Главная Содержание монографий Транспортне обслуговування сільського господарства. Пугачов M.I. (1997, 174с.)

Фрагмент исследования

4.3 Модели диагностирования систем транспорта по потенциалу 4.3.1 С позиции территориальной принадлежности транспортной системы   Акцент при...

Результаты тестов

Последние результаты
(ОНИиТС) Тема 02. Наука как система знаний (6 тест.заданий) 100.00 %
(ОНИиТС) Тема 02. Наука как система знаний (6 тест.заданий) 83.33 %
(ОНИиТС) Тема 01. Сущность науч. познания, знаний и науч. иссл.(18 тест.заданий) 94.44 %
Перейти к тестам

Разместить рекламу на сайте

Транспортне обслуговування сільського господарства. Пугачов M.I. (1997, 174с.)
03.05.2018 12:37

Посилання

Пугачов M.I. Транспортне обслуговування сільського господарства. - К.: ІАЕ УААН, 1997. - 174 с.

Анотація

У монографії досліджені теоретичні, методичні та прикладні аспекти транспортного обслуговування сільського господарства та його вплив на результати виробництва. Запропоновані шляхи підвищення ефективності використання автотракторних транспортних засобів, зменшення затрат праці, коштів та пально-мастильних матеріалів на перевезенні продукції. Обґрунтовані пропозиції по вдосконаленню економічних відносин у сфері сільського транспорту. Для науковців, виробничників, викладачів, аспірантів, студентів.

По вопросам ознакомления с отдельными частями книги в электронном виде – обращаться email

 

ЗМІСТ

 

Вступ

3

Розділ 1. Передумови розвитку транспортного обслуговування сільськогосподарського виробництва

5

1.1. Транспорт як чинник функціонування аграрної сфери виробництва

6

1.2. Обсяги перевезень в сільськогосподарських підприємствах

16

1.3. Розвиток бази зберігання та ремонту техніки

25

1.4. Вимоги сільських товаровиробників до транспортного обслуговування

32

Розділ 2. Особливості транспортних процесів в аграрній сфері

41

2.1. Загальні засади транспортного обслуговування в рослинництві

42

2.2. Технологічні перевезення при вирощуванні сільськогосподарських культур

49

2.3. Транспортне обслуговування тваринництва

61

2.4. Перевезення сільськогосподарських працівників

68

Розділ 3. Оцінка ефективності транспортного обслуговування

72

3.1. Показники для аналізу використання транспорту в сільському господарстві

73

3.2. Економічна оцінка ефективності транспортного обслуговування

82

3.3. Аналіз використання рухомого складу

92

3.4. Ефективність стаціонарної бази

101

Розділ 4. Підвищення ефективності транспортного обслуговування в сільському господарстві

108

4.1. Реструктуризація матеріально-технічної бази сільського транспорту

109

4.2. Поліпшення дорожних умов

122

4.3. Вдосконалення економічних відносин на транспорті

128

4.4. Планування транспортних робіт і розвиток договірних відносин

141

4.5. Управління транспортним обслуговуванням сільського господарства

154

Список літератури

165

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Абрамов А.И. Место транспорта в системе общественного производства. -М.: Высшая школа, 1982. -80 с.

2. Андреева Н.М. Сельское хозяйство США (технология, организация, аграрная политика). - М.: Наука, 1993. -15S с.

3. Анчишкин А.И. Наука - техника - экономика. - 2-е изд. - М.: Экономика, 1993. 383 с.

4. Бабин Л.В. Технико-экономические изыскания и проектирование автотранспортных предприятий. - К.: Вища школа, 1979. - 167 с.

5. Бабков В.Ф. Автомобильные дороги. - М: Транспорт. 1983. - 279 с.

6. Бакетт М. Фермерское производство: организация, управление, анализ /Пер. с англ.; Предисл. В.Ф. Башмачникова. -М.: Агропромиздат, 1989. - 464 с.

7. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом. -М.: Финансы и статистика, 1995. -384 с.

8. Бедняк М. П.. Боровская Л.П. Управление научно-техническим прогрессом на автомобильном транспорте. -К.: Техніка, 1989. -85 с.

9. Більський В.Г., Денисенко П.А., Коврига В.В. та ін. Формування виробничого потенціалу та ринку засобів виробництва. -К.: Урожай, 1993. -264 с

10. Бромот А.В. Строительство сельских дорог. -К.: Будівельник, 1982. -24 с.

12. Бузовський Є.А., Василенко В.Г. Високоефективне використання транспорту АПК. -К.: Урожай, 1989. -144 с.

13. Бузовський Є.А.. Кононенко М.П. Записна книжка инженера-аграрника. -К.: Урожай. 1992. -256 с.

14. Волошин В. В., Григорович М.В., Коценко Е.Ф. и др. Транспортная система региона. -К.: Наукова думка, 1989. -204 с.

15. Воркут А.И. Грузовые автомобильные перевозки. -К.: Вища школа, 1986. -447 с.

16. Гайдуцький П. L. Подолева О.Е. Формування ринкових відносин в агропромисловому комплексі. - К.: Вища школа. 1994. - 175 с.

17. Галушко В.Г. Вероятностно-статистические метода в планировании на автомобильном транспорте. -М.:Транспорт. 1985. -220 с

18. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика, -К., Вища школа, 1994. -327 с.

19. Геронимус Б.Л. Экономико-математические методы в планировании на автомобильном транспорте. -М.: Транспорт, 1986. -287 с.

20. Гоберман В. А. Автомобільний транспорт в сельскохозяйственном производстве. -М.: Транспорт, 1986. -287 с.

21. Говорущенко Н.Я. Основы теории эксплуатации автомобилей. - К.: Вища школа, 1971. -231 с.

22. Голованенко С.Л. Справочник иниенера-экономиста автомобильного транспорта. -К.: Техніка, 1991. -351 с.

23. Головин А.А. Дороги для села. - Архангельск: Северо-западное кн. изд-во, 1990. -112с.

24. Голубев А.В., Голубева И.В. Экономика транспортных работ в сельском хозяйстве/Под. ред. В.А.Тихонова. -М.: Колос, 1979. -176 С.

25. Грицаєнко В.І.. Машкін М.І. Енергозберігаючі технології в молочному скотарстві. - К.: Уроиай. 1992. -180 с

26. Довідник сільського інкенера / В. Д. Гречкосій. О.М.Погорілець, І.І. Ревенко та ін.; За ред В.Д. Гречкосія. -К.: Урожай, 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Урожай, 1991. - 400 с.

27. Евтенко В.Г., Калашников В.I., Гусаков СО. Усунення втрат сільськогосподарської продукції при перевезеннях. -К.: Урожай, 1986. -120 с.

28. Елисеев В.Г.. Лабодаев В.Д.. Черноморец Н.А.Использование транспорта в сельском хозяйстве. -К.: Урожай, 1984. -151 с.

29. Ерохов В.И. Экономичная эксплуатация автомобиля. -М.: ДОСААФ, 1986. -128 с.

30. Жаринов А.В. научные основы организации агропромышленного производства /Отв. ред. А.М.Онищенко. -К.: Наукова думка. 1990. - 237 с.

31. Заворицкнй В. И. и др. Справочник сельского дорожника. - К.: Урожай. 1991. - 365 с.

32. Заворицький В.Й., Старовойда В.П.. Чвак B.C. Селищні вулиці й дороги. -К.: КАДІ. 1992. -219 с.

33. Зубков Е.И. Эффективное использование прицепов. -М-: Транспорт. 1981. -72 с.

34. Зязев В.А., Капланович М. С. .Петров В. И. Перевозки сельскохозяйственных грузов автомобильным транспортом. -М.: Транспорт, 1979. -253 с.

35. Игнатов В.Д. Организация перевозок грузов в колхозах и совхозах. -М.: Россельхозиздат, 1978. -204 с.

36. Каверін В.А. Зменшення втрат сільськогосподарської продукції при перевезеннях. -К.,: Уроиай, 1992. -189 с

37. Калиновский В.Б.. Попченко Я.А., Заенчик Л.Г..Кисельмай Р.Н. Единый технологический процесе централизованной доставки грузов. -К.: Техніка, 1988. -167 с.

38. Кандиба A.M. Управління науково-технічним прогресом в агропромисловому комплексі: прискорення, стимулювання, ефективність. - К.: Урожай, 1990. -200 с

39. Капланович М.С. Справочник по сельскохозяйственным транспортним работам. -М.: Росагропромиздат. 1988. -366с.

40. Карбанович И.И. Экономия автомобильного топлива: Опыт и проблемы. -М.: Транспорт, 1992. -145 с.

41. Касл З., Бекер М., Нелсон А. Эффективное фермерское хозяйствование/ Пер. с англ. -М.: Агропромиздат, 1991. -496 с.

42. Ковтун І.Г. Прискорення науково-технічного прогресу в сільському господарстві. - К.: Урожай. 1990. -200 с

43. Колибабчук А.П., Бряузова Т.В. Интенсификация использования подвишного состава грузового автомобільного транспорта. -К.: Техніка, 1986. -103 с.

44. Коноплин В.В., Комаров Л.И. Пути улучшения использования подвижного состава автомобильного транспорта на перевозках грузов АПК. -М.: АгроНИИТЭИИТО. 1986. -32с.

45. Компьютеры и программы: управление автотранспортом АПК. -X.: ЦЭА. 1994. -60 с.

46. Кораблев А.Д. Экономия энергоресурсов в сельском хозяйстве. - М.: Агропромиздат, 1988. -208 с.

47. Кормаков П.Ф. Автомобильный транспорт агропромышленного комплекса: организация и экономика. -М.: Транспорт. 1990. -232 с.

48. Кормаков Л.Ф. Организация использования транспорта в сельском хозяйстве. - М.: Колос, 1976. -200 с.

49. Королев Н.С. Эффективность работы автомобильного транспорта. -М.: Транспорт. 1981. -230 с.

Та ін.
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

 

Случаные тэги (tags)

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта