Главная Тесты (научные дисциплины) Тести - Пошук, накопичення та обробка наукової інформації. Кислий В. М. (2011, 224с.)

Фрагмент исследования

3.2 Информационное обеспечение реализации диагностических процедур   Информационное обеспечение важно в любом виде производства, но на транспорте...

Результаты тестов

Последние результаты
(ОНИиТС-2016) Комплексная работа (экзамен) (25 тест.заданий) 32.00 %
(ОНИиТС-2016) Комплексная работа (экзамен) (25 тест.заданий) 20.00 %
(ОНИиТС-2016) Комплексная работа (экзамен) (25 тест.заданий) 28.00 %
Перейти к тестам

Разместить рекламу на сайте

Тести - Пошук, накопичення та обробка наукової інформації. Кислий В. М. (2011, 224с.)
22.07.2012 18:51

Розділ 4. Пошук, накопичення та обробка наукової інформації

 

1. Основна роль інформації у дослідженнях полягає в тому, щоб:

а) виключити суб'єктивні судження про досліджуваний об'єкт;

б) виключити об'єктивні судження про досліджуваний об'єкт;

в) включити суб'єктивні судження про досліджуваний об'єкт;

г) включити об'єктивні судження про досліджуваний об'єкт.

 

2. Дані відносно інформації - це:

а) «сирі» факти, які не можуть бути в процесі обробки подані у вигляді інформації;

б) наслідок обробки інформації;

в) конкретна узагальнена інформація;

г) «сирі» факти та числа, які лише, будучи обробленими, стають інформацією.

 

3. До первинних джерел інформації відносять:

а) описи, анотації, реферати, огляди;

б) науково-технічні звіти, дисертації;

в) книги, періодичні видання, депоновані рукописи;

г) усі відповіді правильні.

 

4. На початковому етапі наукової роботи вивчення літературних джерел дозволяє обрати та конкретизувати:

а) тему дослідження;

в) теоретичні передумови майбутніх досліджень;

б) об'єкт дослідження;

г) актуальність обраної теми дослідження;

д) усі відповіді правильні.

 

5. Друковані джерела інформації містять:

а) наукові матеріали, дисертації, звіти;

б) дисертації, звіти, документи обліку господарської діяльності;

в) навчальні матеріали, нормативні матеріали, наукові матеріали, статистичні матеріали;

г) нормативні матеріали, статистичні матеріали, звіти.

 

6. Наукова праця, яка містить повне або поглиблене дослідження однієї проблеми чи теми і належить одному або декільком авторам, - це:

а) стаття;

б) підручник;

в) монографія;

г) дисертація;

д) звіт з НДР.

 

7. У якому з бібліотечних каталогів література групується в логічному порядку за окремими галузями знань?

а) алфавітному;

б) систематичному;

в) предметному.

 

8. Анотація-це:

а) короткий підсумок прочитаного твору;

б) стисла характеристика книги, статті, рукопису тощо;

в) уривок з твору певного автора;

г) короткий письмовий виклад змісту твору.

 

9. Короткий підсумок прочитаного твору, у якому містяться висновки та головні підсумки, - це:

а) анотація;

б) реферат;

в) тези;

г) резюме;

д) конспект.

 

Джерело: Кислий В. М. Організація наукових досліджень: навчальний посібник / В. М. Кислий. - Суми : Університетська книга, 2011. – С. 72 (224 с.)
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

 

Случаные тэги (tags)

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта