Главная Литературный альманах Методологія та методика економічних досліджень. Навчальний посібник Гарасим П. М., Журавель Г. П., Хомин П. Я. (2006, 414с.)

Фрагмент исследования

1.1 Основные признаки использования диагностики на транспорте 1.1.3 Связь с надежностью, мониторингом, аудитом   Затрагивая техническую область...

Результаты тестов

Последние результаты
(ОНИиТС) Тема 03. Эффективность и критер. науч. исслед. (9 тест.заданий) 100.00 %
(ОНИиТС) Тема 03. Эффективность и критер. науч. исслед. (9 тест.заданий) 55.56 %
(ОНИиТС) Тема 03. Эффективность и критер. науч. исслед. (9 тест.заданий) 77.78 %
Перейти к тестам

Разместить рекламу на сайте

Методологія та методика економічних досліджень. Навчальний посібник Гарасим П. М., Журавель Г. П., Хомин П. Я. (2006, 414с.)
10.02.2014 10:01

Посилання

Гарасим П. М., Журавель Г. П., Хомин П. Я. Методологія та методика економічних досліджень (виконання та оформлення рефератів, курсових, дипломних і магістерських робіт, тез виступів, статей, дисертацій з економіки та бухгалтерського обліку): Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей. - Тернопіль: Видавництво Астон, 2006.-414 с. 

Анотація

У навчальному посібнику висвітлено методологію і методику виконання наукових досліджень студентами та аспірантами з економіки й бухгалтерського обліку за трактуваннями відомих науковців. Навчальний посібник може бути використаний при оформленні рефератів, курсових, дипломних і магістерських робіт, тез виступів, статей, дисертацій.

По вопросам ознакомления с отдельными частями книги в электронном виде – обращаться email

 

 

ЗМІСТ

 

Вступ

4

ТЕМА 1. Наука як сфера людської діяльності. Організація наукових економічних досліджень

6

ТЕМА 2. Методологія і методика наукових досліджень з економіки та бухгалтерського обліку

18

2.1. Методологія наукових досліджень, її суть.

18

2.2. Методичні прийоми (способи) наукових досліджень

53

ТЕМА 3. Організація виконання наукового дослідження та вибір сукупності спостережень для його проведення

102

ТЕМА 4. Реферати, курсові, дипломні та магістерські роботи як форми наукових досліджень студентів

130

ТЕМА 5.Наукова стаття (тези виступу) за результатами економічного дослідження: підготовка та оформлення до публікації

237

ТЕМА 6. Дисертація як форма наукового економічного дослідження: вибір теми, виконання, оформлення роботи та автореферату і захист

261

Використана література

341

Додатки

342

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Білуха М. Т. Основи наукових досліджень: Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. - К.: Вища школа, 1997.-271 с.

2. Воронцов Г. Робота над рефератом. - К.: Скарби, 2001. - 44 с

3. Метьюс М. P., Перера М.-Х. Б. Теория бухгалтерського учёта: Учебник. // Пер. с англ. под ред. Я. В.Соколова. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999.-663 с.

4. Мочерний С. Методологія економічного дослідження. - П.: Світ, 2001-416 с.

5. Основні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій: Затверджені ВАК України Бюлетень ВАК України. - № 2 - 2000 р.

6. П'ятницька-Позднякова І. С Основи наукових досліджень у вищій школі. - К.: ЦНЛ, 2003. - 116 с

7. Соколов Я.В. Бухгалтерський учет: от истоков и до наших дней. -М.: ЮНИТИ, 1996. -638 с.

8. Дипломное проектирование по бухгалтерському учёту в сельском хозяйстве Старченко Ю. М. и др. - М.: Финансы и статистика, 1984. -128 с.

9. Телегунь М. І. Оцінка економічного розвитку сільськогосподарського виробництва: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. - Суми, 2004.

10. Тринько Р. І. Статистичні групування: Методичний посібник. -Львів, 1999.-60 с.

11. Філософія: Навч. посібник. - 2-е вид., перероб. і доп. /Л. В. Губер-ський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін. - К.: Вікар, 2001. - 457 с

12. Цехмістрова Г. С Основи наукових досліджень: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К: Вид. дім "Слово", 2003. -240 с.

13. Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності.: Підручник. - 2-е вид. перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 295 с.

14. Ярошовець В., Бичко I. Історія, філософія, історіософія // Філософська думка. - 2003 - № 2. С 14-35.
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

Обновлено 07.01.2017 09:51
 

Случаные тэги (tags)

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта