Главная Тесты (научные дисциплины) Тести - Обробка результатів експериментальних досліджень. Кислий В. М. (2011, 224с.)

Фрагмент исследования

1.2 Характеристика систем транспорта 1.2.3 Проектный подход на транспорте   Одной из особенностей рассмотрения систем транспорта в последние годы...

Результаты тестов

Последние результаты
(ОНИиТС) Тема 02. Наука как система знаний (6 тест.заданий) 100.00 %
(ОНИиТС) Тема 02. Наука как система знаний (6 тест.заданий) 83.33 %
(ОНИиТС) Тема 01. Сущность науч. познания, знаний и науч. иссл.(18 тест.заданий) 94.44 %
Перейти к тестам

Разместить рекламу на сайте

Тести - Обробка результатів експериментальних досліджень. Кислий В. М. (2011, 224с.)
22.07.2012 19:02

Розділ 7. Обробка результатів експериментальних досліджень

 

1. Аналіз випадкових похибок ґрунтується на:

а) теорії ймовірностей;

б) теорії випадкових величин;

в) теорії випадкових похибок;

г) теорії випадкових помилок.

 

2. На яких з припущень не базується теорія випадкових помилок?

а) при великій кількості вимірювань випадкові похибки однакової величини, але різного знаку спостерігаються досить рідко;

б) більші похибки спостерігаються частіше, ніж малі;

в) при великій кількості вимірювань випадкові похибки однакової величини, але різного знаку спостерігаються досить часто;

г) менші похибки спостерігаються частіше, ніж більші.

 

3. Що характеризує дисперсія?

а) однорідність вимірювань;

б) мінливість вимірювань відносно середніх значень;

в) розкид при оцінці кількох вибірок;

г) точність вимірювань даної вибірки.

 

4. Дисперсія визначається:

а) мінливістю вимірювань відносно середніх значень;

б) кількістю вимірювань у кожному конкретному випадку;

в) математичним очікуванням квадрата відхилення значень статистичного ряду чисел від статистичної середньої.

 

5. Під генеральною вибірковою сукупністю вимірів розуміють:

а) обмежену кількість вимірювань, яка чітко визначена в кожному конкретному випадку;

б) обмежену кількість вимірювань, яка нечітко визначена в кожному конкретному випадку;

в) усю множину вимірів або можливих значень похибок.

 

6. Довірчий інтервал характеризує:

а) точність вимірювань вибірки;

б) достовірність вимірювання вибірки;

в) обсяг вибірки;

г) ступінь надійності результатів аналізу.

 

7. Середньоарифметичне значення середньоквадратичного відхилення ….. визначається за формулою:

 

8. Види нерівномірних координатних сіток:

а) напівлогарифмічна;

б) логарифмічна;

в) імовірнісна;

г) усі відповіді правильні;

д) правильні відповіді а) і б).

 

9. Графічне зображення функціональних залежностей, яке використовується для одержання без розрахунків приблизних рішень рівнянь - це:

а) кільцева діаграма;

б) номограма;

в) графік;

д) гістограма.

 

10. Метод найменших квадратів забезпечує:

а) максимум суми квадратів відхилень;

б) мінімум суми квадратів відхилень;

в) корінь квадратний суми квадратів відхилень.

 

11. Принцип рандомізації полягає в тому, що:

а) до плану експерименту вводять елемент імовірності. Для цього план експерименту складають таким чином, щоб ті систематичні фактори, які складно піддаються контролю, ураховувалися статистично і потім виключалися в дослідженнях як систематичні похибки;

б) експеримент виконується не одночасно, а поетапно, з тим щоб результати кожного етапу аналізувати та приймати рішення про доцільність проведення подальших досліджень;

в) проводиться оптимізація досліджуваних процесів, якостей багатокомпонентних систем або інших об'єктів.

 

12. Яка з вимог, що висувається до критерію оптимізації процесів, є головною та визначає коректність постановки завдання?

а) критерій оптимізації має виражатися одним числом;

б) критерій оптимізації має бути універсальним або повним;

в) критерій оптимізації має оцінювати ефективність системи;

г) критерій оптимізації має мати фізичний зміст.

 

Джерело: Кислий В. М. Організація наукових досліджень: навчальний посібник / В. М. Кислий. - Суми : Університетська книга, 2011. – С. 116 (224 с.)
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

 

Случаные тэги (tags)

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта