Главная Содержание монографий Інноваційна логістика - концепції, моделі, механізми. За наук. ред. М.Ю. Григорак, Л.В. Савченко (2015, 548с.)

Вопрос-ответ

Как соотносятся философия и наука Анализ взаимосвязи философии и частных наук показывает, что никакая сфера человеческого духа, и философия в том числе,...
Что такое эмпиризм и схоластическое теоретизирование В истории познания сложились две крайние позиции по вопросу о соотношении эмпирического и...
Что такое социальное познание и каковы его основные модели Говоря о понятии «социальное познание», следует иметь в виду два его основных аспекта: а)...
Как решалась проблема классификации наук в истории познания Наука как таковая, как целостное развивающееся формообразование, включает в себя ряд частных...

Разместить рекламу на сайте

Інноваційна логістика - концепції, моделі, механізми. За наук. ред. М.Ю. Григорак, Л.В. Савченко (2015, 548с.)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Содержание монографий (логистика, транспорт)
31.05.2018 17:41

Посилання

Інноваційна логістика: концепції, моделі, механізми: монографія/ за наук. ред. М.Ю. Григорак та Л.В. Савченко. - К.: Логос, 2015. - 548 с.

Анотація

Досліджено теоретичні та методологічні положення концепції інноваційної логістики в системі економічного розвитку, узагальнено моделі інноваційної діяльності постачальників логістичних послуг та формування транспортно-логістичних кластерів, розроблено теоретичні положення інноваційної логістики в системі інтегрованої логістичної підтримки наукомісткої продукції та управління ризиками в ланцюгах поставок. Висвітлено моделі та механізми системних та процесних інновацій на ринку транспортно-логістичних послуг, а також в діяльності підприємств авіаційного та залізничного транспорту.

По вопросам ознакомления с отдельными частями книги в электронном виде – обращаться email

 

ЗМІСТ

 

Передмова

5

Розділ 1. Інноваційна логістика в системі економічногорозвитку

8

1.1. Смерічевська С.В. Концепція логістизаціі як новітня система поглядів на формування національної економічної політики

8

1.2. Григорак М.Ю. Теоретичні положення інноваційної логістики та інтелектуалізації логістичної діяльності підприємства

31

1.3. Смирнов І.Г. Транспортно-логістична кластерізація у світі, Європі та Україні як напрям інноваційної логістики

69

1.4. Марчук В.Є. Сучасні технології інтегрованої логістичної підтримки на після виробничих стадіях життєвого циклу наукомісткої продукції

96

1.5. Тереніна І.В. Використання інноваційної логістики при формуванні комплексної системи управління ризиками в логістичних ланцюгах

118

1.6. Критський Є.В, Чорнописька Н.В. Інтерналізація концепції зеленої логістики в ланцюгу поставок

130

1.7. Перебийніс В.І., Перебийніс О.В. Стратегічне управління логістикою агропродовольчого комплексу

151

1.8. Подвірна Х.Є. Сервісна логістика на підприємствах готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

163

1.9. Галькевич М.В., Габа В.В. Інноваційна структура потенціалу конкурентоспроможності підприємства

173

Розділ 2. Системні інновації на ринку транспортно-логістичних послуг

190

2.1. Катерна O.K. Інтелектуальні транспортні системи

190

2.2. Ремиза Ю. С Концептуальні положення системи адаптивного управління ризиками транспортно-експедиторської діяльності

216

2.3. Дьяченко Ю.С., Савченко Л.В. Ефективна система транспортування твердих побутових відходів крупних міст з місць їх виникнення до місць їх остаточної концентрації

238

2.4. Григорак М.Ю., Юденко Є.В. Управлінські інновації на ринку експрес-доставки вантажів

260

2.5. Василенко I.B., Габріелова Т.Ю. Техніко-технологічні та організаційно-економічні аспекти доставки спеціальних вантажів транспортно-експедиторським підприємством

300

Розділ 3. Інноваційні рішення в діяльності підприємств авіаційного транспорту

313

3.1. Цимбалістова О.А. Логістичне забезпечення інноваційності послуг авіакомпанії

313

3.2. Карпунь О.В. Інноваційні моделі формування логістичної цінності

324

3.3. Кулик А.О. Інноваційні моделі авіаційної транспортно-логістичної діяльності

347

3.4. Войцеховський В. С. Логістичний підхід до управління вантажопотоками на мережі авіаліній

369

3.5. Харченко М.В. Інноваційні підходи в управлінні логістичними витратами аеропорту

381

3.6. Кулик В.А. Управління авіаційною транспортно-логістичною діяльністю в умовах концесії аеропорту

392

Розділ 4. Інновації на залізничному транспорті

413

4.1. Вакуленко С.П., Куренков П.В., Багімов А.В. Типізація, класифікація і систематизація різних типів потоків в системі зовнішньоторговельних перевезень

413

4.2. Куренков П.В., Багімов А.В., Клоков О. О. Моделювання взаємодії потоків різних типів у системі зовнішньоторговельних перевезень

434

4.3. Вакуленко С.П., Куренков Д.Е, Багімов А.В. Моделювання взаємодії суб'єктів транспортного ринку в системі зовнішньоторговельних перевезень

450

4.4. Бубнова Г.В., Куренков П.В., Соловйова Л.В. Моделювання взаємодії компаній-операторів і залізниці

469

4.5. Куренков П.В., Зайцев Т.А., Добрін С.Ю. Імітаційне моделювання контрейлерних перевезень на напрямі

486

4.6. Куренков Д.Е, Стеблецов Д.Є., Клоков А.А. Імітаційна модель термінально-логістичного центру контрейлерних перевезень

502

4.7. Вакуленко С.П., Куренков П.В., Серяпова І.В. Оцінка втрат залізниці в результаті «кидання» і неприйому потягів портами

516

4.8. Бубнова Г.В., Куренков П.В., Астафьев А.В. Нова форма державно-приватного партнерства на транспорті

529

 
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

 

Случаные тэги (tags)

Результаты тестов

Последние результаты
(ПДТСіОС) Тема 11.0 Стат. дослідження і описова статистика (22 тест.завдань) 45.45 %
(ПДТСіОС) Тема 13.0 Дисперсійний аналіз (19 тест.завдань) 26.32 %
(ПДТСіОС) Тема 12.0 Перевірка статистичних гіпотез (27 тест.завдань) 37.04 %
Перейти к тестам
Объект 1) (1) то, на что в данный момент направлено сознание определенного субъекта, его воля. Это может быть сознание другого субъекта, и даже...
Культурно-исторические типы науки 1) разнообразие культурно-исторических форм науки, являющихся следствием и доказательством зависимости общей динамики...
Движущие силы развития общества 1) существенные, необходимые, длительно действующие причины, обеспечивающие функционирование и прогресс...
Гистограмма 1) [от гр. histos ткань] - диаграмма, построенная в столбиковой форме, в которой величина показателя изображается графически в виде столбика....
Научный принцип 1) один из элементов оснований научной теории, выполняющий интегрирующую, синтезирующую и организующую функции по отношению ко всему...
Сциентизм и асциентизм Сциентизм (от. лат. scientia - букв, «сквозь бытие», знание оснований, фундаментальная наука) - культ науки, поклонение ее...
Глобальная научная революция Понятие «научная революция» концептуально впервые вводится Т. Куном, однако он не выделяет глобальной научной революции....
Культурология науки одно из направлений в исследовании науки, характеризующее ее как явление культуры. Культурология науки существует наряду с...
Наука и власть Соотношение науки и власти определяется в первую очередь соотношением науки и идеологии: именно государственная идеология во многом...
Средневековая логика особый тип мышления, стремящийся дать рациональное теоретическое обоснование религиозному мировоззрению средствами человеческого...

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта