Вопрос-ответ

Какой вклад внесли В. Виндельбанд и Г. Риккерт в понимание специфики социального познания и его методов Лидеры баденской школы неокантианства Вильгельм...
В чем заключается специфика игрового познания Одна из исторически первых форм — игровое познание как важный элемент деятельности не только детей, но и...
Что такое теория и каковы ее структура и функции Теория — наиболее сложная и развитая форма научного знания, дающая целостное отображение закономерных и...
Можно ли говорить о логике научного открытия По отношению к логике научного открытия традиционной считается установка, что разработка безотказно...

Разместить рекламу на сайте

Видання наукове

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Термины на украинском
08.11.2011 10:44

Видання наукове

1) видання, призначене для наукової праці та містить теоретичні і (чи) експериментальні дослідження.

Джерело: Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007. — С. 118 (254 с.)
Подобные материалы:
 • Первинні документи і видання - 02/12/2011 09:32
  Первинні документи і видання 1) першоджерела, містять переважно нові, оригінальні ідеї, наукові відомості, нове осмислення відомих фактів, вихідні да…
 • Видання довідкове - 08/11/2011 10:46
  Видання довідкове 1) видання, що містить короткі відомості наукового чи прикладного характеру які розташовані в порядку зручному для їх швидкого відш…
 • Видання періодичне (від грец. periodikos - що повертається) - 08/11/2011 10:45
  Видання періодичне (від грец. periodikos - що повертається) 1) видання, що виходить через визначені терміни часу постійним для кожного року числом но…
 • Видання - 08/11/2011 10:43
  Видання 1) документ, призначений для поширення інформації, що міститься в ньому, що пройшов редакційно-видавничу обробку, поліграфічно самостійно офо…
Последние похожие материалы:
 • Визначення поняття (дефініція, від лат. definitio - визначення) - 08/11/2011 10:52
  Визначення поняття (дефініція, від лат. definitio - визначення) 1) логічна операція, що дозволяє розкривати зміст поняття, відрізняти предмет, відбив…
 • Вивчення літератури - 08/11/2011 10:51
  Вивчення літератури 1) один з найбільш широко розповсюджених методів одержання первинної інформації на ранніх стадіях дослідження для попереднього зн…
 • Вивчення документів (від лат. documentum - доказ, свідчення) - 08/11/2011 10:50
  Вивчення документів (від лат. documentum - доказ, свідчення) 1) метод одержання первинної інформації на ранніх стадіях дослідження для попереднього з…
 • Вимір - 08/11/2011 10:49
  Вимір 1) процедура, за допомогою якої об'єкти дослідження, розглянуті як носії визначених відносин між ними, відображаються в деякій математичній сис…
 • Виноска - 08/11/2011 10:47
  Виноска 1) додатковий текст, поміщений у самому низу сторінки під основним текстом і відділений від нього прямою рисою. Звичайно це повний бібліограф…
Более поздние похожие материалы:
 • Відношення - 08/11/2011 10:42
  Відношення 1) категорія, що характеризує взаємозв'язок елементів визначеної системи.
 • Відгук - 08/11/2011 10:41
  Відгук 1) текст інформаційно-критичного жанру; система суджень, що містять оцінку наукового дослідження. Готується (у випадку дипломної роботи) науко…
 • Версія (лат. versio - видозміна) - 08/11/2011 10:40
  Версія (лат. versio - видозміна) 1) одне з декількох відмінних друг від друга можливих пояснень визначеної ситуації, якої-небудь події. Версія, підтв…
 • Веріфікація (фр. verification від лат. verus - щирий і facere - робити) - 08/11/2011 10:38
  Веріфікація (фр. verification від лат. verus - щирий і facere - робити) 1) процес встановлення істинності наукових тверджень шляхом їх емпіричної пер…
 • Вступ в наукову працю - 08/11/2011 10:37
  Вступ в наукову працю 1) особлива частина роботи, виклад основних понять, умов і обмежень, прийнятих при постановці основного питання наукової праці.…

 

Случаные тэги (tags)

Результаты тестов

Последние результаты
(ОНИиТС) Тема 04. Организация творческой деятельности (7 тест.заданий) 71.43 %
(ОНИиТС) Тема 04. Организация творческой деятельности (7 тест.заданий) 71.43 %
(ОНИиТС) Тема 03. Эффективность и критер. науч. исслед. (9 тест.заданий) 55.56 %
Перейти к тестам
Чувственная модель 1) содержание чувственного объекта в его соотнесенности с «вещью в себе», рассматриваемой в качестве его прототипа. По отношению к...
Натурфилософия 1) философия природы; один из разделов философской онтологии (метафизики), предметом которого является философское рассмотрение природы...
Бесконечность актуальная 1) бесконечность, одновременно заданная всеми своими элементами. Например, бесконечный континуум точек на любом отрезке...
Методологические основания науки 1) совокупность принятых наукой определенного периода развития или научной дисциплиной представлений о допустимых и...
Методы чувственного познания в науке 1) множество средств получения чувственной информации об объекте научного познания. К ним относятся систематические...
Формализация научных знаний отождествление определенного фрагмента научного языка, фактически используемого научным сообществом, для ведения дискуссий на...
Научно-технический прогресс это взаимообусловленное поступательное развитие науки и техники, которое начинается с эпохи крупного машинного производства,...
Культурная традиция это культурное наследие, передающееся от поколения к поколению и воспроизводящееся в определенных обществах и социальных группах в...
Типология научных революций Научные революции - одно из основных понятий современной философии науки, позволяющее говорить о развитии науки как о...
Постмодернистская наука Постмодерн - это явление, затронувшее все науки, что заметно в схожести коцептов, появляющихся не только в философии, но и в...

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта