Главная Тесты (научные дисциплины) Тести - Організація роботи в науковому колективі. Кислий В. М. (2011, 224с.)

Фрагмент исследования

3.3 Механизмы реализации диагностического подхода на транспорте   Воспользовавшись подходом к оценке и диагностике финансовой устойчивости...

Результаты тестов

Последние результаты
(ОНИиТС) Тема 03. Эффективность и критер. науч. исслед. (9 тест.заданий) 44.44 %
(ОНИиТС) Тема 02. Наука как система знаний (6 тест.заданий) 83.33 %
(ОНИиТС) Тема 02. Наука как система знаний (6 тест.заданий) 50.00 %
Перейти к тестам

Разместить рекламу на сайте

Тести - Організація роботи в науковому колективі. Кислий В. М. (2011, 224с.)

22.07.2012 19:12

Розділ 10. Організація роботи в науковому колективі

 

1. Наведіть класифікацію ролей, які виконують окремі члени наукового колективу згідно з його функціонально-ролевою структурою:

а) генератор ідей;

б) інженер;

в) ерудит;

г) керівник;

д) виконавець;

є) критик;

ж) лаборант;

з) лідер.

 

2. У чому полягає принцип гетерогенності наукового колективу?

а) у різнорідності складових наукового колективу;

б) у залученні до наукового колективу не тільки профільних фахівців, але й фахівців із суміжних галузей наук;

в) у невідповідності формальної структури наукового колективу фактичному стану субординації його членів.

 

3. Визначте, характеристика якого принципу формування наукового колективу наведена: «... - за своїми фізіологічними, психологічними, моральними та інтелектуальними показниками люди здатні, незважаючи на всі свої індивідуальні відмінності, до плідної спільної творчої праці»:

а) принцип сумісності;

б) принцип оптимальності складу;

в) принцип «команди»;

г) принцип гетерогенності.

 

4. Виберіть із запропонованого списку основні ознаки наукової школи:

а) науковий авторитет колективу в певній галузі науки;

б) спадкоємність поколінь;

в) широкий спектр наукової тематики досліджень;

г) формалізація стосунків між науковцями;

д) наявність лідера.

 

5. Якому з типів шкіл відповідає дана характеристика: «це найбільш завершена форма загальної пізнавальної творчості, що характеризує зрілий період розвитку окремої науки» ?

а) традиціоналістичному;

б) парадигмальному;

в) освітньому;

г) дослідницькому.

 

6. Визначте, характеристика якого принципу формування наукового колективу наведена тут: «.., пов'язаний з необхідністю відповідного інформування співробітників для виключення ототожнення тимчасових труднощів з наслідками прийняття тих чи інших рішень»?

а) принцип інформованості про сутність проблеми;

б) принцип превентивної оцінки роботи;

в) принцип перманентного інформування.

 

7. Який з принципів формування наукового колективу враховує особливості членів наукового колективу, їх уподобання, особливості характеру, менталітет, потреби та інтереси?

а) принцип індивідуальної компенсації;

б) принцип урахування особливостей сприйняття інновацій різними науковцями;

в) принцип наукової рівності;

г) принцип забезпечення права на індивідуальну творчість кожного члена наукового колективу;

д) принцип тотальності.

 

Джерело: Кислий В. М. Організація наукових досліджень: навчальний посібник / В. М. Кислий. - Суми : Університетська книга, 2011. – С. 163 (224 с.)
Подобные материалы:
Более поздние похожие материалы:

 

Случаные тэги (tags)

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта