Главная Содержание монографий Інноваційна логістика - концепції, моделі, механізми. За наук. ред. М.Ю. Григорак, Л.В. Савченко (2015, 548с.)

Вопрос-ответ

Как соотносятся методы аналогии и моделирования Аналогия (от греч. — соответствие, сходство) — при выводе по аналогии знание, полученное из рассмотрения...
Насколько значим этос науки в решении проблем современности Коллизии XX в. привели к необходимости глубокого осмысления роли и значимости научного этоса....
Какие основные исторические этапы в своем развитии прошла наука Если классификация наук — это их расчленение «по вертикали», то периодизация — это их...
Как происходило формирование технических наук При осуществлении периодизации технического знания нужно принимать во внимание как относительную...

Разместить рекламу на сайте

Інноваційна логістика - концепції, моделі, механізми. За наук. ред. М.Ю. Григорак, Л.В. Савченко (2015, 548с.)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Содержание монографий (логистика, транспорт)
31.05.2018 17:41

Посилання

Інноваційна логістика: концепції, моделі, механізми: монографія/ за наук. ред. М.Ю. Григорак та Л.В. Савченко. - К.: Логос, 2015. - 548 с.

Анотація

Досліджено теоретичні та методологічні положення концепції інноваційної логістики в системі економічного розвитку, узагальнено моделі інноваційної діяльності постачальників логістичних послуг та формування транспортно-логістичних кластерів, розроблено теоретичні положення інноваційної логістики в системі інтегрованої логістичної підтримки наукомісткої продукції та управління ризиками в ланцюгах поставок. Висвітлено моделі та механізми системних та процесних інновацій на ринку транспортно-логістичних послуг, а також в діяльності підприємств авіаційного та залізничного транспорту.

По вопросам ознакомления с отдельными частями книги в электронном виде – обращаться email

 

ЗМІСТ

 

Передмова

5

Розділ 1. Інноваційна логістика в системі економічногорозвитку

8

1.1. Смерічевська С.В. Концепція логістизаціі як новітня система поглядів на формування національної економічної політики

8

1.2. Григорак М.Ю. Теоретичні положення інноваційної логістики та інтелектуалізації логістичної діяльності підприємства

31

1.3. Смирнов І.Г. Транспортно-логістична кластерізація у світі, Європі та Україні як напрям інноваційної логістики

69

1.4. Марчук В.Є. Сучасні технології інтегрованої логістичної підтримки на після виробничих стадіях життєвого циклу наукомісткої продукції

96

1.5. Тереніна І.В. Використання інноваційної логістики при формуванні комплексної системи управління ризиками в логістичних ланцюгах

118

1.6. Критський Є.В, Чорнописька Н.В. Інтерналізація концепції зеленої логістики в ланцюгу поставок

130

1.7. Перебийніс В.І., Перебийніс О.В. Стратегічне управління логістикою агропродовольчого комплексу

151

1.8. Подвірна Х.Є. Сервісна логістика на підприємствах готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

163

1.9. Галькевич М.В., Габа В.В. Інноваційна структура потенціалу конкурентоспроможності підприємства

173

Розділ 2. Системні інновації на ринку транспортно-логістичних послуг

190

2.1. Катерна O.K. Інтелектуальні транспортні системи

190

2.2. Ремиза Ю. С Концептуальні положення системи адаптивного управління ризиками транспортно-експедиторської діяльності

216

2.3. Дьяченко Ю.С., Савченко Л.В. Ефективна система транспортування твердих побутових відходів крупних міст з місць їх виникнення до місць їх остаточної концентрації

238

2.4. Григорак М.Ю., Юденко Є.В. Управлінські інновації на ринку експрес-доставки вантажів

260

2.5. Василенко I.B., Габріелова Т.Ю. Техніко-технологічні та організаційно-економічні аспекти доставки спеціальних вантажів транспортно-експедиторським підприємством

300

Розділ 3. Інноваційні рішення в діяльності підприємств авіаційного транспорту

313

3.1. Цимбалістова О.А. Логістичне забезпечення інноваційності послуг авіакомпанії

313

3.2. Карпунь О.В. Інноваційні моделі формування логістичної цінності

324

3.3. Кулик А.О. Інноваційні моделі авіаційної транспортно-логістичної діяльності

347

3.4. Войцеховський В. С. Логістичний підхід до управління вантажопотоками на мережі авіаліній

369

3.5. Харченко М.В. Інноваційні підходи в управлінні логістичними витратами аеропорту

381

3.6. Кулик В.А. Управління авіаційною транспортно-логістичною діяльністю в умовах концесії аеропорту

392

Розділ 4. Інновації на залізничному транспорті

413

4.1. Вакуленко С.П., Куренков П.В., Багімов А.В. Типізація, класифікація і систематизація різних типів потоків в системі зовнішньоторговельних перевезень

413

4.2. Куренков П.В., Багімов А.В., Клоков О. О. Моделювання взаємодії потоків різних типів у системі зовнішньоторговельних перевезень

434

4.3. Вакуленко С.П., Куренков Д.Е, Багімов А.В. Моделювання взаємодії суб'єктів транспортного ринку в системі зовнішньоторговельних перевезень

450

4.4. Бубнова Г.В., Куренков П.В., Соловйова Л.В. Моделювання взаємодії компаній-операторів і залізниці

469

4.5. Куренков П.В., Зайцев Т.А., Добрін С.Ю. Імітаційне моделювання контрейлерних перевезень на напрямі

486

4.6. Куренков Д.Е, Стеблецов Д.Є., Клоков А.А. Імітаційна модель термінально-логістичного центру контрейлерних перевезень

502

4.7. Вакуленко С.П., Куренков П.В., Серяпова І.В. Оцінка втрат залізниці в результаті «кидання» і неприйому потягів портами

516

4.8. Бубнова Г.В., Куренков П.В., Астафьев А.В. Нова форма державно-приватного партнерства на транспорті

529

 
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

 

Случаные тэги (tags)

Результаты тестов

Последние результаты
(ОНИиТС) Тема 01. Сущность науч. познания, знаний и науч. иссл.(18 тест.заданий) 27.78 %
(ПДТСіОС) Тема 11.0 Стат. дослідження і описова статистика (22 тест.завдань) 45.45 %
(ПДТСіОС) Тема 13.0 Дисперсійний аналіз (19 тест.завдань) 26.32 %
Перейти к тестам
Ведущая организация 1) научно-образовательное учреждение (научно, научно-исследовательские, научно-производственные, производственные организации и...
Субъект классической науки 1) реальный субъект научного познания классического этапа ее развития (XVII —XIX вв.) — это либо отдельный ученый, либо...
Графический интерфейс пользователя 1) [англ. graphical user interface] — интерфейс, использующий графические...
Моделирование 1) метод исследования объектов путем переноса знаний, полученных в процессе построения и изучения соответствующих моделей, на оригинал....
Визитка, визитная карточка 1) [от фр. visite посещать] – карточка, на которой указаны сведения о ее владельце, обладателе. Как правило, на визитной...
Научная модель Модель (от лат. modus, modulus - мера, образ, способ) - искусственно созданный объект, опытный образец или информационно-знаковый аналог...
Феноменологическая концепция науки это одно из направлений философии науки, созданное в первые десятилетия XX в. математиком и философом Э. Гуссерлем...
Средневековая наука вторая диахронная форма науки «в собственном смысле слова». Традиционно под ней принято понимать науку «высокого» (XI-XIII вв.) и...
Польза, полезность одна из основных аксиологических категорий, близкая и частично совпадающая по своим значениям с категориями «целесообразность» и...
Философия науки это: 1) особый тип философского мировоззрения, рассматривающий науку в качестве основного (высшего, единственно адекватного) способа...

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта