Вопрос-ответ

Каковы основные черты новой парадигмы социального познания Из основных причин, вызывающих необходимость разработки новой методологии социального...
Каково значение первичных теоретических моделей Модели играют большую роль в научно-теоретическом познании. Они позволяют представить в наглядной форме...
В чем заключается специфика вероятностно-статистических подходов Вероятностно-статистические методы основаны на учете действия множества случайных...
Можно ли в основания науки включать личностное знание, интеллектуальную инициативу, научно-исследовательскую программу и тематику исследований В...

Разместить рекламу на сайте

Властивість

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Термины на украинском
10.11.2011 09:24

Метки (тэги, tags):

Властивість

1) те, що присутньо предметам, що відрізняє їх від інших предметів чи робить їх схожими на інші предмети. Властивості виявляються (але не з'являються) у процесі взаємодії предметів. Властивості поділяються на істотні, без яких предмет існувати не може, і несуттєві.

Сукупність істотних властивостей предмета виражає його якісну визначеність. У практиці розрізняють також властивості загальні і специфічні, необхідні і випадкові, внутрішні і зовнішні, сумісні і несумісні і т.д.

Джерело: Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007. — С. 120 (254 с.)


Метки (тэги, tags):Последние похожие материалы:
 • Висновок наукової праці - 10/11/2011 09:29
  Висновок наукової праці 1) частина наукової праці, у якій показується, з яких основних передумов і яких допоміжних результатів випливає основний резу…
 • Висновки - 10/11/2011 09:28
  Висновки 1) стиснутий узагальнений виклад самих істотних, з погляду автора, результатів, отриманих у результаті дослідження.
 • Вибіркова сукупність (вибірка) - 10/11/2011 09:27
  Вибіркова сукупність (вибірка) 1) частина всієї досліджуваної (генеральної) сукупності, що виступає як безпосередній об'єкт вивчення за розробленою м…
 • Вторинний аналіз - 10/11/2011 09:26
  Вторинний аналіз 1) метод дослідження, спрямований на аналіз вже існуючих (раніше добутих в інших дослідженнях) даних відповідно до нових задач. Вико…
 • Вторинна обробка даних - 10/11/2011 09:25
  Вторинна обробка даних 1) етап дослідження; який припускає використання операцій порівняння, узагальнення та ін. для виявлення подібності, розходженн…
Более поздние похожие материалы:
 • Виключне спостереження - 10/11/2011 09:22
  Виключне спостереження 1) вид спостереження, при якому наблюдаючій включений у групу, а її члени не знають, що служать об'єктом спостереження. Доповн…
 • Вірогідність - 08/11/2011 10:53
  Вірогідність 1) властивість інформації, що встановлює ступінь відповідності істині. Перекручування може бути природним і навмисним (дезінформація). (…
 • Визначення поняття (дефініція, від лат. definitio - визначення) - 08/11/2011 10:52
  Визначення поняття (дефініція, від лат. definitio - визначення) 1) логічна операція, що дозволяє розкривати зміст поняття, відрізняти предмет, відбив…
 • Вивчення літератури - 08/11/2011 10:51
  Вивчення літератури 1) один з найбільш широко розповсюджених методів одержання первинної інформації на ранніх стадіях дослідження для попереднього зн…
 • Вивчення документів (від лат. documentum - доказ, свідчення) - 08/11/2011 10:50
  Вивчення документів (від лат. documentum - доказ, свідчення) 1) метод одержання первинної інформації на ранніх стадіях дослідження для попереднього з…

 

Случаные тэги (tags)

Результаты тестов

Последние результаты
(ПДТСіОС) Тема 11.0 Стат. дослідження і описова статистика (22 тест.завдань) 45.45 %
(ПДТСіОС) Тема 13.0 Дисперсійний аналіз (19 тест.завдань) 26.32 %
(ПДТСіОС) Тема 12.0 Перевірка статистичних гіпотез (27 тест.завдань) 37.04 %
Перейти к тестам
Автономный режим (Off-line) 1) (1) режим работы устройства, при котором оно не управляется со стороны компьютера. Служит для проведения профилактических...
Гармоничная личность 1) самодостаточная личность, обладающая живыми научными знаниями, являющимися объективной необходимостью человека для динамики...
Онтологические основания науки 1) совокупность представлений науки о характере познаваемых ею объектов, их основных свойствах и отношениях, законах...
Методология математики 1) одна из отраслевых методологий, предметом которой является описание и анализ многообразия методов построения, обоснования и...
Единство науки 1) целостность науки, основаниями которой служат: единство объективной реальности как предмета науки; причастность к рациональному типу...
Научное познание процесс получения эмпирических и теоретических знаний, ориентированный на решение проблемы, имеющий доказательный...
Междисциплинарные исследования это исследование какого-либо объекта методами различных наук. Междисциплинарные исследования являются частью общенаучного...
Научная теория это высшая форма организации научного знания, дающая целостное представление о закономерностях и существенных связях исследуемой области...
Закон (греч. nomos, лат. lex, рус. закон) - существенное отношение явлений, обладающее признаками необходимости, какой-либо степени общности,...
Внутринаучные ценности Наука как особый социальный институт формирует определенную систему норм и ценностей. Внутринаучные нормы определяют допустимое,...

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта