Главная Содержание монографий Основи економіки й організації сервісної діяльності в торговельному мореплаванні. Котлубай О.М., Кухарчик В.Г. (2009, 197с.)

Вопрос-ответ

Как протекает процесс формирования законов Понятие «закон» (о чем шла речь в вопросе 49) указывает на наличие внутренне необходимых, устойчивых и...
Как происходило формирование социально-гуманитарных наук Уже с первой половины XIX в. начинается активный процесс формирования социально-гуманитарных...
В чем состоят изменения мировоззренческих ориентации техногенной цивилизации Современный техногенный мир сложен, техногенная цивилизация ориентирована на...
Что относят к основаниям науки, идеалам и нормам исследования Наука, выступая как целостная, развивающаяся система, имеет собственные основания, обладает...

Разместить рекламу на сайте

Основи економіки й організації сервісної діяльності в торговельному мореплаванні. Котлубай О.М., Кухарчик В.Г. (2009, 197с.)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Содержание монографий (логистика, транспорт)
03.05.2018 12:40

Посилання

Котлубай О.М., Кухарчик В.Г. Основи економіки й організації сервісної діяльності в торговельному мореплаванні. Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2009. 197с.

Анотація

Розглядаються основні питання економіки та організації сервісної діяльності у торговельному мореплаванні (за винятком крюінгу). Наведено тлумачення економіко правових відносин, що виникають у процесі експедиторської діяльності та агентування суден. Розглядаються стандартні положення, що регулюють мультимодальний транспортний коносамент FIATA FBL, та основи роботи фрахтового брокера. У додатку наведено глосарій транспортних термінів розроблених Євростат.

По вопросам ознакомления с отдельными частями книги в электронном виде – обращаться email

 

ЗМІСТ

 

Вступ

9

Глава 1. Торговельне мореплавання та форми його організації

11

1.1. Торговельне мореплавання як підприємницька діяльність

11

2.2. Лінійне судноплавство

24

1.3. Трампове судноплавство

34

Глава 2. Сервісна діяльність як самостійний вид діяльності

39

2.1. Транспортний процес і загальна характеристика всіх його учасників. Місце і роль учасників транспортного процесу по забезпеченню доставки вантажу

39

2.2. Взаємодія суб'єктів сервісної діяльності, мета і задачі взаємодії

44

2.3. Області н основні напрямки взаємодії суб'єктів сервісної діяльності

44

Глава 3. Законодавство, що регламентує сервісну діяльність на морському транспорті

46

3.1. Законодавчі акти і постанови українських органів державної влади, що регламентують сервісну діяльність

46

3.2. Основи міжнародного права з питань сервісної діяльності на морському транспорті

47

3.3. Договір. Різновиди договору і його основні положення. Договір транспортної експедиції

51

Глава 4. Особливості розвитку підприємництва у сервісній діяльності

53

4.1. Основи дослідження ринку сервісної діяльності

53

4.2. Основні вимоги до підприємств сервісної діяльності

55

4.3. Особливості техніко-економічного обґрунтування створення підприємств сервісної діяльності

55

4.4. Критерії економічної ефективності

56

Глава 5. Особливості ціноутворення у сфері сервісної діяльності

61

5.1. Тарифи і фрахти па транспорті перевезення

61

5.2. Особливості ціноутворювання інтермодальних та змішаних перевезень

64

5.3. Уніфікація тарифів на мультимодальні перевезення

77

5.4.Форми фінансових надходжень суб'єктів сервісної діяльності

81

5.5. Особливості витрат підприємств сервісної діяльності

82

Глава 6. Платежі і розрахунки в міжнародному і внутрішнім вантажному перевезеннях

83

6.1. Форми розрахунків в міжнародній торгівлі

83

6.2. Акредитив та його форми

84

6.3. Кредитування зовнішньоторговельних операцій

86

Глава 7. Експедирування вантажів

87

7.1. Терміни і поняття, що використовуються у транспортному експедируванні

87

7.2. Мета і задачі експедирування. Види експедирування

87

7.3. Експедирування вантажів нарізних видах транспорту і перевезеннях «від порогу до порогу»

88

7.4. Різновиди і структура транспортно-експедиторських компаній (ТЕК)

91

Глава 8. Внутріекономічний механізм транспортно-експедиторської діяльності

96

8.7, Загальні умови транспортної експедиції

96

8.2. Сфера діяльності експедитора

101

8.3, Засоби забезпечення належної експедиційної діяльності

107

Глава 9. Економіко-правові взаємини експедитора з клієнтурою

109

9.1. Економіко-правові відносини експедитора з клієнтурою

109

9.2. Загальна характеристика документів і форм FIATA

111

9.3. Вимоги до угод по експедируванню вантажів при застосуванні форм FIATA

120

Глава 10. Стандартні умови (1992), що регулюють мультимодальний транспортний коносамент FIATA (FBL)

121

10.1. Терміни і визначення та межі їх застосування

121

10.2. Організація транспортування та платежі за доставку вантажу

127

10.3. Деякі правові особливості застосування Стандартних умов, що регулюють FIATA FBL

128

Глава 11. Особливості організації окремих видів сервісної діяльності

 

1.1. Фрахтове посередництво

132

11.1.1.Сутність і форми фрахтового посередництва

132

11.1.2. Різновиди і структура посередницьких компаній

134

11.1.3. Техніка роботи фрахтового брокера

135

11.2. Агентування суден

136

11.2.1. Поняття про морське агентування

136

11.2.2. Класифікація морських агентів

138

11.2.3. Організаційно - правові форми і структура агентських компаній

139

11.3. Судновий менеджмент

141

11.3.1. Сутність суднового менеджменту

141

11.3.2. Послуги суднового менеджменту

142

11.3.3. Форми організації суднового менеджменту

143

Глава 12. Організація управління бюджетним плануванням в системі фінансового менеджменту суден

148

12.1. Основи системи бюджетування

148

12.2. Загальний (головний) бюджет

153

12.3. Бюджет коштів

156

12.4. Організація бюджетного планування в судноплавній компанії

158

12.5. Зміст системи бюджетування: загальні положення

160

12.6. Процес бюджетування. Бюджетні регламенти

162

12.7. Управління бюджетуванням

164

Закінчення

170

Термінологічний словник

171

Витяг з глосарію про статистику транспорту

175

Список літератури

196

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Кодекс торгового мореплавания Украины: Принят Верховным советом Украины 23.05.1995// Голос Украины.. 1995.

2. Бабусенко СЕ. Торговый флот в системе национальных интересов и в меж дународной экономике. Одесса: Автограф, 2007 200 с.

3. Брухис Г.Е. Ответственность фрахтователя за недогруз и простой судна. Советский ежегодник морского права. М.: В/О «Мортехинформреклама», 1989. 168с.

4. Волков А.А., Беляшев К.А. Морское и рыболовное право. М.: Пищевая промышленность, 1980. 456с.

5. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ: Монографія/Кер. Авт. Кол. Наук. ред. Т.М.Циганкова. К.:КНЕУ,2003. 660с.

6. Демиденко В.В., Шемякин А.Н., Балабанов А.О., Прусс В.М., Ищенко А.Л. Морское право Украины. Одесса: АО БАХВА, 1996. 140с.

7. Иванов Г.Г., Маковский А.Л. Международное частное морское право. Л.: «Судостроение», 1984. 280с.

8. Как заключить международные торговые контракты. К.: Международный компьютерный клуб Украины, 1992. 128с.

9. Каминская Е.И. Ответственность перевозчика за девиацию по морскому праву Великобритании. Международное морское судоходство: экономические и коммерческоправовые аспекты. М.: В/О «Мортехиформреклама», 1987. 64с.

10. Концепція реформування транспортного сектора України/ Цветов Ю.М.,Соколов Л.М.,Федюшкін Ю.М. таін.. К. :ИКТП-Центр, 1999. 67с.

11. Коломієць І.Ф. Управління зовшньоекономічною діяльністю підприємства в процесі його інтернаціоналізації: Монографія / Інститут регіональних досліджень НАН України. - Львів, 2004. - 247 с

12. Котлубай М.И. Становление морского транспорта в рыночной среде. Монография.- Одесса:ИПРЭЭИ НАНУ.2005. 224с.

13. Котлубай М.И., Кухарчик В.Г., Сивопляс Е.Г. Международные перевозки грузов морским транспортом .- Одесса:ИПРЭЭИ НАНУД999. 80 с.

14. Котлубай О.М. Економічні механізми розвитку торгівельного мореплавання в Україні. Одесса:ИПРЭЭИ НАНУ.2004. 453 с.

15. Котлубай О.М. Становлення торговельного мореплавання як чинник прискоренного розвитку України. Одесса:ИПРЭЭИ НАНУ.2005. 56с.

16. Крыжановский С. В. Морские торговые порты Украины в рыночных условиях: Монография.- Одесса: Астропринт, 2008. 184 с.

17. Кудюкин А.А.,Петров И.М. Правовые аспекты морского агентирования: Учебн.-метод, пособ. Одесса: Феникс, 2006. 262 с.

18. Лимонов Є.Л. Внешнеторговые операции морского транспорта и мультимодальные перевозки.-СПб.информационный центр «Выбор», 2001 . 416 с

19. Malcom Maclachlan. The Shipmaster's Business Companion/ MNI, MICS, Master Mariner. The Nautical Institute, 1998. 456 c.

20. Макаренко M.B. Основи управління економічними процесами назалізнич-ному транспорті України. К.:КУЕТТ, 2003. 478 с.

21. Международный коммерческий арбитраж (конференция и регламенты). М.: Финансы и статистика. Мн.: Амалфея, 1997г. 608с.

22. Морской энциклопедический справочник: В двух томах. Том 2/Под ред. Н.Н. Исанина,- Л.: Судостроение, 1986. С. 520, ил.

23. Оберг.Р.Р., Фафурин Н.А. Коммерческая практика заграничного плавания. М.: Издво транспорт, 1967. '

24. Основы организации транспортного обеспечения внешнеторговых связей Украины. (Под ред. Цветова Ю.М.). К.:ИКТП-Центр,2000. 581с.

25. Payne and Ivamy's. Carriage of Goods by Sea. Butterworths, London and Edin burgh, 1989.

26. Пичугина Ю.В. Морская транспортно экспедиторская деятельность (проблемы повышения экономической эффективности). Одесса: Институт проблем рынка и экономики экологических исследований НАН Украины, 2007. 293 с.

27. Плужников К.И.Дунтомова Ю.А. Транспортное экспедирование. М.:ТРАНСЛИТ. 528с.

28. Позолотин Л.А., Торский В.Г. Международные конвенции, кодексы, рекомендации ИМО и МОТ. Одесса: «Порт Украины», 1997 . 80с.

29. Примачев Н.Т., Примачев А.Н. Принципы интеграции в торговом судоходл стве. Монография . Одесса: Феникс, 2006. 360с.

30. Примачев Н.Т., Примачева Н. Н., Вовк О. Ю., Ксендзова Н. А. Предпринимательство в торговом судоходстве. Одесса: ОНМА, 2008. 376 с.

31. Садиков О.Н. Правовое регулирование международных перевозок. М.: Юрид.лит., 1981. 288с.

32. Самойлович П.Д. Договор морской перевозки по советскому праву. Изд во «Морской транспорт», 1988. 248с.

33. Современное международное морское право и практика его применения Украиной. (Под ред. Высоцкого А.Ф.). К.: Наукова Думка, 1995. 343с.

34. Соколов А.И. Справочник клиентуры морского транспорта. Издво «Транспорт», 1972. 328с.

35. Все о торговом флоте Украины. 2008: Справочник. Одесса: «Порты Украины», ИАЦ «В lackSeaTrans», 2008. 188 с.

36. Справочник капитана дальнего плавания. (Под ред. Ермолаева Г.Г.). - М.: Изд-во «Транспорт», 1988. -248с.

37. Статистичний щорічник України за 2006р.// Держкомстат України за ред.. О.Г.Осауленка;Відп. за вип.. І.В.Калачова. К.:Консультант,200б. 273с.

38. Стратегия позиционирования транспортного потенциала в глобальном рынке морской торговли (Под ред. Примачева Н.Т.). Одесса:Автограф, 2006.234с.

39. Транспорт і зв'язок України за 2005р.//Держкомстат України за ред. Н.С.Власенко; Відп. за вип. В.А.Головко. К.: Консультант, 2004 . 581с.

40. Транспортное обеспечение внешнеторговых операций. Коммерческий справочник. СПб, 1995. 430с.

41. Условия международных перевозок. (Под ред. Исаевой И.М.). М., 1992.

42. Черкес М.Е., Стрельцова Е.М. Морская перевозка грузов. Одесса: АО БАХВА, 1997.

43. Шмиттгофф К. Экспорт: право и практика международной торговли. М.: «Юр.лит.», 1993.

44. Шпигельман Я.Е., Воронцов В.М. Международное дунайское судоходство. М.: Транспорт, 1991. 384с.

45. Шутенко В.В. Договорная работа. Агентирование судов. Серия: Коммерческая работа на морском транспорте (теория и практика). Выпуск 2. СПб.: Информационный центр «ВЫБОР», 2002. 112 с.

46. Экономический справочник работника морского транспорта. (Под ред. Грузинова В.П.). М.: Транспорт .1984. 348с.

47. Экономические основы функционирования морского рынка (Под ред. Примачева Н.Т.). Одесса:Автограф, 2004. 320с.

48. Юридический справочник капитана судов заграничного плавания. (Под ред. КокинаА.С). СПб: Издво МФИН, 1992. 597с.

49. Veenstra A.W. The term structure of ocean freight rates. Maritime Policy and Management, 1999. Vol. 26, N3. P. 279 293.

50. Sturmey S.G. Reflections on Integrated Transport Operations. Athens, 1990.15 p. Trade in Services: Sectoral Issues//United Nations. New York, 1989. P. 113 151.

51. Журнал «Судоходство», 1996-2003г. 5261с.

52. UNCTAD reports. 1990 2003. (documents).
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

 

Случаные тэги (tags)

Результаты тестов

Последние результаты
(ОНИиТС) Тема 01. Сущность науч. познания, знаний и науч. иссл.(18 тест.заданий) 27.78 %
(ПДТСіОС) Тема 11.0 Стат. дослідження і описова статистика (22 тест.завдань) 45.45 %
(ПДТСіОС) Тема 13.0 Дисперсійний аналіз (19 тест.завдань) 26.32 %
Перейти к тестам
Возникновение авторского права 1) авторское право возникает с момента и в силу создания произведения в какой-л. объективной форме. Для возникновения и...
Противоречие формально-логическое 1) несовместимость двух высказываний А и не-А, если одно из них полностью отрицает другое. Например, «Вселенная...
Причина 1) явление, процесс, состояние, предшествующее другому явлению, процессу или состоянию объекта и вызывающее, обусловливающее появление последнего...
Принцип 1) нормативное общее высказывание, содержащее определенное требование к осуществлению познавательной, практической и духовной деятельности...
Вещь в себе 1) категория философии И. Канта для обозначения вещей, существующих объективно, то есть вне, до и независимо от человеческого сознания и...
Эволюция философии науки Истоки философской рефлексии о науке можно проследить еще в античной Греции IV в. до н. э., в трудах Аристотеля, отграничившего...
Наука и власть Соотношение науки и власти определяется в первую очередь соотношением науки и идеологии: именно государственная идеология во многом...
Антинаука  систематизированное собрание околонаучных и ненаучных теорий, обладающих внутренней доказательностью и противоречащих официальным версиям...
Наука и мировоззрение Мировоззрение - это система взглядов на мир, которые определяют отношение человека к действительности, понимание мира человеком,...
Наука и идеология Это словосочетание отражает влияние господствующей идеологии на науку. Термин «идеология» был введен в XVIII в. французским философом...

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта