle - перевірка) 22.11.2011 1957
137 Контрольована перемінна 22.11.2011 368
138 Концепція (лат. conceptio) 22.11.2011 475
139 Кореляційний аналіз 22.11.2011 1208
140 Кореляція (від лат. correlatio - співвідношення, відповідність) 22.11.2011 530
141 Критерій (від грец. kriterion - ознака) 23.11.2011 433
142 Лабораторний експеримент (лат. laboratorium від laborare - працювати) 23.11.2011 1847
143 Логічні помилки (від грец. logikos - наука про закони і форми мислення) 23.11.2011 2884
144 Логічне структурування змісту джерела 23.11.2011 422
145 Лонгітюдне дослідження (англ. longitude від long - тривалий) 23.11.2011 1436
146 Міркування 25.11.2011 445
147 Математизація наукового знання 23.11.2011 647
148 Матеріали наукової конференції (від лат. conferentia - збори) 23.11.2011 413
149 Мета 23.11.2011 320
150 Мета дослідження 23.11.2011 1747
151 Метод (від грец. methodos - шлях, спосіб дослідження, навчання, дії) 23.11.2011 1753
152 Метод структуралізації 23.11.2011 385
153 Метод Стьюдента (t-тест) 23.11.2011 1061
154 Методи дослідження в економіці 23.11.2011 1261
155 Методика (грец. methodike) 23.11.2011 559
156 Методологічні характеристики економічного дослідження 23.11.2011 490
157 Методологічна рефлексія (від лат. reflexio - відображення) 23.11.2011 1627
158 Методологія (від грец. methodos - шлях дослідження чи пізнання, теорія, навчання і logos - слово, поняття) 23.11.2011 596
159 Модель (від лат. modulus - міра, зразок) 25.11.2011 458
160 Моделювання 25.11.2011 418
161 Моніторинг (англ. monitoring від лат. monitor - застережливий) 25.11.2011 600
162 Монографія (від грец. monos - один, єдиний; grapho - пишу) 25.11.2011 463
163 Надійність (тесту) 25.11.2011 1450
164 Наслідок 25.11.2011 392
165 Наука 25.11.2011 551
166 Наукова доповідь 25.11.2011 2399
167 Наукова стаття 25.11.2011 2529
168 Науковий пошук 25.11.2011 5037
169 Незалежна перемінна 25.11.2011 592
170 Непараметричні методи 25.11.2011 762
171 Непряме спостереження 25.11.2011 854
172 Нестандартизоване інтерв'ю 25.11.2011 843
173 Новизна 25.11.2011 365
174 Новизна дослідження 25.11.2011 2643
175 Нормальний розподіл (від лат. normalis - прямолінійний) 25.11.2011 586
176 Нормативна модель (від лат. normatio - упорядкування; norma - зразок, лад, порядок) 25.11.2011 867
177 Нульова гіпотеза 25.11.2011 1912
178 Об'єкт (лат. objectum - предмет) 25.11.2011 574
179 Об'єкт дослідження 25.11.2011 2448
180 Обробка інформації 25.11.2011 560
181 Огляд 25.11.2011 580
182 Операціоналізація понять 25.11.2011 1848
183 Операція (від лат. operatio - дія) 25.11.2011 455
184 Опис 25.11.2011 667
185 Описова гіпотеза 25.11.2011 1325
186 Описова статистика 25.11.2011 1532
187 Опитник 25.11.2011 700
188 Опитування 25.11.2011 431
189 Опонент (від лат. opponentis - що заперечує) 25.11.2011 604
190 Оптимальний (лат. optimus - найкращий) 25.11.2011 611
191 Організація (від фр. organisation - пристрій) 25.11.2011 350
192 Особистісний підхід 25.11.2011 893
193 Оцінка 25.11.2011 335
194 Підстава 02.12.2011 479
195 Підстава доказу 02.12.2011 398
196 Підтвердження 04.12.2011 371
197 Пілотажне дослідження (від англ. pilot - досвід, установка) 02.12.2011 2491
198 Панельне дослідження 25.11.2011 1411
199 Параграф (грец. paragraphe) 25.11.2011 410
200 Парадигма (від грец. paradeigma - приклад, зразок) 02.12.2011 736
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 Следующая > Последняя >>
Страница 2 из 4

Случаные тэги (tags)

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта