Главная Контрольные вопросы (наука) Питання для самоперевірки - Пошук, накопичення та обробка наукової інформації. Кислий В. М. (2011, 224с.)

Фрагмент исследования

1.1 Основные признаки использования диагностики на транспорте 1.1.1 Общая характеристика   Применение диагностики на транспорте сопряжено, в...

Питання для самоперевірки - Пошук, накопичення та обробка наукової інформації. Кислий В. М. (2011, 224с.)
22.07.2012 17:40

Розділ 4. Пошук, накопичення та обробка наукової інформації

 

1. Розкрийте зміст понять «інформація» та «наукова інформація».

2. У чому полягає відмінність між даними та інформацією?

3. Як класифікується інформація залежно від ознак, що відображають властивості об'єктів наукових досліджень?

4. Надайте характеристику економічної інформації. За якими критеріями класифікується економічна інформація?

5. Які функції виконує інформація при проведенні наукових досліджень?

6. Що таке науковий документ?

7. Які документи науково-технічної інформації відносять до друкованих?

8. Які документи науково-технічної інформації відносять до рукописних?

9. Охарактеризуйте первинні та вторинні джерела інформації.

10. Що розуміють під інформаційним забезпеченням наукових досліджень?

11. Назвіть основні етапи пошуку необхідної інформації.

12. Назвіть та надайте характеристику основних видів бібліотечних каталогів.

13. Яким чином проводити інформаційний пошук в бібліотеці?

14. Наведіть приклади електронних каталогів мережі Internet.

15. Які засоби фіксації інформації при її обробці ви знаєте?

16. Назвіть основні типи конспектів. У чому полягає відмінність між ними? Який тип конспекту ви використовуєте?

 

Джерело: Кислий В. М. Організація наукових досліджень: навчальний посібник / В. М. Кислий. - Суми : Університетська книга, 2011. – С. 72 (224 с.)
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

 

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта