Главная Термины на украинском Ідеалізований об'єкт

Вопрос-ответ

В чем состоит понимание научных революций как перестройки оснований науки Этапы развития науки, связанные с перестройкой исследовательских стратегий,...
Каковы особенности мифологического, художественно-образного и религиозного познания Важную роль, особенно на начальном этапе истории человечества,...
Каковы предпосылки формирования опытной науки в Средние века и в эпоху Возрождения Формирование опытной науки связано с изменяющимися представлениями...
Каковы особенности механистического естествознания и его методологии Хронологически период классического естествознания, а значит, становление...

Разместить рекламу на сайте

Ідеалізований об'єкт

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Термины на украинском
10.11.2011 23:47

Ідеалізований об'єкт

1) уявна пізнавальна конструкція, що є результатом ідеалізації. Будучи елементами наукової теорії, ідеалізовані об'єкти служать найважливішими засобами пізнавальної діяльності в науці.

 

 

Теоретичні твердження, як правило, безпосередньо відносяться не до реальних об'єктів, а до ідеалізованих об'єктів, пізнавальна діяльність з яких (уявний експеримент, їхнє осмислення в різних теоретичних схемах і моделях) дозволяє встановлювати істотні зв'язки і закономірності, недоступні при вивченні реальних об'єктів, узятих у всім різноманітті їхніх емпіричних властивостей і відносин.

Джерело: Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007. — С. 130-131 (254 с.)
Подобные материалы:
 • Об'єкт дослідження - 25/11/2011 11:05
  Об'єкт дослідження 1) методологічна характеристика дослідження; процес чи явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для вивчення. Визначаючи об'…
 • Об'єкт (лат. objectum - предмет) - 25/11/2011 11:04
  Об'єкт (лат. objectum - предмет) 1) (1) існуючий поза нами і незалежно від нашої свідомості зовнішній світ, що є предметом пізнання, практичної дії с…
Последние похожие материалы:
 • Індуктивна статистика - 15/11/2011 08:41
  Індуктивна статистика 1) розділ статистики, що розглядає індукцію, тобто поширення на великі групи об'єктів (популяції) висновків, зроблених при вивч…
 • Індикатор (від лат. indicator - покажчик) - 15/11/2011 08:40
  Індикатор (від лат. indicator - покажчик) 1) об'єктивно фіксуєма ознака, за допомогою якої відслідковується, відображується стан об'єкта спостереженн…
 • Індивідуальна експертна оцінка - 10/11/2011 23:50
  Індивідуальна експертна оцінка 1) (1) бесіда дослідника з  експертом, що відповідає на заздалегідь сформульовані чи питання чи анкету; (2) кільк…
 • Індивідуальна (первинна) інформація - 10/11/2011 23:49
  Індивідуальна (первинна) інформація 1) інформація про ознаки окремих об'єктів, що є одиницями досліджуваної сукупності. Ця інформація індивідуальна н…
 • Ідентифікація (від лат. identificare - порівняння) - 10/11/2011 23:48
  Ідентифікація (від лат. identificare - порівняння) 1) (1)  процес порівняння об'єкта з одним з відомих об'єктів, встановлення збігу чого-небудь …
Более поздние похожие материалы:
 • Ідеалізація (від грец. idea - ідея, поняття, представлення) - 10/11/2011 23:45
  Ідеалізація (від грец. idea - ідея, поняття, представлення) 1) один з видів абстрагування. Поняттям, утвореним за допомогою ідеалізації, не відповіда…
 • Змістовні питання - 10/11/2011 23:44
  Змістовні питання 1) різновид питань, використовуваних в опитувальних методах дослідження; спрямовані на одержання висновків про визначені явища і їх…
 • Зміст наукової праці - 10/11/2011 23:43
  Зміст наукової праці 1) основна частина роботи, обґрунтування відповіді на її центральне питання, виражений заголовком даної роботи (тобто обґрунтува…
 • Зміст - 10/11/2011 23:42
  Зміст 1) категорія, що позначає сукупність сторін, елементів, зв'язків, що утворюють даний предмет чи явище. Нерозривно з формою кожен предмет, проце…
 • Знання - 10/11/2011 23:41
  Знання 1) результат процесу пізнання дійсності, адекватне її відображення у свідомості людини у виді представлень, понять, суджень, умовиводів, теорі…

Обновлено 10.11.2011 23:55
 

Случаные тэги (tags)

Результаты тестов

Последние результаты
(ОНИиТС) Тема 04. Организация творческой деятельности (7 тест.заданий) 71.43 %
(ОНИиТС) Тема 04. Организация творческой деятельности (7 тест.заданий) 71.43 %
(ОНИиТС) Тема 03. Эффективность и критер. науч. исслед. (9 тест.заданий) 55.56 %
Перейти к тестам
Феномен 1) (1) данность объекта в его чувственном восприятии (Кант); (2) объективное явление, факт, в отличие от их сущности, закона; (3) данность...
Синхронный анализ 1) метод познания, состоящий в выделении (фиксации или конструировании) структуры изучаемого предмета (объекта), взятого в конкретный...
Управление наукой 1) совокупность мер, направленных на организацию научной деятельности, повышение ее продуктивности и эффективности. Различают...
Валидность 1) обоснованность и адекватность исследовательских инструментов (операционализированных понятий, измерительных операций и...
Методология гуманитарных наук 1) область методологии науки, исследующая специфические методы гуманитарных наук (науки о языке — филология, лингвистика,...
Средневековый университет 1. Это аналогичная средневековым гильдиям купцов и ремесленников корпорация магистров, имеющих право определять стандарты...
Паранаука Древнегреческая приставка «пара-» означает «около, подле, возле»; соответственно паранаучные знания - это околонаучные знания. Понятие...
Психологизм (логический) концепция обоснования логики, имеющая форму своеобразного редукционизма, утверждавшего, что логика представляет собой часть...
Конструирование в науке (от лат. constructio - составление, построение) - деятельность методологического характера, которая предполагает построение...
Научная гипотеза это вероятностное предположение о причинах исследуемого явления, достоверность которого при современном состоянии науки не может быть...

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта