Вопрос-ответ

Что такое социальное познание и каковы его основные модели Говоря о понятии «социальное познание», следует иметь в виду два его основных аспекта: а)...
Каковы особенности интеллектуальной атмосферы Средневековья и кто являлся основными представителями средневековой науки Эпоху Средневековья относят к...
В чем состоит роль науки в преодолении глобальных кризисов Усиление техногенного влияния на окружающую среду привело человечество к порогу глобальных...
В чем состоит специфика теоретического познания Теоретический уровень научного познания характеризуется преобладанием рационального момента — понятий,...

Разместить рекламу на сайте

Огляд

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Термины на украинском
25.11.2011 11:02

Метки (тэги, tags):

Огляд

1) науковий документ, що містить систематизовані наукові дані по якій-небудь темі, отримані в підсумку аналізу першоджерел. Знайомить із сучасним станом наукової проблеми і перспективами її розвитку. У залежності від характеру інформації розрізняють аналітичний, бібліографічний і реферативний огляди.

Джерело: Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007. — С. 145 (254 с.)


Метки (тэги, tags):Подобные материалы:
 • Рецензія (від лат. recensio - огляд, обстеження) - 06/12/2011 09:40
  Рецензія (від лат. recensio - огляд, обстеження) 1) стаття, метою якої є критичний огляд якого-небудь наукового чи художнього твору; відгук на науков…
 • Конспект (від лат. conspectus - огляд) - 22/11/2011 23:37
  Конспект (від лат. conspectus - огляд) 1) краткий письмовий виклад змісту розмови, тексту.
 • Бібліографічний огляд - 08/11/2011 10:30
  Бібліографічний огляд 1) огляд, що містить характеристику джерел інформації, що з'явилися за визначений час чи об'єднаних по якій-небудь іншій загаль…
 • Аспект (від лат. aspectus - погляд, вид) - 01/11/2011 23:47
  Аспект (від лат. aspectus - погляд, вид) 1) кут зору, під яким розглядається об'єкт (явище, поняття) дослідження.
 • Аналітичний огляд - 01/11/2011 23:22
  Аналітичний огляд 1) огляд, у якому дається аналітична оцінка стану питання за визначений проміжок часу. Містить аргументовану характеристику матеріа…
Последние похожие материалы:
 • Операція (від лат. operatio - дія) - 25/11/2011 11:08
  Операція (від лат. operatio - дія) 1) окрема закінчена частина технологічного процесу; дія, спрямована на виконання будь-якої задачі.
 • Операціоналізація понять - 25/11/2011 11:06
  Операціоналізація понять 1) специфічна наукова процедура встановлення зв'язку концептуального апарата дослідження з його методичним інструментарієм.
 • Об'єкт дослідження - 25/11/2011 11:05
  Об'єкт дослідження 1) методологічна характеристика дослідження; процес чи явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для вивчення. Визначаючи об'…
 • Об'єкт (лат. objectum - предмет) - 25/11/2011 11:04
  Об'єкт (лат. objectum - предмет) 1) (1) існуючий поза нами і незалежно від нашої свідомості зовнішній світ, що є предметом пізнання, практичної дії с…
 • Обробка інформації - 25/11/2011 11:03
  Обробка інформації 1) процес перетворення інформації без зміни її якості. Види обробки інформації: реєстрація, класифікація, систематизація, статисти…
Более поздние похожие материалы:
 • Нульова гіпотеза - 25/11/2011 11:01
  Нульова гіпотеза 1) статистична гіпотеза, відповідно до якої розходження між вибірками обумовлені тільки випадковістю і не відбивають дійсних розходж…
 • Нормативна модель (від лат. normatio - упорядкування; norma - зразок, лад, порядок) - 25/11/2011 11:00
  Нормативна модель (від лат. normatio - упорядкування; norma - зразок, лад, порядок) 1) у економічному дослідженні модель належного, тобто узагальнене…
 • Нормальний розподіл (від лат. normalis - прямолінійний) - 25/11/2011 10:58
  Нормальний розподіл (від лат. normalis - прямолінійний) 1) такий розподіл даних у вибірці, коли його крива має колоколообразний вид і строго симетрич…
 • Новизна дослідження - 25/11/2011 10:57
  Новизна дослідження 1) методологічна характеристика дослідження; припускає конкретну відповідь на питання: що зроблено з того, що іншими не було зроб…
 • Новизна - 25/11/2011 10:56
  Новизна 1) критерій якості інформації (результатів наукових досліджень). Відбиває суспільно значимі нові знання, факти, дані, отримані в результаті д…

 

Случаные тэги (tags)

Результаты тестов

Последние результаты
(ПДТСіОС) Тема 12.0 Перевірка статистичних гіпотез (27 тест.завдань) 85.19 %
(ПДТСіОС) Тема 09.2 Статистика автомобільних перевезень (14 тест.завдань) 64.29 %
(ПДТСіОС) Тема 09.1 Предмет і поняття статистики (14 тест.завдань) 64.29 %
Перейти к тестам
Высшие учебные заведения 1) [англ. higher education institution] — учреждения, осуществляющие высшее профессиональное и послевузовское образование и...
Метод диалектический 1) способ познания и описания развивающихся объектов и систем. Включает в себя следующие требования: нахождение и фиксацию исходного...
Взаимодействие 1) обмен веществом, энергией и информацией между предметами.
Гипотеза 1) [гр. hypothesis основание, предположение] — научное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-л. явлений, предположительное суждение о...
Наука как социальный институт 1) ученые, объединенные в различные локальные и глобальные социальные системы на основе единства целей и средств своей...
Философия науки это: 1) особый тип философского мировоззрения, рассматривающий науку в качестве основного (высшего, единственно адекватного) способа...
Новые теории представляют собой рациональное объяснение ранее не известных явлений или более адекватное объяснение уже известных, не являющихся...
Постпозитивизм Этот термин в советской философской литературе использовался для обозначения направления, которое появилось в философии науки в 50-е гг....
Эффективность существенное отношение изменений на выходе неравновесной системы к изменениям на входе. В основе многих неравновесных процессов лежит...
Наука как социальный институт один из основных аспектов бытия науки, раскрывающий особенности функционирования научного сообщества, регулирования...

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта