Главная Тесты (научные дисциплины) Тести - Організація науково-дослідної роботи в Україні. Кислий В. М. (2011, 224с.)

Фрагмент исследования

3.3 Механизмы реализации диагностического подхода на транспорте   Воспользовавшись подходом к оценке и диагностике финансовой устойчивости...

Результаты тестов

Последние результаты
(ОНИиТС) Тема 04. Организация творческой деятельности (7 тест.заданий) 100.00 %
(ОНИиТС) Тема 04. Организация творческой деятельности (7 тест.заданий) 57.14 %
(ОНИиТС) Тема 04. Организация творческой деятельности (7 тест.заданий) 42.86 %
Перейти к тестам

Разместить рекламу на сайте

Тести - Організація науково-дослідної роботи в Україні. Кислий В. М. (2011, 224с.)

22.07.2012 18:40

Розділ 1. Організація науково-дослідної роботи в Україні

 

1. Складова соціально-економічної політики держави, яка визначає основні цілі, напрями, принципи, форми і методи діяльності в науковій сфері, - це:

а) державна наукова політика;

б) державна науково-технічна політика;

в) державна науково-освітня політика;

г) усі відповіді правильні.

 

2. Як називається інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань?

а) науково-педагогічна діяльність;

б) наукова діяльність;

в) науково-організаційна діяльність.

г) усі відповіді правильні.

 

3. До основних форм наукової діяльності належать:

а) фундаментальні й теоретичні дослідження;

б) теоретичні й практичні дослідження;

в) фундаментальні й прикладні дослідження;

г) прикладні й практичні дослідження.

 

4. Наукова теоретична та (або) експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв'язку, дістала назву:

а) прикладних наукових досліджень;

б) пошукових наукових досліджень;

в) фундаментальних наукових досліджень;

г) наукової діяльності;

д) усі відповіді правильні.

 

5. Основними суб'єктами наукової та науково-технічної діяльності є:

а) учені;

б) наукові працівники;

в) наукові організації;

г) вищі навчальні заклади III та IV рівнів акредитації;

д) усі відповіді правильні.

 

6. За Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» науково-дослідна (науково-технічна) установа - це юридична особа незалежно від форм власності, для якої наукова або науково-технічна діяльність є основною і становить понад ... % загального річного обсягу виконаних робіт:

а) 50%;

б) 60 %;

в) 70%;

г) 85%.

 

7. Основні критерії класифікації наук — це:

а) предмет, об'єкт, суб'єкт;

б) предмет, метод, мета;

в) метод, методологія, мета;

г) об'єкт, суб'єкт, мета.

 

8. Під науковим співтовариством розуміють:

а) групу людей, об'єднаних однією загальною метою, які працюють для її досягнення;

б) групу людей, діяльність яких спрямована на одержання нової інформації;

в) певну структуру в науці, що створюється з учених відповідної наукової спеціалізації;

г) усі відповіді правильні.

 

9. Інститут науки як організація людей, що пов'язані між собою певними відносинами, які їх об'єднують для виконання певних завдань суспільства, є:

а) об'єктом наукового дослідження;

б) суб'єктом наукового дослідження;

в) предметом наукового дослідження;

г) усі відповіді правильні.

 

10. Яке поняття характеризує дане визначення: «..................кваліфікаційний рівень, що присвоюється особам, які мають вищу освіту, глибинні професійні та наукові досягнення у певній галузі науки, широкий науковий та культурний світогляд, позитивно виявили себе в науковій, виробничий та суспільній роботі?»

а) вчене звання;

б) науковий ступінь;

в) наукове звання;

г) учений ступінь.

 

11. Науковими ступенями є такі:

а) кандидат наук, доктор наук, доцент, професор;

б) доктор наук, кандидат наук;

в) старший науковий співробітник, доцент, професор;

г) доктор наук, професор.

 

12. Остаточне рішення про присудження наукового ступеня приймає:

а) Міністерство освіти та науки України;

б) Вища атестаційна комісія України;

в) Спеціалізована вчена рада;

г) Національна Академія наук України.

 

Джерело: Кислий В. М. Організація наукових досліджень: навчальний посібник / В. М. Кислий. - Суми : Університетська книга, 2011. – С. 25 (224 с.)
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:

 

Случаные тэги (tags)

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта