Главная Термины на украинском

Фрагмент исследования

3.1 Системы диагностирования 3.1.3 Использование экспертных систем диагностирования   Принятие изолированных решений в отдельных социально-экономич...

Результаты тестов

Последние результаты
(ОНИиТС-2016) Комплексная работа (экзамен) (25 тест.заданий) 44.00 %
(ОНИиТС) Тема 01. Сущность науч. познания, знаний и науч. иссл.(18 тест.заданий) 94.44 %
(ОНИиТС) Тема 04. Организация творческой деятельности (7 тест.заданий) 100.00 %
Перейти к тестам

Разместить рекламу на сайте

Термины на украинском
Фильтр по заголовку 
Заголовок материала Дата Хиты
101 Елевація (від лат. elevator - піднімаючий) 10.11.2011 526
102 Емпіричне дослідження 10.11.2011 1535
103 Емпіричний (від грец. empeiria - досвід) 10.11.2011 3977
104 Етапи наукового дослідження (від фр. etape - окремий момент, стадія в розвитку чого-небудь) 10.11.2011 1937
105 Етика досліджень (лат. ethica від грец. ethos - звичай, характер) 10.11.2011 773
106 Задачі дослідження 10.11.2011 1693
107 Задача 10.11.2011 354
108 Закономірність 10.11.2011 4443
109 Залежна перемінна 10.11.2011 442
110 Захист (дипломної роботи) 10.11.2011 819
111 Захист положення 10.11.2011 340
112 Збірник наукових праць 10.11.2011 610
113 Зв'язок 10.11.2011 416
114 Зміст 10.11.2011 461
115 Зміст наукової праці 10.11.2011 705
116 Змістовні питання 10.11.2011 807
117 Знання 10.11.2011 483
118 Кількісні данні 22.11.2011 412
119 Категорія (від грец. kategoria) 15.11.2011 553
120 Категоризація 15.11.2011 391
121 Квазіексперимент (від лат. quasi - начебто, ніби-то) 15.11.2011 977
122 Кваліметрія (від qualis - який, якої якості і грец. metreo - вимірюю) 15.11.2011 380
123 Кваліфікаційна робота (від лат. qualificare - визначати, встановлювати якість) 15.11.2011 1581
124 Квантифікація (від лат. quantum - скільки і facio - далеко) 15.11.2011 1193
125 Квантори (від лат. quantum - скільки) 15.11.2011 694
126 Класифікація (від лат. classis - розряд і facere - робити) 15.11.2011 425
127 Ключове слово 15.11.2011 916
128 Коефіцієнт кореляції (від лат. coefficiens - сприяючий) 22.11.2011 600
129 Коментар (лат. commentarium) 22.11.2011 464
130 Комплексний підхід (від лат. complexus - зв'язок, сполучення) 22.11.2011 3000
131 Компонент структури (від лат. componens - складовий) 22.11.2011 436
132 Конкретизація (від лат. concretus - згущений, ущільнений) 22.11.2011 714
133 Конспект (від лат. conspectus - огляд) 22.11.2011 491
134 Конспектування 22.11.2011 770
135 Контект-аналіз (англ. contens - зміст) 22.11.2011 517
136 Контрольна група (від фр. controle - перевірка) 22.11.2011 2066
137 Контрольована перемінна 22.11.2011 383
138 Концепція (лат. conceptio) 22.11.2011 518
139 Кореляційний аналіз 22.11.2011 1224
140 Кореляція (від лат. correlatio - співвідношення, відповідність) 22.11.2011 552
141 Критерій (від грец. kriterion - ознака) 23.11.2011 451
142 Лабораторний експеримент (лат. laboratorium від laborare - працювати) 23.11.2011 1874
143 Логічні помилки (від грец. logikos - наука про закони і форми мислення) 23.11.2011 2916
144 Логічне структурування змісту джерела 23.11.2011 442
145 Лонгітюдне дослідження (англ. longitude від long - тривалий) 23.11.2011 1480
146 Міркування 25.11.2011 464
147 Математизація наукового знання 23.11.2011 669
148 Матеріали наукової конференції (від лат. conferentia - збори) 23.11.2011 437
149 Мета 23.11.2011 326
150 Мета дослідження 23.11.2011 1766
151 Метод (від грец. methodos - шлях, спосіб дослідження, навчання, дії) 23.11.2011 1779
152 Метод структуралізації 23.11.2011 403
153 Метод Стьюдента (t-тест) 23.11.2011 1078
154 Методи дослідження в економіці 23.11.2011 1295
155 Методика (грец. methodike) 23.11.2011 614
156 Методологічні характеристики економічного дослідження 23.11.2011 510
157 Методологічна рефлексія (від лат. reflexio - відображення) 23.11.2011 1679
158 Методологія (від грец. methodos - шлях дослідження чи пізнання, теорія, навчання і logos - слово, поняття) 23.11.2011 619
159 Модель (від лат. modulus - міра, зразок) 25.11.2011 479
160 Моделювання 25.11.2011 432
161 Моніторинг (англ. monitoring від лат. monitor - застережливий) 25.11.2011 631
162 Монографія (від грец. monos - один, єдиний; grapho - пишу) 25.11.2011 490
163 Надійність (тесту) 25.11.2011 1467
164 Наслідок 25.11.2011 409
165 Наука 25.11.2011 560
166 Наукова доповідь 25.11.2011 2421
167 Наукова стаття 25.11.2011 2547
168 Науковий пошук 25.11.2011 5363
169 Незалежна перемінна 25.11.2011 610
170 Непараметричні методи 25.11.2011 778
171 Непряме спостереження 25.11.2011 875
172 Нестандартизоване інтерв'ю 25.11.2011 870
173 Новизна 25.11.2011 379
174 Новизна дослідження 25.11.2011 2678
175 Нормальний розподіл (від лат. normalis - прямолінійний) 25.11.2011 601
176 Нормативна модель (від лат. normatio - упорядкування; norma - зразок, лад, порядок) 25.11.2011 883
177 Нульова гіпотеза 25.11.2011 1944
178 Об'єкт (лат. objectum - предмет) 25.11.2011 589
179 Об'єкт дослідження 25.11.2011 2468
180 Обробка інформації 25.11.2011 576
181 Огляд 25.11.2011 595
182 Операціоналізація понять 25.11.2011 1870
183 Операція (від лат. operatio - дія) 25.11.2011 470
184 Опис 25.11.2011 683
185 Описова гіпотеза 25.11.2011 1360
186 Описова статистика 25.11.2011 1601
187 Опитник 25.11.2011 711
188 Опитування 25.11.2011 448
189 Опонент (від лат. opponentis - що заперечує) 25.11.2011 623
190 Оптимальний (лат. optimus - найкращий) 25.11.2011 628
191 Організація (від фр. organisation - пристрій) 25.11.2011 371
192 Особистісний підхід 25.11.2011 910
193 Оцінка 25.11.2011 342
194 Підстава 02.12.2011 494
195 Підстава доказу 02.12.2011 412
196 Підтвердження 04.12.2011 387
197 Пілотажне дослідження (від англ. pilot - досвід, установка) 02.12.2011 2517
198 Панельне дослідження 25.11.2011 1431
199 Параграф (грец. paragraphe) 25.11.2011 426
200 Парадигма (від грец. paradeigma - приклад, зразок) 02.12.2011 759
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 Следующая > Последняя >>
Страница 2 из 4

Случаные тэги (tags)

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта