Главная Содержание монографий Транспортні потоки. Пальчик A.M. (2010, 171с.)

Вопрос-ответ

Насколько значим этос науки в решении проблем современности Коллизии XX в. привели к необходимости глубокого осмысления роли и значимости научного этоса....
Каковы предпосылки формирования опытной науки в Средние века и в эпоху Возрождения Формирование опытной науки связано с изменяющимися представлениями...
Какое значение имеют аналогии в теоретическом поиске В современном процессе научного исследования достаточно ощутимой становится роль аналогий. Перенос...
В чем заключается специфика процедуры обоснования научных знаний Если роль аналогии в современной науке необходимо доказывать, та процедура обоснования...

Разместить рекламу на сайте

Транспортні потоки. Пальчик A.M. (2010, 171с.)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Содержание монографий (логистика, транспорт)
17.04.2018 19:14

Посилання

Пальчик, A.M. Транспортні потоки : [монографія] / A.M. Пальчик. — К.: НТУ, 2010. — 171 с.

Анотація

У монографії комплексно розглянуті моделі транспортного потоку та взаємозв'язок між основними його характеристиками. Проведено аналіз моделей. Наведено методики із застосування теорії транспортних потоків при проектуванні доріг, організації дорожнього руху та експлуатації автомобільних доріг. Призначена для науково-інженерних працівників та студентів вищих навчальних закладів.

По вопросам ознакомления с отдельными частями книги в электронном виде – обращаться email

 

ЗМІСТ

 

Вступ

6

1. Система «дорожні умови - транспортні потоки»

7

2. Характеристики транспортного потоку

16

2.1. Загальні положення

16

2.2. Інтенсивність руху

16

2.2. Швидкість руху

21

2.3. Щільність руху

24

2.4. Інтервали руху

24

3. Моделі транспортного потоку

26

3.1. Загальні положення

26

3.2. Мікроскопічні моделі

28

3.3. Макроскопічні моделі

31

3.4. Імовірнісні моделі

34

3.5. Моделі на основі теорії масового обслуговування

37

3.6. Моделювання на ЕОМ

42

4. Аналіз функціональних залежностей

44

4.1. Залежність «інтенсивність - швидкість»

44

4.2. Залежність «інтенсивність - щільність»

47

4.3. Залежність «швидкість - щільність»

50

4.4. Залежність «інтервал - швидкість»

52

5. Основні функціональні залежності гідродинамічної моделі

54

6. Математичний аналіз функціональних залежностей

59

6.1. Залежність «інтенсивність - щільність»

59

6.2. Залежність «інтенсивність - швидкість»

60

6.3. Залежність «швидкість - щільність»

61

6.4. Залежність «дистанція - швидкість»

62

6.5. Залежність «інтервал - швидкість»

63

6.6. Аналіз залежності «інтенсивність - швидкість»

65

6.7. Аналіз залежності «швидкість-щільність»

66

6.8. Аналіз залежності «інтенсивність - щільність»

68

7. Аналіз рівнів зручності руху

69

7.1. Загальні положення

69

7.2. Коефіцієнт завантаження

70

7.3. Коефіцієнт щільності

71

8. Рух автомобільного транспорту, як процес масового обслуговування

72

9. Врахування складу транспортного потоку

80

9.1. Короткий огляд моделей

80

9.2. Врахування складу транспортного потоку у моделях транспортного потоку

82

10. Приведення змішаного транспортного потоку до потоку легкових автомобілів

84

11. Пропускна здатність автомобільних доріг

87

12. Оцінка умов руху

102

12.1. Загальні положення

102

12.2. Методика визначення основних характеристик транспортного потоку

102

12.2.1. Інтенсивність руху

102

12.2.2. Швидкість руху

103

12.2.3. Склад транспортного потоку

105

12.2.4. Пропускна здатність

106

12.2.5. Максимальна інтенсивність руху

106

13. Оцінка умов руху на основі графіків

107

13.1. Побудова графіків коефіцієнтів безпеки і швидкості

107

13.2. Побудова графіків пропускної здатності, максимальної інтенсивності та рівності покриття

109

13.3. Резерв інтенсивності руху без зменшення середньої швидкості вільного руху

110

14. Аналіз умов руху на основі рівнів зручності

112

15. Оцінка умов руху на основі графіка швидкості

117

16. Методика проведення обстежень та призначення заходів із забезпечення безпеки руху

123

16.1. Загальні положення

123

16.2. Роботи із обстеження автомобільних доріг

123

16.3. Заходи із покращення умов та підвищення безпеки руху

125

17. Методика порівняння варіантів дорожньої розв'язки

129

18. Техніко-економічне обґрунтування ефективності розроблених заходів

138

18.1. Загальні положення

138

18.2. Техніко-економічне обґрунтування будівництва автомобільної дороги

138

18.3. Оцінка соціально-економічної ефективності реконструкції та капітального ремонту окремих ділянок автомобільних доріг

141

18.3.1. Загальні положення

141

18.3.2. Перевірка економічної стійкості проекту з урахуванням факторів ризику та невизначеності

146

18.3.3. Висновки про соціально-економічну доцільність проведення реконструкції та капітального ремонту окремих ділянок автомобільних доріг

147

18.3.4. Аналіз та оцінка технічного та транспортно-експлуатаційного стану існуючої автомобільної дороги

147

18.3.5. Оцінка умов руху на основі графіка швидкості руху

148

18.3.6. Методика соціально-економічного обґрунтування реконструкції та капітального ремонту окремих ділянок автомобільних доріг

150

19. Критерії необхідності реконструкції дороги

163

20. Приклади застосування теорії транспортних потоків

167

20.1. Розрахунок необхідної кількості смуг руху

167

20.2. Розрахунок щільного потоку

168

Список літературних джерел

170

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Бабков В.Р., Андреев О.В. Проектирование автомобильных дорог (ч. 1,2). -М.: Транспорт, 1987.

2. Бируля А.К. Влияние интенсивности автомобильного движения на его скорость // Труди ХАДИ. - 1975. -№ 9. - С. 5 - 14.

3. Бируля А.К. Проектирование автомобильных дорог. - М.: Дориздат, 1948.-390 с.

4. Білятинский О.А., Старовойда В.П., Хом'як Я.В. Проектування автомобільних доріг. - К.: Вища школа, 1998.

5. Васильев А.П., Сиденко В.М. Эксплуатация автомобильных дорог и организация дорожного движения. - М.: Транспорт, 1990. - 304 с.

6. ВСН 25-86. Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах. - М.: Транспорт, 1998 - 176 с.

7. ДБН В.2.3-4:2007. Споруди транспорту. Автомобільні дороги.

8. Дрю Д.Р. Теорія транспортних потоков и управление ими: Пер. с англ. - М.: Транспорт, 1972. - 424 с.

9. ДСТУ 2587-94. Розмітка дорожня. Технічні вимоги. Правила застосування. Методи контролю.

10.ДСТУ 2735-74. Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. Вимоги безпеки дорожнього руху.

11.ДСТУ 3587-97. Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану.

12.ДСТУ 4100-2002. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування.

13.Исследование зависимостей «скорость - интенсивность - плотность». В кн.: Организация и безопасность дорожного движения // Експрес информация. - 1977. - № 5. - С. 14 - 18.

14.Кременець Ю.А. Технические аредства организации дорожного движения. - М.: Транспорт, 1990.-255 с.

15.Мейсон Т.М., Смит У .С, Хард Ф.В. Организация движения: Пер. с анг. - М.: Автотронсиздат, 1960. - 463 с.

16.Методические рекомендации по определению пропускной способности автомобильных дорог. - М.: Транспорт, 1970. - 152 с.

17.Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования: Вторая редакция / М-во экон. РФ, М-во фин.РФ, ПС по стр-ву, архит. и жил. политике; Руководитель авт. кол.: В.В. Коссов, В.Н. Лившиц, А.Г.Шахназаров. - М.: ОАО НПО изд-во «Экономика «,2000. -424 с.

18.Пальчик A.M. О пропускной способности автомобильных дорог // Автошляховик України. - 1989. - № 3. - С. 44 - 45.

19.Пальчик A.M., Заворицкий Ю.Е., Макаренко Е.С. Відповідність дорожніх умов вимогам транспортного потоку // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. - 2001. - Вип. 62. - С 316 - 318.

20.Пальчик A.M., Кунда Н.Т. Визначення коефіцієнтів завантаження автомобільних доріг // Безпека дорожнього руху України. - 2001. -Вип. 3.-С 30-33.

21.Пальчик A.M., Кунда Н.Т. Розрахунок границь режимів руху транспортних потоків // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. -1998.-Вип. 55.-С. 14-18.

22.Пальчик A.M., Петрова О.Г., Рахуба О.І. Розрахунок екологічно-допустимої інтенсивності руху автомобільного транспорту // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. - 1998. - Вип. 55. -С 18-20.

23.Пальчик A.M., Петрова О.Г., Рахуба О.І. Розрахунок екологічно-допустимої інтенсивності руху автомобільного транспорту в населених пунктах // Безпека дорожнього руху України. - 2001. -Вип. 9. - С 43-47.

24.Пальчик A.M., Старовойда В.П. Критерій визначення необхідності реконструкції автомобільних доріг // Безпека дорожнього руху України. - 2001. - Вип. 1. - С 57 - 60.

25.Пропускная способность автомобильных дорог / Е.М. Лобанов, В.В. Сильянов, Ю.М. Ситников, Л.Н. Сапегин. - М.: Транспорт, 1970.-152 с

26.Сильянов В.В. Теория транспортних потоков в проектировании дорог и организации движения. - М.: Транспорт, 1977. - 303 с.

27.СНиП 2.05.02-74. Автомобильные дороги. - М., 1974.

28.СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги. - М., 1986.

29.Справочник дорожника. - К.: Будівельник, 1974. - 313 с.

30.Трибунский В.М. Режимы движения потоков автомобилей и пропускная способность дорог // Труды МАДИ. - 1972. - Вып. 37. -С. 78-85.

31.Хет Ф. Математическая теорія траспортных потоков: Пер. с анг. -М.: Мир, 1966.-286 с.
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

 

Случаные тэги (tags)

Результаты тестов

Последние результаты
(ПДТСіОС) Тема 09.2 Статистика автомобільних перевезень (14 тест.завдань) 64.29 %
(ПДТСіОС) Тема 09.1 Предмет і поняття статистики (14 тест.завдань) 64.29 %
(ПДТСіОС) Тема 09.0 Загал. дані про статистику на транспорті (28 тест.завдань) 46.43 %
Перейти к тестам
Естественно-научная рациональность 1) один из видов научной рациональности, общий для всех естественных наук; включает в себя соблюдение следующих...
Ячейка 1) элементарная структура, имеющая форму замкнутой линии или пространственной фигуры (круг, шар, многогранник и т....
Фундаментальные взаимодействия (физ.) 1) четыре вида фундаментальных взаимодействий, к которым можно свести все остальные взаимодействия в природе:...
Аксиоматический метод 1) метод логической организации научного знания, состоящий в выделении среди всего множества научных истин наиболее общих и...
Альтернативистика 1) отрасль исследования будущего, охватывающая возможные пути перехода от существующей к альтернативной мировой цивилизации, способной...
Социальные функции науки раскрывают роль и значение науки как одной из сфер человеческой деятельности для жизни общества в целом. Функция (лат. function...
Наука как ценностная функция Философия и логика науки, ее методология и история так или иначе формулируют критерий научности, т. е. критерий наличия или...
Организация науки одна из фундаментальных форм отношения государства к деятельности ученых. Организация науки, с одной стороны, предполагает...
Наука и мировоззрение Мировоззрение - это система взглядов на мир, которые определяют отношение человека к действительности, понимание мира человеком,...
Техногенная цивилизация тип цивилизации, основанный на постоянном изменении природы и общества, использующий постоянно обновляющиеся научные достижения в...

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта