Главная Термины на украинском

Фрагмент исследования

3.1 Системы диагностирования 3.1.3 Использование экспертных систем диагностирования   Принятие изолированных решений в отдельных...

Термины на украинском
Фильтр по заголовку 
Заголовок материала Дата Хиты
1 Ідеалізація (від грец. idea - ідея, поняття, представлення) 10.11.2011 707
2 Ідеалізований об'єкт 10.11.2011 1294
3 Ідентифікація (від лат. identificare - порівняння) 10.11.2011 617
4 Індивідуальна (первинна) інформація 10.11.2011 1619
5 Індивідуальна експертна оцінка 10.11.2011 635
6 Індикатор (від лат. indicator - покажчик) 15.11.2011 608
7 Індуктивна статистика 15.11.2011 1037
8 Індукція (від лат. inductio - виведення) 15.11.2011 584
9 Інструментарій дослідження (від лат. instrumentum - знаряддя для роботи) 15.11.2011 4187
10 Інтерв'ю (англ. interview) 15.11.2011 580
11 Інтерв'ювання 15.11.2011 703
12 Інтерпретація (від лат. interpretatio - посередництво) 15.11.2011 608
13 Інформація (від лат. informare - давати відомості про що-небудь) 15.11.2011 595
14 Абстрагування (від лат. abstrahere - відволікати) 01.11.2011 1640
15 Абстракція (від лат. abctractio - відволікання) 01.11.2011 1036
16 Автореферат дисертації (від грец. autos - сам і лат. referre - доповідати, повідомляти) 01.11.2011 1011
17 Актуальність дослідження (від лат. actualis - діяльний, дійсний, важливий, істотний для дійсного часу) 01.11.2011 2963
18 Алгоритм (від лат. Algorithmі) 01.11.2011 637
19 Алгоритм інтерпретації даних 01.11.2011 544
20 Альтернативна гіпотеза (фр. alternative від лат. alter - один із двох) 01.11.2011 2444
21 Аналіз (від грец. analysis - розкладання, розчленовування) 01.11.2011 754
22 Аналіз базових понять 01.11.2011 842
23 Аналіз продуктів діяльності 01.11.2011 1556
24 Аналітичний огляд 01.11.2011 3732
25 Аналогія (від грец. Аnаlоgіа - подібність, відповідність, домірність) 01.11.2011 1450
26 Анкета (від фр. enquete - буквально - розслідування) 01.11.2011 1514
27 Анкетування 01.11.2011 2153
28 Анотація (від лат. annotatio - примітка, позначка) 01.11.2011 1106
29 Анотування 01.11.2011 1791
30 Апарат наукового опису 01.11.2011 679
31 Аргумент (від лат. argumentum - логічний довід, який є підставою доказу) 01.11.2011 800
32 Аргументація 01.11.2011 482
33 Артефакт (від лат. arte - штучно і factus - зроблений) 01.11.2011 637
34 Аспект (від лат. aspectus - погляд, вид) 01.11.2011 621
35 Атрибут (від лат. attributum - додане) 01.11.2011 543
36 Бібліографічне посилання 08.11.2011 815
37 Бібліографічний апарат наукового тексту 08.11.2011 2040
38 Бібліографічний огляд 08.11.2011 2720
39 Бібліографічний опис 08.11.2011 865
40 Бібліографія (від грец. biblion - книга, grapho - пишу) 08.11.2011 710
41 Базове (ключове) поняття (від грец. basis - підстава, основа) 08.11.2011 809
42 Бесіда 08.11.2011 1681
43 Відгук 08.11.2011 555
44 Відношення 08.11.2011 435
45 Вірогідність 08.11.2011 794
46 Валідність (від лат. validas - міцний) 08.11.2011 1454
47 Варианса (від лат. variatio - зміна) 08.11.2011 530
48 Веріфікація (фр. verification від лат. verus - щирий і facere - робити) 08.11.2011 652
49 Версія (лат. versio - видозміна) 08.11.2011 604
50 Вибіркова сукупність (вибірка) 10.11.2011 2005
51 Вивчення документів (від лат. documentum - доказ, свідчення) 08.11.2011 2422
52 Вивчення літератури 08.11.2011 852
53 Видання 08.11.2011 794
54 Видання довідкове 08.11.2011 1056
55 Видання наукове 08.11.2011 561
56 Видання періодичне (від грец. periodikos - що повертається) 08.11.2011 781
57 Визначення поняття (дефініція, від лат. definitio - визначення) 08.11.2011 3738
58 Виключне спостереження 10.11.2011 920
59 Вимір 08.11.2011 961
60 Виноска 08.11.2011 1403
61 Висновки 10.11.2011 838
62 Висновок наукової праці 10.11.2011 725
63 Властивість 10.11.2011 600
64 Вступ в наукову працю 08.11.2011 631
65 Вторинна обробка даних 10.11.2011 1021
66 Вторинний аналіз 10.11.2011 1045
67 Гіпотеза дослідження (від грец. hypothesis - підстава, припущення) 10.11.2011 5016
68 Гістограма (від грец. histos - тканина) 10.11.2011 1122
69 Генеральна сукупність (від лат. generalis - загальний, головний) 10.11.2011 2038
70 Генетичний аналіз (від грец. genesis - походження, виникнення) 10.11.2011 1050
71 Глава 10.11.2011 485
72 Глосарій (від лат. glossarium - словник перекладів чи тлумачень слів і виразів) 10.11.2011 938
73 Граф (від грец. grapho - пишу) 10.11.2011 622
74 Графік (від грец. graphikos - написаний) 10.11.2011 532
75 Діаграма (від грец. diagramma - малюнок, креслення) 10.11.2011 866
76 Данні в статистиці 10.11.2011 499
77 Дедукція (від лат. deductio - виведення) 10.11.2011 879
78 Демонстрація (від лат. demonstratio - показування) 10.11.2011 540
79 Детермінанта (від лат. determinantis - визначальний) 10.11.2011 519
80 Дефініція 10.11.2011 1216
81 Джерела вивчення економічного досвіду 10.11.2011 574
82 Дипломна робота (фр. diplome від грец. diploma - лист; документ, складений удвічі) 10.11.2011 798
83 Дисертація (від лат. dissertatio - міркування, дослідження) 10.11.2011 712
84 Дискусія (від лат. discussio - розгляд, дослідження) 10.11.2011 770
85 Дисперсія (від лат. dispersus - розсіяний, розсипаний) 10.11.2011 566
86 Додатки до наукової праці 10.11.2011 757
87 Доказ 10.11.2011 766
88 Досвід 10.11.2011 606
89 Дослідження 10.11.2011 565
90 Дослідницький підхід 10.11.2011 751
91 Експеримент (від лат. experimentum - проба, досвід) 10.11.2011 666
92 Експеримент природний 10.11.2011 1102
93 Експеримент, що констатує (від лат. constat - відомо) 10.11.2011 813
94 Експериментальні об'єкти 10.11.2011 525
95 Експериментальна група 10.11.2011 2083
96 Експерт (від лат. expertus - досвідчений) 10.11.2011 528
97 Експертна оцінка 10.11.2011 663
98 Експертний метод 10.11.2011 1704
99 Екстралингвістичні методи створення наукового тексту (від лат. extra - понад, поза і lingua - мова) 10.11.2011 655
100 Екстраполяція (від лат. extra - понад і роlіrе - робити гладким, обробляти) 10.11.2011 510
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 4

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2017. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта