Главная Контрольные вопросы (наука) Питання для самоперевірки - Методологічні засади наукового пізнання та творчості. Кислий В. М. (2011, 224с.)

Фрагмент исследования

1.2 Характеристика систем транспорта 1.2.2 Логистический подход на транспорте   Современные тенденции на транспорте в методологическом плане можно...

Результаты тестов

Последние результаты
(ОНИиТС) Тема 03. Эффективность и критер. науч. исслед. (9 тест.заданий) 44.44 %
(ОНИиТС) Тема 02. Наука как система знаний (6 тест.заданий) 83.33 %
(ОНИиТС) Тема 02. Наука как система знаний (6 тест.заданий) 50.00 %
Перейти к тестам

Разместить рекламу на сайте

Питання для самоперевірки - Методологічні засади наукового пізнання та творчості. Кислий В. М. (2011, 224с.)

22.07.2012 17:34

Розділ 2. Методологічні засади наукового пізнання та творчості

 

1. Розкрийте зміст понять «методологія» та «метод».

2. Що є головною метою методології? Яким є предмет її вивчення?

3. Назвіть і охарактеризуйте основні функції методології.

4. На які групи поділяються методи наукового пізнання за ступенем спільності та сферою дії?

5. Назвіть основні методи, які використовуються на емпіричному рівні дослідження.

6. Назвіть основні методи, що використовуються на теоретичному рівні дослідження.

7. У чому полягає метод спостереження? Що таке наукові факти?

8. Який метод пізнання дозволяє встановити подібність та розбіжність предметів і явищ? Надайте характеристику цьому методу.

9. Охарактеризуйте такий метод наукового дослідження, як аналогія.

10. За допомогою якого методу дослідження визначається числове значення деякої величини з використанням одиниці вимірювання об'єкта?

11. Розкрийте сутність такого методу емпіричного дослідження, як експеримент.

12. У чому полягає зміст методів абстрагування та конкретизації?

13. За допомогою якого методу відбувається сходження від чуттєво-конкретного пізнання об'єкта до його абстрактних визначень, і далі - від абстрактних визначень об'єкта до конкретного в пізнанні?

14. Як пов'язані між собою методи аналізу та синтезу?

15. Який метод базується на дослідженні спочатку стану об'єкту в цілому і лише потім його складових елементів?

16. Надайте характеристику методу індукції. Що таке редукція?

17. У чому полягає сутність історичного методу? Які наукові прийоми охоплює цей метод?

18. Надайте характеристику основним принципам системного підходу.

19. Порівняйте процеси формування системи класичним (традиційним) методом і за допомогою системного підходу.

20. Як класифікуються окремо наукові методи? Що таке методика дослідження?

 

Джерело: Кислий В. М. Організація наукових досліджень: навчальний посібник / В. М. Кислий. - Суми : Університетська книга, 2011. – С. 39 (224 с.)
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

 

Случаные тэги (tags)

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта