Главная Литературный альманах Методологія наукових досліджень. В.Є.Юринець (2009, 177с.)

Фрагмент исследования

3.2 Информационное обеспечение реализации диагностических процедур   Информационное обеспечение важно в любом виде производства, но на транспорте...

Результаты тестов

Последние результаты
(ОНИиТС) Тема 04. Организация творческой деятельности (7 тест.заданий) 100.00 %
(ОНИиТС) Тема 04. Организация творческой деятельности (7 тест.заданий) 57.14 %
(ОНИиТС) Тема 04. Организация творческой деятельности (7 тест.заданий) 42.86 %
Перейти к тестам

Разместить рекламу на сайте

Методологія наукових досліджень. В.Є.Юринець (2009, 177с.)

20.03.2012 22:57

Посилання

Юринець, В.Є. Методологія наукових досліджень [Електронний ресурс] / В.Є.Юринець. - К.: Центр навч. л-ри, 2009. – 177 с. - електрон.опт.диск (CDROM). - (Природничі та технічні науки). 

Анотація

У теорії і практиці сучасної вищої школи накопичено великий науковий потенціал, який має лягти в основу формування нової формації науково-компетентних фахівців, що творчо мислять, вільно орієнтуються в інформаційному просторі, самостійно опановують світоглядні парадигми.

Книга присвячена висвітленню основ методології наукових досліджень у вищій школі, зокрема в ній відображено: структура і методи наукових досліджень, математичне дослідження проблеми, особливості викладу наукових результатів. Значна увага відведена технічному оформленню наукових результатів, підготовці магістерських і дипломних робіт. У заключному розділі приведені роздуми: як мислити, щоб творити нові великі ідеї. Для студентів, аспірантів і фахівців автоматизованого опрацювання економічної та управлінської інформації.

По вопросам ознакомления с отдельными частями книги в электронном виде – обращаться email

 

 

ЗМІСТ

 

Вступ

5

Розділ 1. Основні відомості про структуру наукових досліджень

7

1.1. Наука як система знань

7

1.2. Види й етапи наукових досліджень

10

1.3. Методологія науков ого дослідження

13

1.4. Методи наукового дослідження

15

1.5. Теоретичні методи наукового дослідження

20

1.6. Емпіричні методи науков ого дослідження

23

1.7. Категоріальний апарат наукового дослідження

25

1.8. Процес проведення науков ого дослідження

27

1.9. Зв’язки

30

Розділ 2. Математичне дослідження проблеми

33

2.1. Стадії математичного дослідження проблеми

33

2.2. Поняття про модель

33

2.3. Класифікація моделей

36

2.4. Етапи математичного моделювання

39

2.5. Етапи і способи побудови моделей

41

2.6. Принципи і форми моделювання

42

2.7. Вимога адекватності моделі

44

2.8. Вимога простоти і оптимальності моделі

45

2.9. Емпіричні, феноменологічні і напівемпіричні закони

46

2.10. Число ступенів вільності

48

2. 11. Підпорядкованість (ієрархія) змінних

49

2.12. Про контроль моделі

50

2.13. Про аналіз роз в’язку

52

Розділ 3. Вибір методу дослідження

53

3.1. Зовнішня і внутрішня правдоподібність

53

3.2. Роль прикидок

55

3.3. Вибір ступеня точності методу

56

3.4. Дискретне і неперервне

57

3.5. Лінійність і нелінійність

58

3.6. Детермінованість і випадковість

59

3.7. Інтерполяція і екстраполяція

59

3.8. Уточнення

60

3.9. Приклади та еталонні задачі

61

Розділ 4. Аналіз діяльності об’єкта управління

62

4.1. Об’єкт управління як складна відкрита система

62

4.2. Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища об’єкта управління

65

4.3. Аналіз оточуючого середовища

68

4.4. Аналіз цілей об’єкта управління

70

4.5. Системний підхід у стратегічному управлінні об’єктом

73

Розділ 5. Абсолютні та відносні величини і графічний спосіб зображення даних

77

5.1. Суть, види та одиниці виміру абсолютних величин

77

5.2. Суть та одиниці виміру відносних величин

79

5.3. Вид и відносних величин

81

5.4. Суть і призначення графіків

86

5.5. Основні види графіків

87

5.6. Картограми і картодіаграми

93

Розділ 6. Види та особливості викладу результатів наукових досліджень

96

6.1. Види викладу науково-дослідної продукції

96

6.2. Зміст та особливості оформлення монографічної продукції

99

6.3. Зміст та особливості оформлення наукової статті

101

6.4. Зміст та особливості оформлення тез і матеріалів доповідей

104

6.5. Зміст та особливості оформлення наукового звіту

105

6.6. Реферативний виклад матеріалу

105

Розділ 7. Підготовка магістерських і дипломних робіт

107

7.1. Загальні положення щодо вимог підготовки магістерських і дипломних робіт

107

7.2. Структура та обсяг роботи

108

7.3. Написання розділів роботи

110

7.4. Оформлення магістерської (дипломної) роботи

125

7.5. Підготовка до захисту

129

7.6. Захист магістерської (дипломної) роботи

130

Розділ 8. Побудова та властивості УДК

131

8.1. Структура УДК

131

8.2. Основна таблиця УДК

132

8.3. Допоміжні таблиці

150

8.4. Знаки УДК

154

8.5. Типові закінчення

156

8.6. Паралельний підрозділ

157

8.7. Методика індексування за УДК

158

Розділ 9. Як мислити, щоб творити нові великі ідеї

161

9.1. Ідея – це нова комбінація старих елементів

161

9.2. Факти, дані та рішення

162

9.3. Наполегливо експериментувати з комбінаціями

164

9.4. Розвиток творчості через візію

166

9.5. Застосування мозкового штурму для творення ідей на практиці

168

9.6. Метод и стимулювання мислення

170

Література

177

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Вітлінський В.В. Моделювання економіки: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.

2. Ґордон Драйден, Джаннетт Вос. Революція в навчанні / Перекл. з англ. М. Олійник. – Львів: Літопис, 2005. – 542 с.

3.  Кустовська О.В. Методологія системного підходу та наукових досліджень: Ку р с лекцій. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. – 124 с.

4. Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Прима Т.А. Основы научных исследований: Учебное пособие / Под ред. А.А. Лудченко. – К.: О-ва “Знания”, КОО, 2000. – 114 с.

5. Макілвейн А. УДК – останні розробки та плани на майбутнє // Бібліотеки та асоц. в світі, що змінюється: нові технології та нові форми співробітництва. – 1998. – т.2. – С. 454-459.

6. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: Навчальний посібник. – К.: 2003. – 116 с.

7. Юринець В.Є. Роль комп’ютерного забезпечення у формуванні фахівців з економіки // Національні інтереси. – Львів, 2004, серія – регіональна безпека держави, вип.11,. – С.97-100.

8. Яблочник А.Л. Общая теория статистики. (Для программированного обучения). Под ред. проф. И.С. Пасхавера. Учебн. пособие. – М.: Статистика, 1976. – 344 с.
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

Обновлено 07.01.2017 09:44
 

Случаные тэги (tags)

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта