Главная Экономические специальности 08.06.02 - Логістика в управлінні господарськими системами (на прикладі транспортно - експедиторських компаній)

Фрагмент исследования

3.4 Основные направления исследования и решения задач транспортной диагностики   Внедрение новых технических и технологических средств на...

Результаты тестов

Последние результаты
(ОНИиТС-2016) Комплексная работа (экзамен) (25 тест.заданий) 44.00 %
(ОНИиТС) Тема 01. Сущность науч. познания, знаний и науч. иссл.(18 тест.заданий) 94.44 %
(ОНИиТС) Тема 04. Организация творческой деятельности (7 тест.заданий) 100.00 %
Перейти к тестам

Разместить рекламу на сайте

08.06.02 - Логістика в управлінні господарськими системами (на прикладі транспортно - експедиторських компаній)
02.11.2011 13:55

Логістика в керуванні господарськими системами (на прикладі транспортно-експедиторських компаній) : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / С.О. Яндієв; Одес. держ. екон. ун-т. — О., 1998. — 25 с.

 

 

 

По вопросам ознакомления с авторефератом в электронном виде – обращаться email 


Предмет і  об'єкт дослідження. Предметом дослідження  є  структура, форми і  методи управління   транспортно-експедиторською  компанією (ТЕК), їх еволюція, видозміна і  розвиток в  тісній  взаємозалежності від  ринкової структури. Об'єктом дослідження  є транспортні, транспортно-експедиторські і   промислово-транспортні підприємства України.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження  полягає у визначенні  ролі логістичної  системи в  формуванні ефективної  структури управління   транспортно -експедиторським підприємством, а також  у  вивченні  зворотнього  зв'язку — здатності  структури управління  створювати і  забезпечувати успішне функціонування логістичної  системи.

Для  цього необхідно вирішити  такі  теоретичні завдання:

визначити предмет транспортної логістики;

дати  оцінку функціонування логістичної  системи на  мікро- і макрорівні;

дослідити вплив логістичної  системи  на еволюцію структури управління  транспортними і промисловими  корпораціями;

виявити, напрямки,які спостерігалися протягом минулих десятиліть та існують тепер у розвитку структури транспортних і промислово-транспортних підприємств;

дослідити  структуру ринку  транспортних послуг та  ступінь  її впливу на подальшу еволюцію структури управління  транспортними і транспортно-експедиторськими  компаніями;

виявити можливості, якими володіє ефективна структура управління  в  використанні  логістичних методів (або її елементів) у перехідній  економіці;

розробити методику аналізу відповідності структури управління і ефективного функціонування логістичної системи;

визначити економічний ефект функціонування раціональної  системи управління, що використовує логістичну  систему в  господарській  діяльності середньої і  малої   транспортно-експедиторської  компанії України;

розробити оптимальну  типову  структуру управління середнім (за розміром) транспортно-експедиторським підприємством.

Методологія і методи дослідження. Теоретичною основою дисертації є праці вітчизняних та зарубіжних вчених, присвячені проблемам менеджменту, економічного аналізу і логістики, моделюванню та прогнозуванню економічних процесів, а також використанню сучасних інформаційних технологій в управлінні господарчою діяльністю об’єктів. Для досягнення поставленої мети дослідження використані методи експертних систем, порівнянь, наукової абстракції, групування даних, порівняльного і  графічного  аналізу.

Джерелами інформації були  документи статистичної і бухгалтерської  звітності про  господарську  діяльність  транспортно-экспедиторських  компаній України (в першу чергу, закритого акціонерного товариства "Іллічівськзовніштранс”, надалі ЗАТ “ІЗТ”), а також економічні показники зарубіжних транспортних і  промислово-транспортних компаній, опублікованих в періодичних виданнях України та в  науково-періодичних  виданнях Росії, США, Великобританії, Німеччини.
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

Обновлено 06.11.2011 20:14
 

Случаные тэги (tags)

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта