Главная Тесты (научные дисциплины) Тести - Організація роботи в науковому колективі. Кислий В. М. (2011, 224с.)

Фрагмент исследования

2.3 Понятийный аппарат транспортной диагностики 2.3.2 Технологические аспекты объектов диагностирования на транспорте   Одной из важных...

Результаты тестов

Последние результаты
(ОНИиТС) Тема 01. Сущность науч. познания, знаний и науч. иссл.(18 тест.заданий) 94.44 %
(ОНИиТС) Тема 01. Сущность науч. познания, знаний и науч. иссл.(18 тест.заданий) 83.33 %
(ОНИиТС) Тема 01. Сущность науч. познания, знаний и науч. иссл.(18 тест.заданий) 77.78 %
Перейти к тестам

Разместить рекламу на сайте

Тести - Організація роботи в науковому колективі. Кислий В. М. (2011, 224с.)
22.07.2012 19:12

Розділ 10. Організація роботи в науковому колективі

 

1. Наведіть класифікацію ролей, які виконують окремі члени наукового колективу згідно з його функціонально-ролевою структурою:

а) генератор ідей;

б) інженер;

в) ерудит;

г) керівник;

д) виконавець;

є) критик;

ж) лаборант;

з) лідер.

 

2. У чому полягає принцип гетерогенності наукового колективу?

а) у різнорідності складових наукового колективу;

б) у залученні до наукового колективу не тільки профільних фахівців, але й фахівців із суміжних галузей наук;

в) у невідповідності формальної структури наукового колективу фактичному стану субординації його членів.

 

3. Визначте, характеристика якого принципу формування наукового колективу наведена: «... - за своїми фізіологічними, психологічними, моральними та інтелектуальними показниками люди здатні, незважаючи на всі свої індивідуальні відмінності, до плідної спільної творчої праці»:

а) принцип сумісності;

б) принцип оптимальності складу;

в) принцип «команди»;

г) принцип гетерогенності.

 

4. Виберіть із запропонованого списку основні ознаки наукової школи:

а) науковий авторитет колективу в певній галузі науки;

б) спадкоємність поколінь;

в) широкий спектр наукової тематики досліджень;

г) формалізація стосунків між науковцями;

д) наявність лідера.

 

5. Якому з типів шкіл відповідає дана характеристика: «це найбільш завершена форма загальної пізнавальної творчості, що характеризує зрілий період розвитку окремої науки» ?

а) традиціоналістичному;

б) парадигмальному;

в) освітньому;

г) дослідницькому.

 

6. Визначте, характеристика якого принципу формування наукового колективу наведена тут: «.., пов'язаний з необхідністю відповідного інформування співробітників для виключення ототожнення тимчасових труднощів з наслідками прийняття тих чи інших рішень»?

а) принцип інформованості про сутність проблеми;

б) принцип превентивної оцінки роботи;

в) принцип перманентного інформування.

 

7. Який з принципів формування наукового колективу враховує особливості членів наукового колективу, їх уподобання, особливості характеру, менталітет, потреби та інтереси?

а) принцип індивідуальної компенсації;

б) принцип урахування особливостей сприйняття інновацій різними науковцями;

в) принцип наукової рівності;

г) принцип забезпечення права на індивідуальну творчість кожного члена наукового колективу;

д) принцип тотальності.

 

Джерело: Кислий В. М. Організація наукових досліджень: навчальний посібник / В. М. Кислий. - Суми : Університетська книга, 2011. – С. 163 (224 с.)
Подобные материалы:
Более поздние похожие материалы:

 

Случаные тэги (tags)

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта