Вопрос-ответ

Что такое научный закон В самом общем виде закон можно определить как связь (отношение) между явлениями, процессами, которая...
В чем специфика диалектического подхода к проблеме соотношения философии и частных наук Вопрос о соотношении философии и науки решался не только...
Как понимал своеобразие социальных наук М. Вебер Макс Вебер (1864—1920) — немецкий социолог, историк, экономист, энциклопедический представитель...
Является ли научное знание единственной формой знания Познание не ограничено сферой науки, знание в той или иной своей форме существует и за пределами...

Разместить рекламу на сайте

Доказ

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Термины на украинском
10.11.2011 20:45

Метки (тэги, tags):

Доказ

1) логічна дія, у процесі якої істинність якої-небудь думки улаштовується за допомогою інших думок. Усякий доказ складається з трьох частин: тези, доводів і демонстрації.

По способу ведення доказу бувають прямі і непрямі. За формою умовиводу, у якій відбуваються докази, останні можуть бути індуктивними і дедуктивними. Для того щоб доказ завершився успіхом, треба в процесі обґрунтування істинності тези дотримуватися правил доказу.

Джерело: Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007. — С. 124 (254 с.)


Метки (тэги, tags):Подобные материалы:
 • Логическое доказательство - 28/06/2013 21:29
  Логическое доказательство 1) последовательность высказываний, часть которых является ее исходными утверждениями — аксиомами, а все другие выводятся и…
 • Доказательство научное - 22/06/2013 13:40
  Доказательство научное 1) логическое, эмпирическое (экспериментальное) или теоретическое обоснование различных единиц научного знания (фактов, законо…
 • Підстава доказу - 02/12/2011 09:37
  Підстава доказу 1) див. Аргумент.
 • Вивчення документів (від лат. documentum - доказ, свідчення) - 08/11/2011 10:50
  Вивчення документів (від лат. documentum - доказ, свідчення) 1) метод одержання первинної інформації на ранніх стадіях дослідження для попереднього з…
Последние похожие материалы:
 • Експеримент природний - 10/11/2011 22:49
  Експеримент природний 1) метод психолого-педагогічного дослідження; експеримент, включений непомітно для випробуваного в його ігрову, трудову чи навч…
 • Експеримент (від лат. experimentum - проба, досвід) - 10/11/2011 22:48
  Експеримент (від лат. experimentum - проба, досвід) 1) метод дослідження, заснований на втручанні в хід явищ, процесів шляхом створення умов, що дозв…
 • Джерела вивчення економічного досвіду - 10/11/2011 22:46
  Джерела вивчення економічного досвіду 1) різновид джерел інформації про практичну економічну діяльність і результати цієї діяльності: зафіксований у …
 • Дослідницький підхід - 10/11/2011 22:45
  Дослідницький підхід 1) вихідний принцип, позиція і спрямованість, орієнтація дослідження. У сучасних економічних дослідженнях реалізуються: системни…
 • Дослідження - 10/11/2011 22:43
  Дослідження 1) процес наукового вивчення будь-якого об'єкту (предмета, явища - матеріального чи ідеального) з  метою виявлення закономірностей й…
Более поздние похожие материалы:
 • Досвід - 10/11/2011 20:44
  Досвід 1) засноване на практиці емпіричне пізнання дійсності. Синонім (застаріваючий): досвід як експеримент.
 • Додатки до наукової праці - 10/11/2011 20:43
  Додатки до наукової праці 1) частина наукової праці, що містить додатковий матеріал, що не є істотним для розуміння проблеми, однак корисний із практ…
 • Дисертація (від лат. dissertatio - міркування, дослідження) - 10/11/2011 20:41
  Дисертація (від лат. dissertatio - міркування, дослідження) 1) кваліфікаційна наукова праця, представлена на здобуття вченого ступеня і захищена прив…
 • Дисперсія (від лат. dispersus - розсіяний, розсипаний) - 10/11/2011 20:40
  Дисперсія (від лат. dispersus - розсіяний, розсипаний) 1) один з показників розкиду даних у статистиці; міра відхилення від середнього.
 • Дискусія (від лат. discussio - розгляд, дослідження) - 10/11/2011 20:38
  Дискусія (від лат. discussio - розгляд, дослідження) 1) обговорення якого-небудь проблемного питання на зборах, у публікаціях, бесіді; суперечка. Оди…

 

Случаные тэги (tags)

Результаты тестов

Последние результаты
(ПДТСіОС) Тема 11.0 Стат. дослідження і описова статистика (22 тест.завдань) 45.45 %
(ПДТСіОС) Тема 13.0 Дисперсійний аналіз (19 тест.завдань) 26.32 %
(ПДТСіОС) Тема 12.0 Перевірка статистичних гіпотез (27 тест.завдань) 37.04 %
Перейти к тестам
Классификация 1) способ упорядочения, структуризации множества объектов путем выделения общего признака у этих объектов как основания их структуризации....
Картина мира неклассической науки 1) мир — это объективная реальность, подчиняющаяся в своем существовании, изменении и развитии объективным законам. Эти...
Алгоpитм (Алгорифм) 1) [от algorithmi, algorismus, первоначально – латинская транслитерация имени математика аль-Хорезми] – (1) способ (программа)...
Фундаментальные взаимодействия (физ.) 1) четыре вида фундаментальных взаимодействий, к которым можно свести все остальные взаимодействия в природе:...
Трансцендентная реальность 1) реальность, которая является предметом религиозной веры. Она находится за пределами возможностей ее познания средствами...
Культурология науки одно из направлений в исследовании науки, характеризующее ее как явление культуры. Культурология науки существует наряду с...
Средневековая логика особый тип мышления, стремящийся дать рациональное теоретическое обоснование религиозному мировоззрению средствами человеческого...
Наука и глобальные проблемы современности Эти концепты ориентируют на раскрытие возникновения и разрешения глобальных проблем современности. Глобальные...
Наука и мировоззрение Мировоззрение - это система взглядов на мир, которые определяют отношение человека к действительности, понимание мира человеком,...
Научная картина мира высшая форма систематизации научного знания. Научная картина мира имеет три основных аспекта - онтологический, гносеологический и...

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта