Главная Технические специальности 05.13.06 - Математичні моделі та інструментальні засоби інформатизації управління транспортними процессами

Фрагмент исследования

1.1 Основные признаки использования диагностики на транспорте 1.1.2 Использование на разных видах транспорта   Среди современных публикаций в...

Результаты тестов

Последние результаты
(ОНИиТС) Тема 01. Сущность науч. познания, знаний и науч. иссл.(18 тест.заданий) 94.44 %
(ОНИиТС) Тема 01. Сущность науч. познания, знаний и науч. иссл.(18 тест.заданий) 83.33 %
(ОНИиТС) Тема 01. Сущность науч. познания, знаний и науч. иссл.(18 тест.заданий) 77.78 %
Перейти к тестам

Разместить рекламу на сайте

05.13.06 - Математичні моделі та інструментальні засоби інформатизації управління транспортними процессами
02.11.2011 13:31

Кутах Олександр Петрович. Математичні моделі та інструментальні засоби інформатизації управління транспортними процесами: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.13.06 / НАН України, Міністерство освіти і науки України; Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем. — К., 2005. — 33с.

 

 


По вопросам ознакомления с авторефератом в электронном виде – обращаться email 


Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розробка і поглиблення теоретико-методологічних засад прийняття рішень, а також наукове обгрунтування методів, моделей та інструментальних засобів інформатизації управління транспортними процесами.

Відповідно до поставленої мети та з урахуванням сучасних вимог до організації процесів функціонування транспортних комплексів у дисертації розв’язані такі основні завдання:

визначення основ логістичного підходу до розв’язку проблем функціонування комплексних транспортних систем;

пошук методів розв’язування логістичних завдань на транспортних підприємствах;

формулювання загальних принципів створення систем підтримки прийняття рішень (СППР) у логістиці;

визначення структури і функцій СППР в управлінні транспортним процесом;

аналіз переваг і недоліків існуючих систем моделювання;

аналіз методів дослідження організаційно-виробничих структур транспортних систем;

дослідження типової логістичної системи „виробництво – транспорт – споживання” методами імітаційного моделювання;

дослідження доцільності використання автоматних моделей при управлінні транспортними системами;

розробка моделі взаємодії автомата зі складним середовищем, котре містить у собі певну множину середовищ, переключення яких залежить від дій автоматів;

формалізація задачі управління складними системами на мові поведінки автоматів і організації поведінки автоматів, що розв’язують цю задачу;

виявлення способів побудови автоматів, що функціонують оптимальним чином у будь-яких стаціонарних випадкових середовищах;

доведення переваг застосування автоматного підходу до розв’язання задач оптимізації процесів обробки інформації в АСУ на транспорті;

створення ефективних автоматних моделей складних логістичних транспортних систем, що функціонують під впливом випадкових чинників на базі автоматів, які функціонують у середовищах, що переключаються, автоматів зі змінною структурою у середовищі, що реагує на зміну дій, а також автоматів у керованому середовищі, що переключається;

розробка методів управління системами масового обслуговування за допомогою апарату ймовірнісних автоматів;

розробка математичної моделі перевезень кільцевими маршрутами, реалізованої в автоматній формі з використанням методу вкладених ланцюгів Маркова;

розв’язання практичних задач методами математичного програмування: складання регулярного плану формування поїздів і організації технологічної переробки вагонів на дільничних і сортувальних станціях, узгодження подачі вагонів на вантажні фронти станції під розвантаження із роботою навантажувально-розвантажувального комплексу і автотранспорту, підвищення ефективності використання маневрових локомотивів;

розв’язання задач управління потоками вимог в мережах ЕОМ Укрзалізниці, управління від однієї ЕОМ групами навантажувально-розвантажувальних комплексів, управління автоматизованою системою контролю технічного стану рухомого складу;

розробка й дослідження автоматної моделі функціонування перевантажувальних комплексів у транспортному вузлі;

розробка ймовірнісно-автоматної моделі системи „море – залізниця”;

розробка й дослідження імітаційної моделі роботи залізничних перевантажувальних станцій.

Об’єктом дослідження в дисертаційній роботі є сукупність перевізних і перевантажувальних процесів на різних видах транспорту.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних та прикладних аспектів прийняття управлінських рішень в автоматизованих логістичних системах управління великими транспортними комплексами.

Методи досліджень. Теоретичні дослідження при розробленні економіко-математичних і математичних моделей транспортних систем базуються на методах системного аналізу, логістики, математичного програмування, імітаційного моделювання, інформатики, теорії автоматів, теорії ймовірностей і математичної статистики, теорії масового обслуговування.
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:

Обновлено 06.11.2011 20:12
 

Случаные тэги (tags)

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта