Главная Литературный альманах Математична статистика та задачі оптимізації в алгоритмах і програмах. Навчальний посібник. Толбатов Ю. А. (1994, 399с.)

Фрагмент исследования

3.1 Системы диагностирования 3.1.3 Использование экспертных систем диагностирования   Принятие изолированных решений в отдельных...

Результаты тестов

Последние результаты
(ОНИиТС) Тема 03. Эффективность и критер. науч. исслед. (9 тест.заданий) 100.00 %
(ОНИиТС) Тема 03. Эффективность и критер. науч. исслед. (9 тест.заданий) 55.56 %
(ОНИиТС) Тема 03. Эффективность и критер. науч. исслед. (9 тест.заданий) 77.78 %
Перейти к тестам

Разместить рекламу на сайте

Математична статистика та задачі оптимізації в алгоритмах і програмах. Навчальний посібник. Толбатов Ю. А. (1994, 399с.)
13.06.2017 05:52

Посилання

Толбатов Ю. А. Математична статистика та задачі оптимізації в алгоритмах і програмах: Навч. посібник.— К.: Вища шк., 1994.— 399 с.

Анотація

На мові БЕЙСІК, наведено такі програми: статистична обробка експериментальних даних; визначення норм природного убутку продуктів при збереженні та технологічній обробці; визначення істотності відмінностей двох виборок; визначення закону розподілу випадкової величини за експериментальними даними; вибір типу регресії та визначення прогнозу для обраної лінії регресії; транспортна задача та ін.

Для студентів вузів, що вивчають дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Економіко-математичні методи».

По вопросам ознакомления с отдельными частями книги в электронном виде – обращаться email

 

ЗМІСТ

 

Вступ

3

Глава 1. Теорія ймовірностей

5

1.1. Означення ймовірності

5

1.2. Елементи комбінаторики

7

1.3. Основні теореми теорії ймовірностей

11

1.4. Повторення незалежних випробувань

20

1.5. Випадкові величини

30

1.6. Закони розподілу випадкових величин

45

1.7. Системи випадкових величин

66

1.8. Граничні теореми теорії ймовірностей

80

Глава 2. Математична статистика

88

2.1. Основні поняття

88

2.2. Статистичні оцінки

89

2.3. Критерій згоди

100

2.4. Визначення істотності відмінностей між вибірковими середніми

116

2.5. Парна лінійна регресія

124

2.6. Нелінійні регресії

141

2.7. Множинна регресія

187

2.8. Кореляційний аналіз

208

Глава 3. Теорія масового обслуговування

218

3.1. Основні поняття

218

3.2. Замкнені системи масового обслуговування

221

3.3. Мішані системи масового обслуговування з очікуванням

232

3.4. Система масового обслуговування з відмовою (задача Ерланга)

238

3.5. Система масового обслуговування з очікуванням

243

3.6. Система масового обслуговування з нескінченним числом обслуговуючих каналів

251

3.7. Моделі управління запасами при випадковому попиті

254

3.8. Страховий запас

260

3.9. Визначення оптимального рівня сезонного запасу товару

263

Глава 4. Математичне програмування

267

4.1. Звичайні жорданові виключення (ЗЖВ)

267

4.2. Основна задача лінійного програмування

306

4.3. Симплекс-метод розв'язування основної задачі лінійного програмування (ОЗЛП)

314

4.4. Оптимальне планування господарської діяльності торговельних підприємств

330

4.5. Задача лінійного програмування з мішаними обмеженнями

338

4.6. Загальна задача лінійного програмування

345

4.7. Двоїсті задачі лінійного програмування

349

4.8. Цілочислове програмування

360

4.9. Транспортна задача

368

Покажчик програм

395

Список літератури

397

 

ЛІТЕРАТУРА

 

Банди Б. Основы линейного программирования.— М.: Радио и связь, 1989.— 176 с.

Венцель Е. С, Овчаров Л. А. Теория вероятностей и ее инженерное приложение.—М.: Наука, 1988.— 480 с.

Венцель Е. С. Исследование операций.— М.: Наука, 1980.— 208 с. Гихман И. И., Скороход А. В., Ядренко М. И. Теория вероятностей и математическая статистика.— К.: Вища шк., 1988.— 440 с.

Дьяконов В. П. Справочник по алгоритмам и программам на языке БЕЙСИК для персональных ЭВМ— М.: Наука, 1987.— 240 с.

Зуховицкий С. И., Авдеева Л. И. Линейное и выпуклое программирование.—М.: Наука, 1967.—460 с.

Кудрявцев Е. М. Исследование операций в задачах, алгоритмах и программах.— М.: Радио и связь, 1984.— 184 с.

Ляшенко И. Н., Карогодова Е. А., Черникова Н. В., Шор Н. З. Линейное и нелинейное программирование.— К.: Вища шк., Головное изд-во, 1975.—372 с.

Мазараки А. А., Толбатов Ю. А. Математические методы массового обслуживания и их решение на ЭВМ / КТЭИ.—К., 1990.—60 с.

Саульев В. М. Математические модели теории массового обслуживания.— М.: Статистика, 1979.— 96 с.

Программирование на языке БЕЙСИК : Плюс для СМ-4 / В. П. Семик, Б. Р. Монцибович, Д. П. Непочатых и др.— М.: Финансы и статистика, 1982.— 245 с.

Чтепанюк В. В. Методы математического программирования.— К.: Вища шк. Головное изд-во, 1984.—272 с.

Четыркин Е. М., Калихман И. Л. Вероятность и статистика.— М.: Финансы и статистика, 1982.—320 с.
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

 

Случаные тэги (tags)

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта