Главная Литературный альманах Загальна теорія статистики. Навчальний посібник. Уманець Т.В. (2006, 239с.)

Фрагмент исследования

5.2 Роль и место инструментов транспортной диагностики в реализации проектов на транспорте   Анализируя информационные источники можно сделать...

Результаты тестов

Последние результаты
(ОНИиТС-2016) Комплексная работа (экзамен) (25 тест.заданий) 32.00 %
(ОНИиТС-2016) Комплексная работа (экзамен) (25 тест.заданий) 20.00 %
(ОНИиТС-2016) Комплексная работа (экзамен) (25 тест.заданий) 28.00 %
Перейти к тестам

Разместить рекламу на сайте

Загальна теорія статистики. Навчальний посібник. Уманець Т.В. (2006, 239с.)
10.02.2014 09:17

Посилання

Уманець Т.В. Загальна теорія статистики: Навч. посіб. — К.: Знання, 2006. — 239 с. 

Анотація

Нормативний курс статистики складається з двох частин — "Загальної теорії статистики" та "Економічної статистики". Пропонований посібник — це перша частина курсу. У ньому розглядаються основні категорії статистичної науки, найважливіші методи і засоби вивчення масових соціально-економічних явищ і процесів. Посібник написано з урахуванням нових положень (стандартів) бухгалтерського обліку і звітності. За змістом посібник відповідає типовій програмі нормативного курсу "Статистика". Він може бути корисним також при вивченні таких дисциплін, як "Економіка підприємства", "Аналіз господарської діяльності", "Аналіз діяльності банків" та ін.

Розраховано на студентів економічних спеціальностей, слухачів інститутів післядипломної освіти, курсів перепідготовки державних службовців. Посібник буде корисним також працівникам підприємницьких і фінансових структур, банків, викладачам і аспірантам вищих навчальних закладів.

По вопросам ознакомления с отдельными частями книги в электронном виде – обращаться email

 

ЗМІСТ

 

Передмова

9

Розділ 1. Предмет і метод статистики

13

Базові поняття і терміни

13

Структурно-логічні схеми

14

Запитання і завдання для самоконтролю

22

Розділ 2. Статистичне спостереження

24

Базові поняття і терміни

24

Структурно-логічні схеми

27

Запитання і завдання для самоконтролю

32

Задачі для самостійного розв'язання

33

Розділ 3. Зведення і групування статистичних даних

37

Базові поняття і терміни

37

Структурно-логічні схеми

40

Методика розв'язання задач на групування статистичних даних та побудови таблиць

52

Запитання і завдання для самоконтролю

58

Задачі для самостійного розв'язання

59

Розділ 4. Статистичні показники

65

Базові поняття і терміни

65

Структурно-логічні схеми

68

Методика розрахунку абсолютних показників в умовно-натуральних одиницях вимірювання

77

Методика обчислення відносних показників

78

Методика вибору виду середньої величини

79

Запитання і завдання для самоконтролю

80

Задачі для самостійного розв'язання

82

Розділ 5. Ряди розподілу. Аналіз варіацій та форми розподілу

88

Базові поняття і терміни

88

Структурно-логічні схеми

91

Особливості обчислення середньої арифметичної за даними інтервального варіаційного ряду

101

Методика обчислення медіани

102

Методика обчислення моди

103

Методика обчислення показників варіації

104

Запитання і завдання для самоконтролю

105

Задачі для самостійного розв'язання

106

Розділ 6. Вибірковий метод

112

Базові поняття і терміни

112

Структурно-логічні схеми

114

Умовні позначення статистичних характеристик генеральної і вибіркової сукупностей, методика їх обчислення

120

Методика обчислення показників, які забезпечують репрезентативність вибірки

122

Запитання і завдання для самоконтролю

125

Задачі для самостійного розв'язання

126

Розділ 7. Статистичні методи вимірювання взаємозв'язків

130

Базові поняття і терміни

130

Структурно-логічні схеми

134

Запитання і завдання для самоконтролю

147

Задачі для самостійного розв'язання

148

Додатки до розділу 7

150

Розділ 8. Ряди динаміки. Аналіз інтенсивності та тенденцій розвитку

155

Базові поняття і терміни

155

Структурно-логічні схеми

159

Методика обчислення показників динамічного ряду

164

Методика обчислення середнього рівня момен-тного ряду, коли даних не достатньо, інтервали між наданими моментами часу не рівні

166

Методика обчислення середнього рівня момент-ного ряду, коли даних не достатньо, інтервали між наданими моментами часу рівні

167

Методика вирівнювання ряду динаміки за прямою

167

Методика виявлення основної тенденції розвитку за методом ковзних середніх

169

Запитання і завдання для самоконтролю

171

Задачі для самостійного розв'язання

172

Розділ 9. Індекси

178

Базові поняття і терміни

178

Структурно-логічні схеми

180

Умовні позначення економічних показників

182

Методика побудови індивідуальних і зведених індексів

189

Методика обчислення середньозваженого індексу

192

Методика побудови індексів середнього рівня якісного показника змінного складу, фіксованого складу та структурних зрушень

193

Запитання і завдання для самоконтролю

195

Задачі для самостійного розв'язання

198

Тести

205

Список використаної та рекомендованої літератури

239

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Типова програма дисципліни "Статистика" / Уклад.: A.M. Єріна, Н.М. Атаманчук, Л.Г. Рождєственська. — К., 2002.

2. Головач А.В., Єріна А.М., Козирев О.В. Статистика: Підручник. — К.: Вища шк., 1993.

3. Громыко Г.Л. Общая теория статистики: Практикум. — М.: ИНФРА-М, 2000.

4. Козлов B.C. и др. Общая теория статистики. — М.: Статистика, 1975.

5. Королёв МА., Фигурнов Э.В. Статистика и экономический анализ в управлении народным хозяйством. — М.: Экономика, 1977.

6. Кулинич O.I. Теорія статистики. — К.: Вища пік., 1992.

7. Парфъонцева Н. Міжнародні статистичні класифікації в Україні. Впровадження і використання. — К.: Основи, 2000.

8. Симчера В. М. Практикум по статистике: Учеб. пособие. — М.: ЗАО "Финстатинформ", 1999.

9. Статистика. Збірник задач: Навч. посіб. / А.В. Головач, A.M. Єріна, О.В. Козирев та ін.; За ред. А.В. Головача. — К.: Вища шк., 1994.

10. Статистика: Підручник / С.С. Герасименко, А.В. Головач, A.M. Єріна, З.О. Пальян, А.А. Шустиков. — К.: КНЕУ, 2000.

11. Структурно-логические схемы и задачи по общей теории статистики: Учеб. пособие / Под ред. проф. A.M. Ериной. — К.: УМК ВО, 1988.

12. Теория статистики: Учебник / Под ред. проф. Р.А. Шмойловой. — М.: Финансы и статистика, 2000.
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

Обновлено 07.01.2017 09:50
 

Случаные тэги (tags)

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта