Главная Содержание монографий Інноваційна логістика - концепції, моделі, механізми. За наук. ред. М.Ю. Григорак, Л.В. Савченко (2015, 548с.)

Вопрос-ответ

Какое воздействие оказала третья научная революция на формирование нового типа рациональности Третья научная революция охватывает период с конца XIX в....
В чем заключается специфика игрового познания Одна из исторически первых форм — игровое познание как важный элемент деятельности не только детей, но и...
Как взаимосвязаны социальные и внутри научные ценности Проблема осмысления взаимосвязей социальных и внутринаучных ценностей требует особых усилий...
Насколько универсальны проблемные ситуации и какую роль они играют в науке Этап проблемного осмысления, формулировки основной проблемы исследования — это...

Разместить рекламу на сайте

Інноваційна логістика - концепції, моделі, механізми. За наук. ред. М.Ю. Григорак, Л.В. Савченко (2015, 548с.)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Содержание монографий (логистика, транспорт)
31.05.2018 17:41

Посилання

Інноваційна логістика: концепції, моделі, механізми: монографія/ за наук. ред. М.Ю. Григорак та Л.В. Савченко. - К.: Логос, 2015. - 548 с.

Анотація

Досліджено теоретичні та методологічні положення концепції інноваційної логістики в системі економічного розвитку, узагальнено моделі інноваційної діяльності постачальників логістичних послуг та формування транспортно-логістичних кластерів, розроблено теоретичні положення інноваційної логістики в системі інтегрованої логістичної підтримки наукомісткої продукції та управління ризиками в ланцюгах поставок. Висвітлено моделі та механізми системних та процесних інновацій на ринку транспортно-логістичних послуг, а також в діяльності підприємств авіаційного та залізничного транспорту.

По вопросам ознакомления с отдельными частями книги в электронном виде – обращаться email

 

ЗМІСТ

 

Передмова

5

Розділ 1. Інноваційна логістика в системі економічногорозвитку

8

1.1. Смерічевська С.В. Концепція логістизаціі як новітня система поглядів на формування національної економічної політики

8

1.2. Григорак М.Ю. Теоретичні положення інноваційної логістики та інтелектуалізації логістичної діяльності підприємства

31

1.3. Смирнов І.Г. Транспортно-логістична кластерізація у світі, Європі та Україні як напрям інноваційної логістики

69

1.4. Марчук В.Є. Сучасні технології інтегрованої логістичної підтримки на після виробничих стадіях життєвого циклу наукомісткої продукції

96

1.5. Тереніна І.В. Використання інноваційної логістики при формуванні комплексної системи управління ризиками в логістичних ланцюгах

118

1.6. Критський Є.В, Чорнописька Н.В. Інтерналізація концепції зеленої логістики в ланцюгу поставок

130

1.7. Перебийніс В.І., Перебийніс О.В. Стратегічне управління логістикою агропродовольчого комплексу

151

1.8. Подвірна Х.Є. Сервісна логістика на підприємствах готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

163

1.9. Галькевич М.В., Габа В.В. Інноваційна структура потенціалу конкурентоспроможності підприємства

173

Розділ 2. Системні інновації на ринку транспортно-логістичних послуг

190

2.1. Катерна O.K. Інтелектуальні транспортні системи

190

2.2. Ремиза Ю. С Концептуальні положення системи адаптивного управління ризиками транспортно-експедиторської діяльності

216

2.3. Дьяченко Ю.С., Савченко Л.В. Ефективна система транспортування твердих побутових відходів крупних міст з місць їх виникнення до місць їх остаточної концентрації

238

2.4. Григорак М.Ю., Юденко Є.В. Управлінські інновації на ринку експрес-доставки вантажів

260

2.5. Василенко I.B., Габріелова Т.Ю. Техніко-технологічні та організаційно-економічні аспекти доставки спеціальних вантажів транспортно-експедиторським підприємством

300

Розділ 3. Інноваційні рішення в діяльності підприємств авіаційного транспорту

313

3.1. Цимбалістова О.А. Логістичне забезпечення інноваційності послуг авіакомпанії

313

3.2. Карпунь О.В. Інноваційні моделі формування логістичної цінності

324

3.3. Кулик А.О. Інноваційні моделі авіаційної транспортно-логістичної діяльності

347

3.4. Войцеховський В. С. Логістичний підхід до управління вантажопотоками на мережі авіаліній

369

3.5. Харченко М.В. Інноваційні підходи в управлінні логістичними витратами аеропорту

381

3.6. Кулик В.А. Управління авіаційною транспортно-логістичною діяльністю в умовах концесії аеропорту

392

Розділ 4. Інновації на залізничному транспорті

413

4.1. Вакуленко С.П., Куренков П.В., Багімов А.В. Типізація, класифікація і систематизація різних типів потоків в системі зовнішньоторговельних перевезень

413

4.2. Куренков П.В., Багімов А.В., Клоков О. О. Моделювання взаємодії потоків різних типів у системі зовнішньоторговельних перевезень

434

4.3. Вакуленко С.П., Куренков Д.Е, Багімов А.В. Моделювання взаємодії суб'єктів транспортного ринку в системі зовнішньоторговельних перевезень

450

4.4. Бубнова Г.В., Куренков П.В., Соловйова Л.В. Моделювання взаємодії компаній-операторів і залізниці

469

4.5. Куренков П.В., Зайцев Т.А., Добрін С.Ю. Імітаційне моделювання контрейлерних перевезень на напрямі

486

4.6. Куренков Д.Е, Стеблецов Д.Є., Клоков А.А. Імітаційна модель термінально-логістичного центру контрейлерних перевезень

502

4.7. Вакуленко С.П., Куренков П.В., Серяпова І.В. Оцінка втрат залізниці в результаті «кидання» і неприйому потягів портами

516

4.8. Бубнова Г.В., Куренков П.В., Астафьев А.В. Нова форма державно-приватного партнерства на транспорті

529

 
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

 

Случаные тэги (tags)

Результаты тестов

Последние результаты
(ПДТСіОС) Тема 10.2 Характеристика мови прогр. R і RStudio (7 тест.завдань) 100.00 %
(ПДТСіОС) Тема 10.1 Огляд прогр. засобів стат. аналізу дан. (8 тест.завдань) 100.00 %
(ПДТСіОС) Тема 09.0 Загал. дані про статистику на транспорті (28 тест.завдань) 35.71 %
Перейти к тестам
Сциентизм 1) преувеличенная мировоззренческая оценка когнитивных, социальных и практических возможностей науки, ее роли в жизни общества, в основе...
Научное понимание 1) приписывание определенного смысла изучаемым наукой объектам, явлениям и процессам. Это «приписывание» осуществляется в науке через...
Античная наука 1) один из культурно-исторических типов науки в ходе ее длительной эволюции. Сформировался в Древней Греции примерно в VI — IV вв. до н....
Отдельное 1) нечто самостоятельно существующее и отличающееся по своим свойствам или структуре от других предметов, явлений, процессов. Как правило,...
Группа малая 1) малочисленная по составу социальная группа, члены которой объединены общей деятельностью и находятся в непосредственном устойчивом личном...
Социальные функции науки раскрывают роль и значение науки как одной из сфер человеческой деятельности для жизни общества в целом. Функция (лат. function...
Наука и образование в данных понятиях фиксируются две важные сферы человеческой жизнедеятельности взаимного влияния развития науки и содержания...
Универсум единая всеобъемлющая Вселенная. Понятие универсума выработано философией, для обозначения вечно сохраняющейся в своих изменениях и потому...
Моделирование это метод познания, который предполагает построение и изучение модели, а затем перенос полученных данных на моделируемый объект - оригинал....
Высокие технологии технологии, обладающие высокой наукоемкостью, точностью, как правило электронные или компьютерные, используемые в различных сферах...

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта