Главная Термины на украинском Вивчення документів (від лат. documentum - доказ, свідчення)

Вопрос-ответ

Какие существуют классификации современных наук Что касается классификаций современных наук, то они проводятся по самым различным основаниям (критериям)....
Как взаимосвязаны наука и техника Своим происхождением термин «техника» обязан древнегреческому «techne», который обозначал умение, мастерство, искусство...
Как происходило формирование социально-гуманитарных наук Уже с первой половины XIX в. начинается активный процесс формирования социально-гуманитарных...
В чем отличия классического и неклассического вариантов формирования теории Сила любой теории в ее объяснительно-прогностическом потенциале, ее...

Разместить рекламу на сайте

Вивчення документів (від лат. documentum - доказ, свідчення)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Термины на украинском
08.11.2011 10:50

Вивчення документів (від лат. documentum - доказ, свідчення)

1) метод одержання первинної інформації на ранніх стадіях дослідження для попереднього знайомства з об'єктом. Використовуються рукописні чи друковані тексти, тєлє-, кіно-, фотоматеріали, звукозаписи і т.д.

Розрізняють традиційні і формалізовані методи вивчення документів. Традиційні методи аналізу допускають велику частку суб'єктивності, що позначається на отриманих результатах. Формалізовані методи головним чином зв'язані з контент-аналізом.

Джерело: Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007. — С. 119 (254 с.)


 
Подобные материалы:
 • Логическое доказательство - 28/06/2013 21:29
  Логическое доказательство 1) последовательность высказываний, часть которых является ее исходными утверждениями — аксиомами, а все другие выводятся и…
 • Доказательство научное - 22/06/2013 13:40
  Доказательство научное 1) логическое, эмпирическое (экспериментальное) или теоретическое обоснование различных единиц научного знания (фактов, законо…
 • Графические документы - 14/01/2013 21:56
  Графические документы 1) составная часть конструкторской документации, подразделяющаяся на следующие виды:
 • Внесение изменений в документы заявки на объекты промышленной собственности - 22/01/2012 22:02
  Внесение изменений в документы заявки на объекты промышленной собственности 1) процедура, при которой заявитель имеет право внести в документы заявки…
 • Фактографічний документ - 17/12/2011 11:55
  Фактографічний документ 1) науковий документ, що містить текстову, цифрову, ілюстративну й іншу інформацію, що відбиває стан предмета дослідження чи …
Последние похожие материалы:
 • Властивість - 10/11/2011 09:24
  Властивість 1) те, що присутньо предметам, що відрізняє їх від інших предметів чи робить їх схожими на інші предмети. Властивості виявляються (але не…
 • Виключне спостереження - 10/11/2011 09:22
  Виключне спостереження 1) вид спостереження, при якому наблюдаючій включений у групу, а її члени не знають, що служать об'єктом спостереження. Доповн…
 • Вірогідність - 08/11/2011 10:53
  Вірогідність 1) властивість інформації, що встановлює ступінь відповідності істині. Перекручування може бути природним і навмисним (дезінформація). (…
 • Визначення поняття (дефініція, від лат. definitio - визначення) - 08/11/2011 10:52
  Визначення поняття (дефініція, від лат. definitio - визначення) 1) логічна операція, що дозволяє розкривати зміст поняття, відрізняти предмет, відбив…
 • Вивчення літератури - 08/11/2011 10:51
  Вивчення літератури 1) один з найбільш широко розповсюджених методів одержання первинної інформації на ранніх стадіях дослідження для попереднього зн…
Более поздние похожие материалы:
 • Вимір - 08/11/2011 10:49
  Вимір 1) процедура, за допомогою якої об'єкти дослідження, розглянуті як носії визначених відносин між ними, відображаються в деякій математичній сис…
 • Виноска - 08/11/2011 10:47
  Виноска 1) додатковий текст, поміщений у самому низу сторінки під основним текстом і відділений від нього прямою рисою. Звичайно це повний бібліограф…
 • Видання довідкове - 08/11/2011 10:46
  Видання довідкове 1) видання, що містить короткі відомості наукового чи прикладного характеру які розташовані в порядку зручному для їх швидкого відш…
 • Видання періодичне (від грец. periodikos - що повертається) - 08/11/2011 10:45
  Видання періодичне (від грец. periodikos - що повертається) 1) видання, що виходить через визначені терміни часу постійним для кожного року числом но…
 • Видання наукове - 08/11/2011 10:44
  Видання наукове 1) видання, призначене для наукової праці та містить теоретичні і (чи) експериментальні дослідження.

 

Случаные тэги (tags)

Результаты тестов

Последние результаты
(ПДТСіОС) Тема 09.2 Статистика автомобільних перевезень (14 тест.завдань) 64.29 %
(ПДТСіОС) Тема 09.1 Предмет і поняття статистики (14 тест.завдань) 64.29 %
(ПДТСіОС) Тема 09.0 Загал. дані про статистику на транспорті (28 тест.завдань) 46.43 %
Перейти к тестам
Библиографическое описание 1) библиографические сведения о документе, приведенные по определенным правилам, устанавливающим наполнение и порядок...
Гендер 1) [англ. gender] — понятие, введенное для разграничения двух смыслов в понятии «пол».   Гендер — социальный пол, детерминируется...
Ячейка 1) элементарная структура, имеющая форму замкнутой линии или пространственной фигуры (круг, шар, многогранник и т....
Эпистемология 1) философская теория научного познания; раздел классической философии, предметом которого были вопросы о том, что такое научное познание...
Сверхсложная система 1) система, состоящая из ряда сложных систем и обладающая высокой степенью организованности и самоуправления. Примерами сверхсложных...
Ноосфера 1. От греч. noos (разум и сфера) - наружная оболочка Земли, практически преобразованная научной мыслью людей. Ноосфера - это сфера...
Методология неклассической науки В современном научном познании сосуществует множество методологических стратегий исследования, которые тем более...
Социальный институт совокупность выработанных установок, норм, правил, требований, принципов и ценностей, связанных с определенной организационной...
Закон (греч. nomos, лат. lex, рус. закон) - существенное отношение явлений, обладающее признаками необходимости, какой-либо степени общности,...
Междисциплинарные исследования это исследование какого-либо объекта методами различных наук. Междисциплинарные исследования являются частью общенаучного...

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта