Главная Контрольные вопросы (наука) Питання для самоперевірки - Організація науково-дослідної роботи в Україні. Кислий В. М. (2011, 224с.)

Фрагмент исследования

2.2 Соотношение диагностики с функциями транспорта 2.2.1 Связь диагностического подхода с функциями и задачами транспорта   В современной...

Результаты тестов

Последние результаты
(ОНИиТС) Тема 03. Эффективность и критер. науч. исслед. (9 тест.заданий) 44.44 %
(ОНИиТС) Тема 02. Наука как система знаний (6 тест.заданий) 83.33 %
(ОНИиТС) Тема 02. Наука как система знаний (6 тест.заданий) 50.00 %
Перейти к тестам

Разместить рекламу на сайте

Питання для самоперевірки - Організація науково-дослідної роботи в Україні. Кислий В. М. (2011, 224с.)

22.07.2012 17:21

Розділ 1. Організація науково-дослідної роботи в Україні

 

1. У чому полягає основна відмінність сучасного етапу суспільного розвитку? Що є основним чинником відтворення сучасної економіки та її розвитку? Відповідь обґрунтуйте.

2. Чи згодні ви з видатним німецьким фізиком М. Борном, який стверджував, що «...наука стала невід'ємною та найбільш важливою частиною нашої цивілізації, а наукова діяльність безпосередньо впливає на розвиток цивілізації» ?

3. Надайте визначення науці з погляду набуття нових знань суспільством.

4. Охарактеризуйте науку як діяльність. Які основні ознаки науки як діяльності вам відомі?

5. Надайте загальну характеристику фундаментальним та прикладним науковим дослідженням.

6. Які основні законодавчі акти регламентують наукову діяльність в Україні?

7. Назвіть суб'єктів наукової діяльності в Україні та коротко їх охарактеризуйте.

8. Які наукові організації в Україні належать до державних?

9. Назвіть форми власності наукових установ, які функціонують в Україні.

10. За якими ознаками групуються науки та як вони класифікуються за цими ознаками?

11. Яким чином групуються економічні науки?

12. Чому для формування особистості вченого дуже важливим є виявлення здібностей до наукової творчості?

13. Які наукові ступені існують в Україні? До компетенції якого державного органу належать питання щодо присудження наукових ступенів?

14. Які вчені звання ви знаєте? Кому можуть бути присвоєні вчені звання? Які державні органи присвоюють вчені звання?

15. Які документи визначають правила присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань?

16. Які основні форми підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів існують в Україні?

17. Назвіть основні недоліки системи підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів в Україні. Яким чином можна вдосконалити існуючу систему?

18. Назвіть основні форми та методи залучення студентів до наукової творчості.

19. Охарактеризуйте такі види навчально-дослідної роботи студента, як підготовка рефератів, курсових робіт (реферативних, дослідницьких), дипломних робіт (дипломних проектів, дипломних творів), магістерських робіт.

20. Що таке студентські наукові товариства? Чи існує таке товариство у вашому навчальному закладі? Яку роль у підготовці майбутніх науковців воно відіграє?

 

Джерело: Кислий В. М. Організація наукових досліджень: навчальний посібник / В. М. Кислий. - Суми : Університетська книга, 2011. – С. 25 (224 с.)
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:

 

Случаные тэги (tags)

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта