Главная Термины на украинском Видання періодичне (від грец. periodikos - що повертається)

Вопрос-ответ

Свободна ли наука от ценностей Наука ориентируется на объективность, отстаивает свою нейтральность и считается свободной от ценностей. Для нее нет...
В чем заключается специфика игрового познания Одна из исторически первых форм — игровое познание как важный элемент деятельности не только детей, но и...
Насколько значим этос науки в решении проблем современности Коллизии XX в. привели к необходимости глубокого осмысления роли и значимости научного этоса....
Какой вклад внесли В. Виндельбанд и Г. Риккерт в понимание специфики социального познания и его методов Лидеры баденской школы неокантианства Вильгельм...

Разместить рекламу на сайте

Видання періодичне (від грец. periodikos - що повертається)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Термины на украинском
08.11.2011 10:45

Видання періодичне (від грец. periodikos - що повертається)

1) видання, що виходить через визначені терміни часу постійним для кожного року числом номерів, що не повторюються по змісту, і представляє собою однотипно оформлені нумеровані і (чи) датовані випуски які мають однакову назву і, як правило, фіксовані обсяг і формат (журнал, газета і т.д.).

Джерело: Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007. — С. 118 (254 с.)

Подобные материалы:
 • Первинні документи і видання - 02/12/2011 09:32
  Первинні документи і видання 1) першоджерела, містять переважно нові, оригінальні ідеї, наукові відомості, нове осмислення відомих фактів, вихідні да…
 • Видання довідкове - 08/11/2011 10:46
  Видання довідкове 1) видання, що містить короткі відомості наукового чи прикладного характеру які розташовані в порядку зручному для їх швидкого відш…
 • Видання наукове - 08/11/2011 10:44
  Видання наукове 1) видання, призначене для наукової праці та містить теоретичні і (чи) експериментальні дослідження.
 • Видання - 08/11/2011 10:43
  Видання 1) документ, призначений для поширення інформації, що міститься в ньому, що пройшов редакційно-видавничу обробку, поліграфічно самостійно офо…
Последние похожие материалы:
 • Визначення поняття (дефініція, від лат. definitio - визначення) - 08/11/2011 10:52
  Визначення поняття (дефініція, від лат. definitio - визначення) 1) логічна операція, що дозволяє розкривати зміст поняття, відрізняти предмет, відбив…
 • Вивчення літератури - 08/11/2011 10:51
  Вивчення літератури 1) один з найбільш широко розповсюджених методів одержання первинної інформації на ранніх стадіях дослідження для попереднього зн…
 • Вивчення документів (від лат. documentum - доказ, свідчення) - 08/11/2011 10:50
  Вивчення документів (від лат. documentum - доказ, свідчення) 1) метод одержання первинної інформації на ранніх стадіях дослідження для попереднього з…
 • Вимір - 08/11/2011 10:49
  Вимір 1) процедура, за допомогою якої об'єкти дослідження, розглянуті як носії визначених відносин між ними, відображаються в деякій математичній сис…
 • Виноска - 08/11/2011 10:47
  Виноска 1) додатковий текст, поміщений у самому низу сторінки під основним текстом і відділений від нього прямою рисою. Звичайно це повний бібліограф…
Более поздние похожие материалы:
 • Відношення - 08/11/2011 10:42
  Відношення 1) категорія, що характеризує взаємозв'язок елементів визначеної системи.
 • Відгук - 08/11/2011 10:41
  Відгук 1) текст інформаційно-критичного жанру; система суджень, що містять оцінку наукового дослідження. Готується (у випадку дипломної роботи) науко…
 • Версія (лат. versio - видозміна) - 08/11/2011 10:40
  Версія (лат. versio - видозміна) 1) одне з декількох відмінних друг від друга можливих пояснень визначеної ситуації, якої-небудь події. Версія, підтв…
 • Веріфікація (фр. verification від лат. verus - щирий і facere - робити) - 08/11/2011 10:38
  Веріфікація (фр. verification від лат. verus - щирий і facere - робити) 1) процес встановлення істинності наукових тверджень шляхом їх емпіричної пер…
 • Вступ в наукову працю - 08/11/2011 10:37
  Вступ в наукову працю 1) особлива частина роботи, виклад основних понять, умов і обмежень, прийнятих при постановці основного питання наукової праці.…

 

Случаные тэги (tags)

Результаты тестов

Последние результаты
(ПДТСіОС) Тема 14.2 Парна лінійна регресія (11 тест.завдань) 81.82 %
(ПДТСіОС) Тема 14.2 Парна лінійна регресія (11 тест.завдань) 100.00 %
(ПДТСіОС) Тема 14.1 Поняття про кореляц. аналіз (19 тест.завдань) 94.74 %
Перейти к тестам
Дедукция 1) [от лат. deductio выведение] — (1) выведение единичного, частного из какого-л. общего положения; движение мысли (познания) от общих...
Гносеологические основания науки 1) совокупность философских представлений науки о природе и особенностях научного знания, о методах научного познания и...
Верификационизм 1) [от лат. verus истинный + facio делаю] – научная методологическая концепция, согласно которой научная истина устанавливается путем...
Авторское право 1) раздел гражданского права, регулирующий отношения, связанные с созданием и использованием (издание, исполнение и т.д.) произведений...
Теоретический объект 1) идеальный объект, или сконструированная мышлением сущность как элемент теоретической...
Индукция (от лат. inductio - наведение) - один из основных способов логического рассуждения (умозаключения) и методов научного исследования,...
Постпозитивизм Этот термин в советской философской литературе использовался для обозначения направления, которое появилось в философии науки в 50-е гг....
Герменевтика как концепция науки одно из направлений в философии гуманитарных наук, разработанное в к. XIX - пер. пол. XX...
Античная наука  одна из составляющих духовной жизни греческой культуры, рассматриваемая обыкновенно в качестве первой диахронной формы науки «в...
Исследовательская программа это ряд или последовательность теорий, непрерывно связанных друг с другом. Термин введен И....

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта