Главная Термины на украинском Вивчення документів (від лат. documentum - доказ, свідчення)

Вопрос-ответ

Чем различаются наука и искусство Искусство в отличие от науки — это особая форма общественного сознания, связанная с рождением художественных образов,...
Каковы основные этапы исторического становления научной картины мира Научная картина мира как обоснованное конкретно-историческое представление о мире,...
Насколько универсальны проблемные ситуации и какую роль они играют в науке Этап проблемного осмысления, формулировки основной проблемы исследования — это...
Что такое проблема Проблема — форма теоретического знания, содержанием которой является то, что еще не познано человеком, но что нужно познать. Иначе...

Разместить рекламу на сайте

Вивчення документів (від лат. documentum - доказ, свідчення)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Термины на украинском
08.11.2011 10:50

Вивчення документів (від лат. documentum - доказ, свідчення)

1) метод одержання первинної інформації на ранніх стадіях дослідження для попереднього знайомства з об'єктом. Використовуються рукописні чи друковані тексти, тєлє-, кіно-, фотоматеріали, звукозаписи і т.д.

Розрізняють традиційні і формалізовані методи вивчення документів. Традиційні методи аналізу допускають велику частку суб'єктивності, що позначається на отриманих результатах. Формалізовані методи головним чином зв'язані з контент-аналізом.

Джерело: Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007. — С. 119 (254 с.)


 
Подобные материалы:
 • Логическое доказательство - 28/06/2013 21:29
  Логическое доказательство 1) последовательность высказываний, часть которых является ее исходными утверждениями — аксиомами, а все другие выводятся и…
 • Доказательство научное - 22/06/2013 13:40
  Доказательство научное 1) логическое, эмпирическое (экспериментальное) или теоретическое обоснование различных единиц научного знания (фактов, законо…
 • Графические документы - 14/01/2013 21:56
  Графические документы 1) составная часть конструкторской документации, подразделяющаяся на следующие виды:
 • Внесение изменений в документы заявки на объекты промышленной собственности - 22/01/2012 22:02
  Внесение изменений в документы заявки на объекты промышленной собственности 1) процедура, при которой заявитель имеет право внести в документы заявки…
 • Фактографічний документ - 17/12/2011 11:55
  Фактографічний документ 1) науковий документ, що містить текстову, цифрову, ілюстративну й іншу інформацію, що відбиває стан предмета дослідження чи …
Последние похожие материалы:
 • Властивість - 10/11/2011 09:24
  Властивість 1) те, що присутньо предметам, що відрізняє їх від інших предметів чи робить їх схожими на інші предмети. Властивості виявляються (але не…
 • Виключне спостереження - 10/11/2011 09:22
  Виключне спостереження 1) вид спостереження, при якому наблюдаючій включений у групу, а її члени не знають, що служать об'єктом спостереження. Доповн…
 • Вірогідність - 08/11/2011 10:53
  Вірогідність 1) властивість інформації, що встановлює ступінь відповідності істині. Перекручування може бути природним і навмисним (дезінформація). (…
 • Визначення поняття (дефініція, від лат. definitio - визначення) - 08/11/2011 10:52
  Визначення поняття (дефініція, від лат. definitio - визначення) 1) логічна операція, що дозволяє розкривати зміст поняття, відрізняти предмет, відбив…
 • Вивчення літератури - 08/11/2011 10:51
  Вивчення літератури 1) один з найбільш широко розповсюджених методів одержання первинної інформації на ранніх стадіях дослідження для попереднього зн…
Более поздние похожие материалы:
 • Вимір - 08/11/2011 10:49
  Вимір 1) процедура, за допомогою якої об'єкти дослідження, розглянуті як носії визначених відносин між ними, відображаються в деякій математичній сис…
 • Виноска - 08/11/2011 10:47
  Виноска 1) додатковий текст, поміщений у самому низу сторінки під основним текстом і відділений від нього прямою рисою. Звичайно це повний бібліограф…
 • Видання довідкове - 08/11/2011 10:46
  Видання довідкове 1) видання, що містить короткі відомості наукового чи прикладного характеру які розташовані в порядку зручному для їх швидкого відш…
 • Видання періодичне (від грец. periodikos - що повертається) - 08/11/2011 10:45
  Видання періодичне (від грец. periodikos - що повертається) 1) видання, що виходить через визначені терміни часу постійним для кожного року числом но…
 • Видання наукове - 08/11/2011 10:44
  Видання наукове 1) видання, призначене для наукової праці та містить теоретичні і (чи) експериментальні дослідження.

 

Случаные тэги (tags)

Результаты тестов

Последние результаты
(ОНИиТС) Тема 03. Эффективность и критер. науч. исслед. (9 тест.заданий) 33.33 %
(ОНИиТС) Тема 02. Наука как система знаний (6 тест.заданий) 50.00 %
(ОНИиТС) Тема 04. Организация творческой деятельности (7 тест.заданий) 85.71 %
Перейти к тестам
Группа по аудиту 1) в менеджменте науки и образования: один или несколько аудиторов, проводящих аудит...
Социальное поведение ученого 1) поведение ученого, связанное с его участием в поддержке, реализации или критике различных социальных целей, программ,...
Дисциплинарная матрица 1) ключевая категория теории развития научного знания Т. Куна; структура, определяющая содержание существующей науки, ее динамику,...
Гипотетико-дедуктивизм 1) абсолютизация гипотетико-дедуктивной модели познания как универсальной модели построения научного знания во всех сферах науки...
Структура знания в естественных науках 1) совокупность различных уровней и видов естественно-научного знания: 1) чувственное знание (данные наблюдения и...
Методы научного познания: проблема классификации Научное познание есть институционально закрепленный вид деятельности, в котором освоение человеком...
Высокие технологии технологии, обладающие высокой наукоемкостью, точностью, как правило электронные или компьютерные, используемые в различных сферах...
Логика формальная наука, изучающая мышление с точки зрения его способности быть оформленным в языке. Термин «логика» от греч. ….) - наука о мышлении, …....
Концепция науки М. Полани Майкл Полани (1891-1976), как и многие другие философы науки, до обращения к философской проблематике занимался естественными...
Технические науки Специфика технических наук заключается в том, что они основаны на особом типе знания. Этот тип знания сформировался давно, по крайней...

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта