Главная Технические специальности 05.13.06 - Математичні моделі та інструментальні засоби інформатизації управління транспортними процессами

Фрагмент исследования

4.3 Модели диагностирования систем транспорта по потенциалу 4.3.3 С позиции качества работы транспорта   Согласно [313], эффективность работы...

05.13.06 - Математичні моделі та інструментальні засоби інформатизації управління транспортними процессами
02.11.2011 13:31

Кутах Олександр Петрович. Математичні моделі та інструментальні засоби інформатизації управління транспортними процесами: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.13.06 / НАН України, Міністерство освіти і науки України; Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем. — К., 2005. — 33с.

 

 


По вопросам ознакомления с авторефератом в электронном виде – обращаться email 


Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розробка і поглиблення теоретико-методологічних засад прийняття рішень, а також наукове обгрунтування методів, моделей та інструментальних засобів інформатизації управління транспортними процесами.

Відповідно до поставленої мети та з урахуванням сучасних вимог до організації процесів функціонування транспортних комплексів у дисертації розв’язані такі основні завдання:

визначення основ логістичного підходу до розв’язку проблем функціонування комплексних транспортних систем;

пошук методів розв’язування логістичних завдань на транспортних підприємствах;

формулювання загальних принципів створення систем підтримки прийняття рішень (СППР) у логістиці;

визначення структури і функцій СППР в управлінні транспортним процесом;

аналіз переваг і недоліків існуючих систем моделювання;

аналіз методів дослідження організаційно-виробничих структур транспортних систем;

дослідження типової логістичної системи „виробництво – транспорт – споживання” методами імітаційного моделювання;

дослідження доцільності використання автоматних моделей при управлінні транспортними системами;

розробка моделі взаємодії автомата зі складним середовищем, котре містить у собі певну множину середовищ, переключення яких залежить від дій автоматів;

формалізація задачі управління складними системами на мові поведінки автоматів і організації поведінки автоматів, що розв’язують цю задачу;

виявлення способів побудови автоматів, що функціонують оптимальним чином у будь-яких стаціонарних випадкових середовищах;

доведення переваг застосування автоматного підходу до розв’язання задач оптимізації процесів обробки інформації в АСУ на транспорті;

створення ефективних автоматних моделей складних логістичних транспортних систем, що функціонують під впливом випадкових чинників на базі автоматів, які функціонують у середовищах, що переключаються, автоматів зі змінною структурою у середовищі, що реагує на зміну дій, а також автоматів у керованому середовищі, що переключається;

розробка методів управління системами масового обслуговування за допомогою апарату ймовірнісних автоматів;

розробка математичної моделі перевезень кільцевими маршрутами, реалізованої в автоматній формі з використанням методу вкладених ланцюгів Маркова;

розв’язання практичних задач методами математичного програмування: складання регулярного плану формування поїздів і організації технологічної переробки вагонів на дільничних і сортувальних станціях, узгодження подачі вагонів на вантажні фронти станції під розвантаження із роботою навантажувально-розвантажувального комплексу і автотранспорту, підвищення ефективності використання маневрових локомотивів;

розв’язання задач управління потоками вимог в мережах ЕОМ Укрзалізниці, управління від однієї ЕОМ групами навантажувально-розвантажувальних комплексів, управління автоматизованою системою контролю технічного стану рухомого складу;

розробка й дослідження автоматної моделі функціонування перевантажувальних комплексів у транспортному вузлі;

розробка ймовірнісно-автоматної моделі системи „море – залізниця”;

розробка й дослідження імітаційної моделі роботи залізничних перевантажувальних станцій.

Об’єктом дослідження в дисертаційній роботі є сукупність перевізних і перевантажувальних процесів на різних видах транспорту.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних та прикладних аспектів прийняття управлінських рішень в автоматизованих логістичних системах управління великими транспортними комплексами.

Методи досліджень. Теоретичні дослідження при розробленні економіко-математичних і математичних моделей транспортних систем базуються на методах системного аналізу, логістики, математичного програмування, імітаційного моделювання, інформатики, теорії автоматів, теорії ймовірностей і математичної статистики, теорії масового обслуговування.
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:

Обновлено 06.11.2011 20:12
 

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта