Главная Литературный альманах Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. Ковальчук В.В., Моїсєєв Л.М. 2-е вид. (2004, 208с.)

Фрагмент исследования

3.3 Механизмы реализации диагностического подхода на транспорте   Воспользовавшись подходом к оценке и диагностике финансовой устойчивости...

Результаты тестов

Последние результаты
(ОНИиТС) Тема 03. Эффективность и критер. науч. исслед. (9 тест.заданий) 100.00 %
(ОНИиТС) Тема 03. Эффективность и критер. науч. исслед. (9 тест.заданий) 55.56 %
(ОНИиТС) Тема 03. Эффективность и критер. науч. исслед. (9 тест.заданий) 77.78 %
Перейти к тестам

Разместить рекламу на сайте

Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. Ковальчук В.В., Моїсєєв Л.М. 2-е вид. (2004, 208с.)
10.02.2014 09:53

Посилання

Ковальчук В.В., Моїсєєв Л.М. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. - 2-е видання, перероблене і доповнене. - К.: ВД "Професіонал", 2004. - 208 с.

Анотація

У посібнику висвітлено основні положення про науку, наукову творчість, а також описана історія виникнення університетів. Особливе місце відведено методологічним принципам визначення науки і наукових досліджень. Акцентована увага на питаннях формулювання теми, мети і завдань наукового дослідження, висновків і пропозицій. Систематизовані правила оформлення курсових, дипломних, магістерських, дисертаційних та інших науково-дослідних робіт. Наведені загальні відомості про винахідництво і раціоналізаторство у вищих закладах освіти України.

По вопросам ознакомления с отдельными частями книги в электронном виде – обращаться email

 

 

ЗМІСТ

 

Передмова наукового редактора

5

Розділ 1. Наука і наукові дослідження

7

1.1. Наука. Історичні передумови виникнення

7

1.2. Основні етапи розвитку науки

10

1.3. Класифікація наук

14

1.4. Наука як соціальний інститут

23

1.5. Методологія науки. Наукознавство

28

1.6. Особливості наукової творчості, деякі закономірності і тенденції розвитку науки

37

Розділ 2. Системність у науковому пізнанні

46

2.1. Ознаки і принципи визначення системи

46

2.2. Класифікація систем

47

2.3. Методологічні основи системного дослідження

54

Розділ 3. До історії виникнення університетів

62

3.1. Університети Західної Європи, Америки, Азії, Росії

62

3.2. Виникнення університетів в Україні

76

3.2.1. Виникнення друкарства в Україні

77

3.2.2. Колегіуми, академії та університети в Україні

78

3.2.3. Вчительські семінарії, школи, інститути, університети XIX ст

85

3.2.4. Університети України у XX ст

87

Розділ 4. Методологія наукових досліджень

99

4.1. Формулювання теми, мети і задач наукового дослідження

99

4.2. Методологія теоретичних досліджень

101

4.3. Методологія експериментальних досліджень

114

Розділ 5. Винахідництво і раціоналізаторство

121

5.1. Винахідництво та розвиток наукової творчості

121

5.2. Відкриття та винаходи

124

5.3. Раціоналізаторські пропозиції

133

Розділ 6. Оформлення результатів досліджень у вигляді наукових робіт

137

6.1. Правила та загальні вимоги оформлення наукових робіт [9]

137

6.2. Рецензування науково-дослідних робіт

151

Додаток А. Реферування тексту

153

А.1. Основні вимоги до реферату

153

А.2. Реферативний огляд

155

A.3. Анотований реферат

156

А.4. Рекомендації щодо укладення рефератів

156

Додаток Б. Загальні вказівки до курсових робіт

157

Б.1. Мета і значення курсових робіт

157

Б.2. Зміст курсових робіт

158

Б.3. Схема викладу, обсяг та оформлення курсових робіт

159

Б.4. Порядок виконання курсових робіт

162

Б.5. План курсової роботи

164

Б.6. Робота з літературою

164

Б.7. Написання курсової роботи

166

Б.8. Захист курсової роботи

167

Додаток В. Загальні вказівки до дипломних робіт

169

В.1. Мета і значення дипломних робіт

169

В.2. Вимоги до дипломних робіт

169

В.3. Підготовка дипломних робіт до захисту

170

Додаток Д. Загальні вказівки до магістерських робіт

181

Д.1. Загальні положення

181

Д.2. Структура роботи

181

Д.3. Вимоги до змісту роботи

182

Д.4. Правила оформлення роботи

184

Д.5. Підготовка до захисту

186

Д.6. Порядок захисту

186

Додаток Ж. Основні вимоги і оформлення результатів досліджень у вигляді дисертацій та авторефератів дисертацій [67]

188

Ж.1. Загальні положення

188

Ж.2. Структура дисертації та вимоги до змісту дисертації

189

Ж.3. Автореферат дисертації

193

Ж.3.1. Загальні вимоги до автореферату

193

Ж.3.2. Структура автореферату

193

Ж.3.3. Анотації

195

Ж.3.4. Оформлення автореферату

196

Ж.3.5. Видання автореферату

199

Додаток К. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у наукових роботах [1-4]

200

Додаток Л. Вимоги до оформлення тез доповідей (повідомлень), статей і стендових доповідей

205
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

Обновлено 07.01.2017 09:50
 

Случаные тэги (tags)

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта